Modlitwa

Czy modlitwa kobiety różni się od modlitwy mężczyzny? Jeśli tak, to czym?

Ogólnie, każdy element modlitwy kobieta wykonuje w taki sam sposób jak mężczyzna, chyba, że są dowody wskazujące na to, że jest inaczej. Jest kilka różnic odnośnie modlitwy kobiet i mężczyzn, chociaż nie dotyczą one zasad wykonywania samej modlitwy. Oto one:

  • kobiety nie muszą wykonywać Azanu oraz Iqamy, tak jak mężczyźni. Co więcej, jeśli obecni są mężczyźni, nie powinny wykonywać ani Azanu ani Iqamy. Aczkolwiek, jeśli kobiety modlą się same (w domu, w grupie) wówczas mogą, jeśli chcą, wykonać Azan i Iqamę.
  • aura, lub inaczej części ciała które muszą być okryte podczas modlitwy, są inne dla kobiety, inne dla mężczyzny. Kobieta, modląc się samotnie lub w towarzystwie innych kobiet, powinna okryć całe ciało za wyjątkiem twarzy i dłoni. Jeśli jej stopy są gołe, wygląda na to, że nie ma wyraźnych i jednoznacznych dowodów, że jej modlitwa jest z tego powodu nieważna. Aczkolwiek, lepiej i bezpieczniej jest, aby okryła stopy.
  • podczas modlitwy w grupie kobiet, kobieta która pełni funkcję imama, stoi w środku pierwszego rzędu. Nie stoi sama przed rzędem. Opinia taka opiera się na autentycznych hadisach przekazanych przez Aiszę oraz Umm Salama.
  • kiedy imam prowadząc zbiorową modlitwę, popełnia błąd (zapomina, myli się), mężczyźni informują go mówiąc na głos: Subhan Allah, a kobiety powinny go zaalarmować klaskaniem w dłonie, co potwierdzają hadisy.
  • kobiety nie są zobowiązane do udziału w modlitwie zbiorowej w meczecie. Zgodnie z autentycznym hadisem, modlitwy kobiet w domu, są lepsze. Co więcej, podczas modlitwy w meczecie, powinny podnieść się i opuścić meczet, po zakończeniu modlitwy, co było w zwyczaju za czasów Proroka (przekazała Umm Salama; Sahihal-Bukhari). Miało to na celu uniknięcie wymieszania’ płci w meczecie lub na zewnątrz.
  • w modlitwie zbiorowej, kiedy kobiety modlą się za mężczyznami w jednej sali, najlepsze rzędy kobiet to ostatnie rzędy (kobiet). Argumentowane jest to tym, że kobiety w tylnych rzędach są najbardziej oddalone od mężczyzn. Jeśli kobiety oddzielone są od mężczyzn (np. modlą się w oddzielnej sali, odgrodzone są parawanem) wówczas najlepsze rzędy to rzędy pierwsze. Zgodnie z komentarzem imama al-Nawawi do Sahih
  • kobiety nie muszą uczestniczyć w modlitwie piątkowej. Jeśli kobieta chce, może w niej uczestniczyć, wówczas nie wykonuje modlitwy zuhr. Jeśli nie uczestniczy w modlitwie piątkowej, wykonuje zamiast niej, tak jak zwykle, modlitwę zuhr.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *