Modlitwa

Dlaczego moje modlitwy nie chronią mnie przed popełnianiem zła?

Osoba zadała pytanie Szeikhowi Muhammadowi bin Saalih al-Uthaymeen (oby Allah się nad nim zmiłował):

„Dlaczego moje modlitwy nie chronią mnie przed popełnianiem zła?”

Sheikh (Raḥimahullāh) odpowiedział:

„Moja rada dla ciebie jest taka, abyś nawrócił się do Allah, azzawajal, i był szczery w powrocie do Niego. Powinieneś być świadomy wielkości Tego, którego nie słuchasz i być świadomym Jego kary dla tych, którzy są przeciwni Jego Rozkazom. Powinieneś pamiętać słowa Allah:

„Obwieść Moim sługom, iż Ja jestem Przebaczający, Litościwy!” „Zaprawdę, Moja kara jest karą bolesną!” [ interpretacja znaczenia al-Hijr 15: 49-50]

Dlatego, szukaj przebaczenia i miłosierdzia Allah, a jednocześnie obawiaj się Jego kary. Jeśli twoja modlitwa nie chroni cię przed wykonywaniem złych czynów, to być może ze względu na niedociągnięcia z nią związane. To dlatego, że modlitwa, która chroni osobę przed sprośnością i złymi uczynkami jest modlitwą, która jest kompletna. Jest to modlitwa, która jest zgodna z tym, z czym Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przyszedł, modlitwą która jest wykonywana z uważnym i obecnym sercem i modlitwą, która jest wykonywana zgodnie z Sunną.

To nie jest jakaś i każda modlitwa, która zapobiega przed sprośnością czy złymi uczynkami, raczej jest to ustanowiona modlitwa, która jest wykonywana w wymagany sposób. Allah powiedział:

„… Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty (al-Fahshaa: lubieżność, wielki grzech każdego rodzaju, nielegalne stosunki seksualne) oraz powstrzymuje od niegodziwości (al-Munkar: (niewiara, politeizm, i każdy zły czyn) …” [interpretacja znaczenia al-‚Ankabut 29: 45]

I to odnosi się do modlitwy, która jest wykonywana w prawidłowy sposób.


Źródło: Silsilah al-Liqaa ash- Shahri # 1

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *