Ważne daty

10 pierwszych dni Zul-Hijjah

W imię Allaha Miłosiernego Litościwego

Chwała niech będzie Allah, Który obdarzył swoje sługi błogosławionymi porami (sezonami) do wykonywania większej ilości dobrych uczynków.

Pokój z naszym Prorokiem Muhammadem, i pokój niech będzie z jego rodziną, towarzyszami i ze wszystkimi tymi, którzy podążyli za jego wyraźną drogą.

Pierwsze dziesięć dni Zul-Hijjah są cenniejsze niż złoto, więc należy zrobić z nich dobry użytek.

Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: “Nie ma dni podczas których dobre uczynki byłby bardziej miłe Allah niż te (dziesięć) dni.” Wówczas został zapytany: “Nawet nie jihad na drodze Allah?” On odpowiedział: “Nawet nie jihad na drodze Allah, z wyjątkiem tego, kto poszedł (walczyć w bitwie) samym sobą i swoim majątkiem i wrócił bez niczego.” [Al-Bukhari]

Najlepsze dni w roku, to pierwsze dziesięć dni Zul-Hijjah

To jest z łaski i miłosierdzia Allah dla tego narodu, aby określić dla niego kilka sezonów, w których korzyści wynikające z dobrych uczynków są podwojone. Jedną z tych pór w roku, jest dziesięć dni Zul-Hijjah.

Niektóre zalety dziesięciu dni od Zul-Hijjah:
Po pierwsze: Wszechmocny Allah przysiągł na nie we Wspaniałym Koranie, jak On mówi: „Na jutrzenkę! (1) Na dziesięć nocy” [Al-Fajr 89: 1-2, interpretacja znaczenia]

Ibn Kathir (jeden z interpretatorów Koranu) powiedział: „Tych dziesięć nocy tutaj jest to pierwsze dziesięć dni Zul-Hijjah”.

Po drugie: Wszechmogący Allah mówi: „aby wspominać imię Boga w dni oznaczone” [Al-Hajj 22:28, interpretacja znaczenia]

Transliteracja: wayathkuroo isma Allahi fee ayyamin maAAloomatin

Ibn Abbas (jeden z towarzyszy Proroka) powiedział: „Te wyznaczone dni są pierwszymi dziesięcioma dniami Zul-Hijjah”.

Po trzecie: nasi prawi przodkowie cenili następujące dni:
1- Pierwsze dziesięć dni Zul-Hijjah;
2- Ostatnie dziesięć dni Ramadanu;
3- Pierwsze dziesięć dni Muharram.

Po czwarte: Ibn Hajar (jeden z Muzułmańskich uczonych) powiedział: „Powodem doskonałości pierwszych dziesięciu dni Zul-Hijjah jest to, że Muzułmanin może wykonywać w nich główne rodzaje kultu, którymi są modlitwa, post, dobroczynność i Hajj, podczas gdynie może on zebrać wszystkich tych rodzajów kultu w pozostałe dni w roku.”

Po piąte: Sheikh Islamu (Ibn Timiah) został zapytany: co jest lepsze, pierwsze dziesięć dni Zul-Hijjah czy ostatnie dziesięć dni Ramadanu? On odpowiedział mówiąc: „Pierwsze dziesięć dni Zul-Hijjah jest lepsze niż ostatnie dziesięć dni Ramadanu, ale ostatnie dziesięć nocy Ramadanu jest lepszych niż pierwsze dziesięć nocy Zul-Hijjah”.

Po szóste: W ciągu pierwszych dziesięciu dni Zul-Hijjah, nasi prawi przodkowie dokładali wszelkich starań w wykonywaniu wszelkiego rodzaju aktów czci (kultu).

Najlepsze uczynki do zrobienia w tych dziesięciu błogosławionych dniach :
1- Wykonanie Hajj i Umra, tak jak Wysłannik Allah powiedział: „(Wykonanie) Umra jest ofiarą przebłagalną za grzechy popełnione (między tym a poprzednim). I nagroda za Hajj Mabrur (jeden zaakceptowany przez Allah) jest niczym z wyjątkiem Raju.” [Uzgodnione]

2- Poszczenie we wszystkie lub niektóre z tych dziesięciu dni (z wyjątkiem dnia Eid (dziesiąty dzień) i trzema dniami, które podążają za nim.
An-Nawawy (jeden z Muzułmańskich uczonych) powiedział: „Post w tych dniach jest bardzo preferowany.”
Kiedy Prorok został zapytany o post w Arafata, powiedział: „To odkupienie grzechów z poprzedniego roku oraz z nadchodzącego roku.” Przekazane przez Muslim.

3- Zwiększenie dobrowolnego wykonywania dobrych uczynków takich jak modlitwa, dobroczynność, recytacja Świętego Koranu, utrzymywanie dobrych relacji z krewnymi … itp.

4- Wspominanie Allah, wychwalanie Go, wielbienie Jego chwały i Tahleel (mówienie, że nie ma boga prócz Allah), tak jak Prorok (pokój z nim) powiedział: „… w tych dniach, wspominajcie Allah często wychwalając, gloryfikując i Tahleel (mówić, że nie ma boga prócz Allah).” [Sklasyfikowany jako Hasan (dobry) Ibn Hajar]

Omar syn Al-Khattaba (niech Allah będzie z niego zadowolony), dowódcy wiernych głośno mówił: „Allah Akbar (Allah jest największy)” w jego namiocie w Minie, gdy ludzie w meczecie go usłyszeli również mówili „Allah Akbar” i tak też ludzie na rynku aż Mina trzęsła się od Takbeer (mówiących Allah Akbar).
Muzułmanie powinni ożywić tę Sunnę (mówiąc Allah Akbar głośno), o której większość z nich zapomniała w tych dniach.

5- Al-Odheya (złożenie w ofierze zwierzęcia (krowa -wielbłąd-owca):

Po pierwsze: Ostrzeżenie przed pozostawieniem tego:
Prorok (pokój z nim) ostrzegał przed pozostawieniem tego, gdy powiedział: „ten, kto posiada zdolność finansową do zaoferowania ofiary (zwierzęcia), ale tego nie zrobi, to nie wolno mu zbliżać się blisko naszego miejsca modlitwy Eid.” [Zaklasyfikowane jako autentyczny przez Al-Albani]

Po drugie: Przygotowanie się do tego:
Prorok (pokój z nim) powiedział: „Ten, kto ma zwierzę ofiarne ze sobą (zamierza) zaoferować jako ofiarę, i wchodzi on w miesiąc Zul-Hijjah, nie powinien obcinać swoich włosów lub przycinać paznokci, dopóki nie poświęci zwierzęcia.” [Muslim]

Po trzecie: dni Odheya (ofiary):
Muzułmanin może zaoferować swoją ofiarę w dzień Eid (dziesiąty dzień miesiąca Zul-Hijjah) i trzy dni następujące po nich, tak jak Prorok (pokój z nim) powiedział: „ubój (zwierząt jako ofiary) jest dopuszczalny we wszystkich dniach Tashreeq (11, 12 i 13 Zul-Hijjah).” [Sklasyfikowany jako autentyczny przez Al-Albani]

Wskazówka: Te dni (dni Tashreeq) zostały otrzymały tę nazwę, ponieważ ludzie z Mekki rozprzestrzeniali mięso Hadi (owca -krowa -wielbłąd) na skałach w kierunku gdzie świeciło słońce, aż stawało się suszonym mięsem, które może być przechowywane dopóki go potrzebują.

Po czwarte: Najlepsze czas dla Odheya:
Najlepszy czas na to jest bezpośrednio po modlitwie Eid, ale nie jest dopuszczalne przed modlitwą, jak Prorok (pokój z nim) powiedział: „Pierwszy (akt) którym rozpoczęliśmy nasz dzień (dzień” Id-ul Adha) było to, że ofiarowaliśmy modlitwę. Potem wróciliśmy i poświęciliśmy zwierzęta i ten kto to zrobił w rzeczywistości przestrzega naszej Sunny (praktyki). A ten kto dokonał uboju (zwierzęcia w tym dniu przed modlitwą Id), dla niego jest ubój i mięso dla jego rodziny, i nie ma nic z rodzaju ofiary. ” [Uzgodnione]

Po piąte: Najlepsze miejscem do uboju Odheya:
Najlepszym miejscem do uboju zwierzęcia ofiarnego jest w miejscu modlitwy Eid, jeśli jest to możliwe.
Ibn Umar powiedział: „Wysłannik Allah zwykł dokonywać uboju (wielbłądy i owce itp.) jako ofiarę w Musalla (miejscu modlitwy Eid).” [Al-Bukhari]

Po szóste: Jedzenie z mięsa ubitego zwierzęcia:
Prorok (pokój z nim) zwykł nie jeść w dzień Id al-Adha dopóki się modlił, a potem przychodził zjeść z swojego ubitego zwierzęcia [przekazane przez Imam Ahmad i zadeklarowane jako Hasan (dobry) przez Al-‚Rna’oot ].

Wreszcie:
powinniśmy być chętni do podjęcia tej wielkiej szansy (pierwszych dziesięciu dni Zul-Hijjah), zanim będzie zbyt późno, aby wygrać zadowolenie Allaha.

Wszechmogący Allah mówi: „I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu waszego Pana i ku Ogrodowi – którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia – przygotowanemu dla ludzi bogobojnych.” [Al-‚Imran 3: 133, interpretacja znaczenia]

Transliteracja: WasariAAoo ila maghfiratin min rabbikum wajannatin AAarduha alssamawatu waalardu oAAiddat lilmuttaqeena

I prosimy Wszechmogącego Allah, aby nas wspierał w wykonywaniu tego co On lubi i akceptuje, prosimy Go również o zaakceptowanie naszych dobrych uczynków i otrzymanie wielkiej nagrody.
Pokój wam wszystkim


Źródło:http://en.wathakker.net

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *