Shahada

Jak zostać Muzułmaninem?

Przechodząc na Islam stajesz się muzułmaninem (w języku arabskim muslim), co znaczy poddany Woli Bożej bez względu na rasę, kolor skóry, czy narodowość. Konwersja na Islam nie jest trudna i jedyne, czego potrzebujesz to wiary i minimum wiedzy.

Powinieneś wiedzieć, że Islam jest doskonałą religią, która obejmuje wszelkie dziedziny ludzkiej działalności. Islam to wierzenia, rytuały, normy moralne, zasady życia codziennego oraz system społeczny, ekonomiczny i państwowy. Islam jest religią, którą Bóg Wszechmogący zesłał dla swoich stworzeń i dzięki, której człowiek może osiągnąć sukces i być szczęśliwy zarówno w tym jak i w przyszłym życiu.

Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam! Ci, którym została dana Księga, przez zawiść poróżnili się między sobą, dopiero wtedy, gdy przyszła do nich wiedza. A kto nie wierzy w znaki Boga… zaprawdę, Bóg jest szybki w rozrachunku![Koran 3:19]

A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.[Koran 3:85]

Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię.[Koran 5:3]

Powinieneś również wiedzieć, że Islam nie jest religią opartą na ślepym i bezmyślnym naśladownictwie. Wręcz przeciwnie Islam nakazuje ludziom zastanawiać się i rozmyślać nad tym, co robią i nad tym, w co wierzą. Dlatego też Koran wielokrotnie krytykuje ludzi, którzy ślepo naśladowali swoich przodków, mimo iż to, co robili nie miało żadnych logicznych podstaw. Nie jest wierzącym ten, który wyznaje religię dlatego, bo jego rodzice ją wyznawali, wierzącym jest ten, który jest całkowicie przekonany, że ta religią jest religią Boga Najwyższego.

Czyż oni się nie zastanowili nad tym słowem, kiedy przyszło do nich to, co nie przyszło do ich pierwszych ojców?[Koran 23:68]

I kiedy Mojżesz przyszedł do nich z Naszymi znakami, jasnymi dowodami, oni powiedzieli: „To nic innego, jak tylko zmyślone czary! Nie słyszeliśmy o tym wśród naszych dawnych ojców.” [Koran 28:36]

A kiedy się im mówi: „Postępujcie za tym, co objawił Bóg!”, oni mówią: „Wcale nie! My będziemy postępować za tym, przy czym znaleźliśmy naszych ojców.” Czy nawet wówczas, gdyby ich szatan wzywał do kary ognia palącego? [Koran 31:21]

Posłaniec powiedział: „A gdybym przyszedł do was z lepszym przewodnictwem niż to, które znaleźliście u waszych ojców?” Oni powiedzieli: „Zaprawdę, nie wierzymy w posłannictwo, z którym zostaliście posłani!”[Koran 43:24]

A kiedy są im recytowane Nasze znaki, jako dowody oczywiste, to jedynym ich argumentem są słowa:

„Przyprowadźcie naszych ojców, jeśli mówicie prawdę!”[Koran 45:25]

Tak, więc jeśli jesteś całkowicie przekonany, co do słuszności Islamu to powinieneś wypowiedzieć słowa szahady i stać się muzułmaninem. Przyjmując Islam wkraczamy na nową drogę życia, dlatego też wszystkie grzechy z przeszłości zostają nam wybaczone, a nagroda za dobre uczynki pozostaje.

Relacjonował Amr ibn al-As : Gdy Allah poprowadził mnie do Islamu, poszedłem do Wysłannika Allaha (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) i powiedziałem: O Wysłanniku Allaha (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam)! Podaj mi swoją rękę, by mógł przysiąc ci moją wierność. Prorok (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) poddał mi rękę, ale ja cofnąłem swoją dłoń. Wysłannik Allaha(Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) powiedział: Amr! Co się z tobą dzieje? Powiedziałem: Chciałbym o coś poprosić. Prorok (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) powiedział: O co chciałeś prosić? Powiedziałem: Chciałbym, by moje przeszłe grzechy zostały mi przebaczone. Prorok (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) powiedział: Amr! Czyż nie wiesz, że przyjęcie Islamu zmywa wszystkie przeszłe grzechy, Hidżra zmywa wszystkie przeszłe grzechy, jak również Hadżdż(Mabrur) zmywa wszystkie przeszłe grzechy?[Muslim]

Relacjonował Hakim ibn Hizam: Powiedziałem: O Wysłanniku Allaha! Co myślisz o moich dobrych uczynkach, które czyniłem za czasów ignorancji (przed przyjęciem islamu), takie jak utrzymywanie dobrych relacji z przyjaciółmi i krewnymi, wyzwalanie niewolników oraz dawanie jałmużny. Czy otrzymam za nie nagrodę? Wysłannik Allaha (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) powiedział: Przyjąłeś Islam razem z wszystkimi dobrymi uczynkami, które uczyniłeś.[Al-Buchari]

Szahada – Wyznanie Wiary

Słowa szahady brzmią następująco: ‚Aszhadu an la ilaha il Allah, ła aszhadu anna Muhammadan Rasulullah‚ Co oznacza: ‘Zaświadczam, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah i świadczę że Muhammad jest Wysłannikiem Boga.’

Szahada jest pierwszym filarem Islamu, bez którego akceptacji człowiek nie może być muzułmaninem. Zaświadczając, że nic nie jest godne czci potwierdzamy naszą wiarę w to, że jest tylko Jeden Pan i Władca wszechświata, a jest nim Allah oraz, że wszelkie akty czci powinny być kierowane jedynie do Niego. Mówiąc, że Muhammad (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) jest Wysłannikiem Boga potwierdzamy naszą wiarę w to, że Muhammad został wybrany przez Boga, by przekazać ludziom zasady, zgodnie z którymi mają żyć, pokazać im jak mają wielbić swojego Stwórcę oraz w co mają wierzyć.

Relacjonował Ibn Umar : Wysłannik Allaha (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) powiedział: Islam został zbudowany na pięciu filarach: deklaracji, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah oraz, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha, wykonywanie modlitw, dawanie zakat, pielgrzymka do Mekki, post w miesiącu Ramadan. [Al-Buchari i Muslim]

Relacjonował Abu Huraira : Wysłannik Allaha powiedział: Wiara ma więcej niż 70 gałęzi (lub 60 gałęzi). Najwyższą gałęzią jest zaświadczenie, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah, a najniższą gałęzią jest usuwanie przeszkód ze ścieżki. Skromność jest gałęzią wiary.” [Muslim]

Szahada nie jest jedynie pustą deklaracją, wręcz przeciwnie niesie ona w sobie ogromne przesłanie, esencję tauhidu i podstawę Islamu. Jeśli zrozumiemy to wszystko i będziemy to praktykować w naszym życiu, zostaniemy nagrodzeni rajem i będziemy chronieni przed ogniem piekielnym.

Relacjonował Itban Ibn Malik : Zaprawdę Allah nie dopuści, by osoba zaświadczająca, iż nic nie jest godne czci jak tylko Allah, szukając jedynie Boskiego Oblicza(tylko, by zadowolić Stwórcę) została wrzucona do piekła. [Al-Buchari i Muslim]

Relacjonował Ubadah Ibn us-Samit : Wysłannik Allaha (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) powiedział: Ten, kto zaświadcza, iż nic nie jest godne czci jak tylko Allah, który nie ma współtowarzyszy oraz, że Muhammad jest Sługą i Wysłannikiem Allaha oraz, że Jezus jest Sługą i Wysłannikiem Allaha oraz Słowem Bożym, którym obdarowana została Maria oraz Duchem stworzonym przez Allaha oraz, że Raj jest prawdziwy i piekło jest prawdziwe, Allah dopuści go do raju razem z jego (dobrymi) czynami nawet, jeśli byłoby ich mało.[Al-Buchari i Muslim]

Mity związane z przejściem na Islam

Gdy człowiek zastanawia się nad konwersją na Islam, szatan stara się za wszelką cenę odwieść go od tego zamiaru. Stara się wtedy zniechęcić człowieka do tej pięknej religii i jak najbardziej namieszać mu w głowie.

(Szatan) powiedział: „Za to, iż Ty mnie skazałeś na błądzenie, postanawiam czyhać na nich w zasadzce na Twojej drodze prostej. Następnie będę ich nachodził z przodu i z tyłu, z prawej i z lewej strony i Ty większości z nich nie znajdziesz wdzięcznymi.”[Koran 7:16-17]

Podstęp szatana jest jednak słaby i udaje mu się zwieść jedynie te osoby, które nie wiedzą jak obronić się przed jego podszeptami.

Zaprawdę, podstęp szatana jest słaby![Koran 4:76]

Nie Chce Zmieniać Mojego Imienia

Wcale nie musisz zmieniać swojego imienia! Osoby, które przeszły na Islam często wybierają sobie nowe muzułmańskie imiona, gdyż chcą tym pokazać zmianę, jaka w nich zaszła, nie jest to jednak obowiązkowe. Swoje imię musisz zmienić, jedynie wtedy gdy przeczy ono monoteizmowi. Przykładowo jeśli twoje imię to ‘sługa słońca’, powinieneś je zmienić na Abdullah (sługa Boga).

Nie Znam Arabskiego

Znajomość języka arabskiego nie jest warunkiem przyjęcia Islamu. Oczywiście arabski był językiem Proroka Muhammada (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) i jest językiem Koranu i Islamu, dlatego każdy muzułmanin powinien starać się go nauczyć. Różnimy się jednak zdolnościami językowymi, więc każdy powinien zrobić tyle ile jest w stanie.

Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości.[Koran 2:286]

Jeśli wydaje ci się trudnym nauczenie się języka arabskiego to wiedz, że zapamiętywanie Koranu jest łatwe nawet dla osób, które nie znają tego języka. Na początku możesz, więc skupić się na poznawaniu nowych sur, a zrozumienie ich znaczenia przyjdzie z czasem.

I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia, lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?[Koran 54:71]

Jestem Biały

Islam nie jest nacjonalistyczną religią i każdy człowiek może stać się muzułmaninem. Islam uczy, że wszyscy pochodzimy od Adama i najlepszymi z nas są ci, którzy są najbardziej bogobojni.

{O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, dobrze świadomy!}[Koran 49:13]

Wiem za Mało o Islamie

Nikt nie wie wszystkiego o Islamie. Na początku ważne jest by znać podstawy takie jak Tauhid i Szirk oraz 5 filarów Islamu.

Za Dużo Grzeszyłem

Z chwilą przyjęcia Islamu wszystkie twoje przeszłe grzechy zostaną ci wybaczone.

{Powiedz tym, którzy uwierzyli: „Jeśli oni się powstrzymają, to zostanie im przebaczone to, co było przedtem.}[Koran 8:38]

Nie jestem w Stanie Porzucić Niektórych Grzechów

Staraj się wprowadzać w życie zasady Islamu stopniowo. Zacznij od pięciu dziennych modlitwy i inszaAllah twoje problemy same się rozwiążą.

Relacjonował Jusuf ibn Mahk : Podczas gdy siedziałem wraz z matką wiernych, Aiszą przybył do nas człowiek z Iraku i spytał: Jaki rodzaj osłony jest najlepszy? Aisza odpowiedział: Oby Allah obdarzył cię Swoim miłosierdziem! Jakie ma to znaczeni? (Przybysz) powiedział: O matko wiernych! Pokaż mi Koran. (Aisza) spytała: Dlaczego? (Przybysz) powiedział: Chciałbym zebrać i uporządkować Koran tak, by ludzie mogli recytować sury w poprawnej kolejności. (Aisza) spytała: Czy ma to znaczenie, w jakiej kolejności będziesz je recytował? (Wiedz, że) surami, które zostały objawione na początku były sury al-Mufassal, w których zostały wspomniane Raj i Piekło. (Później) gdy ludzie przywiązali się do Islamu, zostały objawione wersety mówiące o tym, co dozwolone i zakazane. Gdyby tym, co zostało objawione, jako pierwsze było: Nie pijcie alkoholu. Ludzie powiedzieliby: Nigdy nie porzucimy alkoholu. A gdyby było to: Nie cudzołóżcie. Ludzie powiedzieliby: Nigdy nie porzucimy cudzołóstwa. Gdy byłam jeszcze małą dziewczynką, w Mekce został objawiony Muhammadowi (Sallallahu Alayhi Wa’Sallam) następujący werset: {Tak, ta Godzina jest ich wyznaczonym czasem, a będzie ona straszna i gorzka.}[Koran 54:46] Sura al-Baqara i Sura an-Nisa (obie zawierają w sobie wiele regulacji prawnych) zostały objawione gdy byłam już razem z nim(tzn. w Medynie, gdy Aisza była już żoną Proroka). Następnie Aisza  wzięła do ręki Koran i podyktowało mu sury(w poprawnej kolejności).[Al-Buchari]

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *