Codzienność,  Etykieta

Etykieta związana z jedzeniem

Chwała Allahowi

W Islamie istnieje etykieta jedzenia, która jest podzielona na kategorie:
I kategoria – Etykieta Przed Jedzeniem:

1 – Mycie rąk przed jedzeniem.
Ręce powinny być umyte przed jedzeniem, dzięki czemu będą czyste kiedy dana osoba będzie nimi jadła oraz, że nie zaszkodzi sobie poprzez żadną nieczystość, która się na nich może znajdować.

2 – Częścią etykiety jedzenia jest pytanie o jedzenie jeśli jesteś gościem i nie wiesz co to jest (to znaczy, jaki to jest rodzaj pożywienia), a nie jesteś pewien, co ci zostało zaoferowane. Wysłannik (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zwykł nie jeść pokarmu, dopóki nie został poinformowany o nim, lub nie zostało powiedziane jaka jest jego nazwa, tak że mógł wiedzieć, co to było. Al-Buchari przekazał od Khaalid ibn al-Waleeda, że on i Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przyszli do Maymoonah, która była jego [Khaalida] ciotką od strony matki i ciotką ze strony matki Ibn ‚Abbaasa, i zobaczył że miała trochę pieczonej jaszczurki, którą jej siostra Hafeedah bint al-Haaritha przywiozła z Najd. Podała jaszczurkę Wysłannikowi Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), ale rzadko kiedy wyciągał rękę do jedzenia, dopóki nie powiedziano mu, co to było. Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), wyciągnął rękę, wtedy jedna z kobieta, która była obecna powiedziała: „Powiedz Wysłannikowi Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), że to co zostało mu zaoferowane to jaszczurki.” Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) cofnął rękę od jaszczurki i Khaalid ibn al-Waleed zapytał: „Czy jaszczurki są haram, o Wysłanniku Allaha? ” On powiedział: „Nie, ale nie znajdują się na ziemi moich ludzi i czuję, że nie polubiłbym tego. Khaalid powiedział: „Wtedy zacząłem ją żuć i jeść, a Wysłannik Allaha patrzył na mnie.” (Przekazane przez al-Buchari, 5391; Muslim, 1946)

Ibn al-Teen powiedział: „On zwykł pytać, ponieważ Arabowie zjedliby cokolwiek, ponieważ jedzenie było trudne do zdobycia wśród nich. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mógł nie lubić niektórych rzeczy, więc właśnie dlatego zapytał. To może być rozumiane w ten sposób, że zwykł pytać, ponieważ niektóre zwierzęta były zakazane w sharee’ah a niektóre były dozwolone, ale oni (Arabowie) niczego nie uważali za zakazane, i mogli mu przynieść trochę grilowanego lub gotowanego mięsa, którego nie można było jeden od drugiego odróżnić jakiego jest rodzaju, z wyjątkiem zapytania.”
Fath al-Baari, 9/534

3 – Spieszenie w jedzeniu, gdy jedzenie jest wnoszone przez gospodarza.
Częścią uhonorowania gości jest pośpieszenie w zaoferowaniu im czegoś, a częścią uhonorowania go przez gości jest spieszenie się w zaakceptowaniu tego pożywienia i jedzenie go. Jeśli gospodarz widzi, że gość nie je, może sobie o nim źle pomyśleć. Więc gość powinien uspokoić swojego gospodarza poprzez spieszenie się w spożywaniu swojego posiłku, ponieważ to go uspokoi.

4 – Wspominanie imienia Allaha przed jedzeniem.
Jest obowiązkowym wspomnieć imię Allaha przed jedzeniem. To znaczy, że mówimy „Bismillaah (w imię Allaha)”, gdy zaczynamy jeść. Zostało przekazane od Umm Kalthoom od ‚Aa’ishah (oby Allah był z niej zadowolony), że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Kiedy ktoś z was je, niech wspomni imię Allaha. Jeśli zapomni wspomnieć imię Allaha na początku, wtedy niech powie „Bismillaahi awwalahu wa aakhirahu (W imię Allaha na początku i na końcu).”
(Przekazane przez al-Tirmidhi 1858; Abu Dawood, 3767; Ibn Maajah, 3264. Zaklasyfikowane jako Sahih al-Albaani w Sahih Sunan Abi Dawood, 3202).

I ‚Umar ibn Abi Salamah powiedział: „Byłem młodym chłopcem pod opieką Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), i moja ręka zwykła wędrować po całym talerzu (jedzenia). Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział do mnie: „O chłopcze, powiedz Bismillaah, jedz twoją prawą ręką, i jedz z tego co jest naprzeciw ciebie.”
(Przekazane przez al-Bukhari, 3576; Muslim, 2022).


Część 2 z 4

1 – Jedzenie prawą ręką. 
Jest obowiązkowym dla każdego Muzułmanina, aby jeść prawą ręką; nie powinno się jeść lewą ręką. Zostało przekazane przez Umara (oby Allah był z niego zadowolony), że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nikt spośród was nie powinien jeść lewą ręka czy też pić, ponieważ Szatan jada lewą ręką i z niej pija.” (Przekazane przez Muslim, 2020).

Odnosi się to do sytuacji tak długo dopóki nie ma innego wyboru; jeśli osoba nie ma możliwości, aby jeść i pić prawą ręką z powodu choroby lub zranienia itp., wtedy nie ma nic złego w tym by jadła lewą ręką.
Hadis ten wskazuje, że osoba powinna unikać wykonywania czynności, które przypominają czynności Szatana.

2 – Jedzenie z tego co jest naprzeciwko nas. 
Jest Sunną, aby osoba jadła jedzenie, które jest naprzeciwko niej, i nie szukała jedzenia które jest naprzeciwko innych, lub na środku talerza, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział do Umara ibn Abi Salamaha: „Chłopcze, powiedz Bismillaaah, jedz prawą ręką, i jedz z tego co jest naprzeciw ciebie.”
(Przekazane przez al-Bukhari, 3576; Muslim, 2022).

Dla osoby, jedzenie z miejsca jego towarzysza jest złą manierą i jest niegrzeczne. Może to być odpychające dla jego towarzysza, zwłaszcza gdy jedzenie ma luźną konsystencję itp. To dlatego, że Ibn Abbas przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Błogosławieństwo opada w środek jedzenia, więc jedz od krawędzi i nie jedz od środka. „
(Przekazane przez al-Tirmidhi, 1805; Ibn Maajah, 3277. Zaklasyfikowane jako Sahih al-Albaani w Sahih al-Jaami ‚, 829).
Ale jeśli jedzeniem są daktyle lub coś w tym rodzaju (uczeni) przekazali, że dopuszczalnym jest, aby jeść ze wszystkich części talerza.

3 – Mycie rąk po jedzeniu. 
Sunną może być wykonana poprzez umycie rąk tylko wodą. Ibn Raslaan powiedział: Ale lepiej jest umyć ręce wodą z mydłem lub czymś podobnym.
Zobacz Tuhfat al-Ahwadhi, 5/485.
Tak więc mycie rąk jest mustahabb zarówno przed jak i po jedzeniu, nawet jeśli dana osoba ma wudoo.”

4 – Płukanie jamy ustnej po jedzeniu.
Jest mustahabb płukanie jamy ustnej po jedzeniu, ponieważ Basheer ibn Yassaar przekazał, że Suwayd ibn al-Nu’maan powiedział mu, że byli z Prorokiem (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) w al-Sahba’ – która jest w pewnej odległości od Khaybar – i nadszedł czas na modlitwę. Poprosił o jedzenie, ale nie znalazł niczego tylko trochę saweeq (papka jęczmienia). Więc zjadł trochę i my wszyscy jedliśmy z nim. Potem poprosił o wodę i wypłukał usta, a następnie modlił się i my modliliśmy się, i on nie zrobił wudoo.”
(Przekazane przez al-Buchari, 5390).

5 – Modlitwa za gospodarza. 
Anas przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przyszedł do Sa’d ibn Ubaadah który przyniósł mu trochę chleba i oleju, i on to zjadł. Wtedy Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Niech poszczący ludzie złamią post z tobą, niech sprawiedliwi jedzą twoje jedzenie, i niech anioły wysyłają na was błogosławieństwa.”
(Przekazane przez Abu Dawood, 3854; zaklasyfikowane jako Sahih al-Albaani w Sahih Sunan Abi Dawood, 3263).

6 – Jedzenie trzema palcami. Sunną jest jeść trzema palcami; jedzenie więcej niż trzema palcami jest oznaką chciwości i złych manier, ponieważ nie ma potrzeby na więcej niż trzy w celu zebrania kęsa. Jeśli konieczne jest użycie więcej niż trzech dlatego, że jedzenie jest miękkie i nie może być zebrane w trzech palcach, to może zostać wykorzystany czwarty lub piąty.
Zobacz Fath al-Baari, 9/578
Dotyczy to sytuacji jeśli osoba je swoją ręką. Ale nie ma nic złego w używaniu łyżki itp.

7 – Jedzenie kawałka żywności, które spada na podłogę. 
Jeśli kawałek jedzenia spada na podłogę, wtedy osoba powinna usunąć wszelkie zabrudzenia, które dostają się na nie i je zjeść; nie powinien pozostawiać go dla Szatana, ponieważ nie wie, gdzie znajduje się błogosławieństwo; może ono być w kawałku, który spadł i pozostawienie go sprawi, że człowiek przegapi błogosławieństwo w nim się znajdujące. Anas ibn Malik przekazał, że kiedy Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) jadł, zwykł oblizywać trzy palce. Anas powiedział: „I on powiedział:” Jeśli komuś z was spada kawałek jedzenia, niech usunie wszelkie zabrudzenia z niego i go zje, i nie pozostawia go dla Szatana.” I kazał nam oczyścić talerz, i powiedział: „Nie wiecie, gdzie w waszym pożywieniu znajduje się błogosławieństwo.” (Przekazane przez Muslim, 2034).

8 – Nie rozkładanie się podczas jedzenia. 
Tak jest dlatego, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie jem, podczas gdy jestem rozłożony” (Przekazane przez al-Buchari, 5399). Uczeni różnią się, co oznacza rozkładanie się. Ibn Hadżar powiedział: Uczeni różnią się, co oznacza, rozkładanie się. Mówi się, że oznacza to, że jest się zbyt komfortowo siedzącym podczas jedzenia w jakikolwiek sposób; albo to oznacza przechylanie się na bok; albo oznacza opieranie się na lewym ramieniu na ziemi (spoczywanie pól leżąc)… Ibn Adiyy przekazał z da’eef (słabym) isnaadem, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) skarcił człowieka odpoczywającego na lewym ramieniu podczas jedzenia. Malik powiedział, że jest to rodzaj relaksacji. Mówię, że oznacza to, że Malik traktował jako makrooh wszystko, co można zaliczyć jako rozkładanie się podczas jedzenia, i nie wspomniał dowolnego jednego konkretnego typu.
Fath al-Baari, 9/541

9 – Nie plucie czy dmuchanie nosem podczas jedzenia, dopóki nie jest to konieczne.

10 – Etykieta jedzenia obejmuje także: jedzenie z grupą; Nie mówienie o rzeczach harâm podczas jedzenia; jedzenie ze swymi żonami i dziećmi; Nie zachowywanie szczególnego rodzaju jedzenia dla siebie, chyba że jest dla tego powód, jak to jest w celach leczniczych – raczej należałoby zaoferować najlepsze jedzenie dla innych najpierw, takie jak kawałki mięsa i miękki lub dobry chleb. Jeśli gość ma już dość i przestaje jeść, jego gospodarz powinien powiedzieć: „Jedz!” I powtórzyć to tak długo, dopóki nie pomyśli, że jego gość ma dość, ale nie należy tego powtarzać więcej niż trzy razy. Powinien wyczyścić pozostałości między zębami i nie połykać kawałków jedzenia, które wychodzą spomiędzy jego zębów.


Część 3 z4

Chwała Allahowi

3- Etykieta po zakończeniu jedzenia

Jest Sunną wypowiedzieć słowa pochwały Allahowi i du’aa, gdy kończymy jeść. Kiedy Prorok kończył jeść (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zwykł mówić: „Al-hamdu Lillaahi hamdan katheeran tayyiban mubaarakan fihi ghayra makfiyyin wa laa muwadda’in wa laa mustaghnan ‘anhu rabbana (Chwała Allahowi, wszelkie dobro, błogosławieństwo i chwała. Panie nasz, Ty nie potrzebujesz nikogo, i my nie możemy zrobić nic bez Twojej przychylności, ani zrezygnować z niej).” (Przekazane przez al-Bukhari, 5458).

A kiedykolwiek spożywał jedzenie inne niż mleko, Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówił: „Allaahumma baarik lana fihi, wa at’imna khayran minhu (O Allah, pobłogosław to dla nas i nakarm nas lepszym niż to).” A gdy pił mleko mawiał: ” Allaahumma baarik lana fihi wa zidna minhu (o Allahu, pobłogosław to dla nas i obdarz nas więcej)” (Przekazane przez al-Tirmidhi, 3377;zaklasyfikowane jako hasan przez al-Albaani w Sahih al-Jaami ‚, 381).

Ibn Abbas (oby Allah był z niego zadowolony) przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ktokolwiek jest nakarmiony przez Allaha, niech powie:”‘Allaahumma baarik lana fihi, wa at’imna khayran minhu (o Allah,pobłogosław to dla nas i nakarm nas lepszym niż to).” A kto otrzymuje mleko do picia na Allaha, niech powie: „‘Allaahumma baarik lana fihi wa zidna minhu (o Allahu, pobłogosław to dla nas i obdarz nas więcej).” (Przekazane przez al-Tirmidhi, 3455;. zaklasyfikowany jako Hasan przez al-Albaani w Sahih Sunan al-Tirmidhi, 2749).


Część 4 z 4

Chwała Allahowi

4 – Ogólna etykieta dotycząca jedzenia

1 – Nie krytykowanie jedzenia. 
Abu Hurayrah (oby Allah się nad nim zmiłował) przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nigdy nie krytykował jedzenia. Jeśli je lubił jadł je i jeśli nie lubił pozostawiał je. (Przekazane przez al-Bukhari, 3370; Muslim, 2046)
Do czego jest odniesienie tutaj to dozwolone jedzenie; jeśli chodzi o jedzenie haram zwykł je krytykować i zabraniać go.
Al-Nawawi powiedział: Częścią potwierdzonej etykiety jedzenia jest nie krytykowanie poprzez mówienie, że jest zbyt słone, czy zbyt kwaśne, czy niezbyt słone, gęste, rzadkie, niedogotowane etc. Ibn Battaal powiedział: Jest to częścią dobrych manier, ponieważ osoba może nie lubić jedzenia które smakuje innym, ale nie ma nic złego w jedzeniu czegokolwiek co jest dozwolone w sharee’ah.
Sharh Muslim, 14/26.

2 – Częścią etykiety jedzenia jest umiarkowanie w jedzeniu i nie przepełnianie żołądka.
To co Muzułmaninowi dozwolone jest zrobić w tym przypadku to podzielić żołądek na trzy części: jedną-trzecią dla jedzenia, jedną-trzecią dla napoju i jedną-trzecią dla powietrza. „Człowiek nie napełnia żadnego naczynia gorzej niż swój żołądek. Jest wystarczającym dla syna Adama zjadać wystarczająco, aby utrzymać się przy życiu. Ale jeśli musi to zrobić, wtedy jedna-trzecia dla jedzenia, jedna-trzecia dla napoju i jedna-trzecia dla powietrza.” (Przekazane przez al-Tirmidhi, 2380; Ibn Maajah, 3349; sklasyfikowany jako saheeh przez al-Albaani w Saheeh al-Tirmidhi, 1939).
To utrzymuje ciało w zdrowiu i lekkości, ponieważ objadanie się powoduje ociężałość, która prowadzi do lenistwa w czci i pracy. Jedna-trzecia została zdefiniowana jako jedna-trzecia tego co sprawia że czujesz się pełen. Al-Mawsoo’ah, 25/332

3 – Unikanie jedzenia i picia ze złotych i srebrnych naczyń, ponieważ jest to haram. 
Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie ubieraj jedwabiu czy brokatu, i nie pij ze złotego i srebrnego naczynia, jak również nie jedz z takich talerzy. One są dla nich w tym życiu a dla nas w Życiu Przyszłym.” (Przekazane przez al-Bukhari, 5426; Musli, 2067)
A Allah wie najlepiej.

4- Wychwalanie Allaha po zakończeniu jedzenia. 
Jest w tym ogromna zaleta. Zostało przekazane od Anasa ibn Maalika, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Allah jest zadowolony ze Swojego sługi kiedy je coś i wychwala Go za to, czy pije coś i wychwala go za to.” (Przekazane przez Muslim, 2734).
Wiele sposobów wychwalania Allaha zostało przekazanych od Proroka (pokój i błogoslawieństwo Allaha z nim):

Powiedział: Kiedy Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) kończył jeść, zwykł mówić: „Al-hamdu Lillaah hamdan katheeran mubaarakan fihi ghayra makfiyyin wa laa muwadda’in wa laa mustaghnan ‘anhu rabbana (Chwała niech będzie Allahowi, dobro i błogosławiona chwała. Panie nasz, Ty nie potrzebujesz nikogo, i my nie możemy uczynić nic bez Twojej przychylności ani zrezygnować z niej.)” (Przekazane przez al-Bukhari, 5458).

2 – Zostało przekazane od Mu’aadha ibn Anasa, że jego ojciec powiedział: Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ktokolwiek zjada jedzenie a następnie mówi: „‘Al-hamdu Lillaahi allahi at’amani haadha wa razaqnihi min ghayri hawlin minni wa laa quwwata (Chwała Allahowi Który mnie nakarmił i zaopatrzył mnie w to bez żadnego wysiłku.) jego uprzednie grzechy zostaną wybaczone.” (Przekazane przez al-Tirmidhi, 3458; Ibn Maajah, 3285; zaklasyfikowany jako hasan przez al-Albaani w Saheeh al-Tirmidhi, 3348).

3 – Zostało przekazane, że Abu Ayyoob al-Ansaari (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „Kiedy Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zjadł lub wypił cokolwiek, zwykł mówić: ” ‘Al-hamdu Lillaah alladhi at’ama wa saqaa wa sawwaghahu wa ja’ala lahu makhrajan (Chwała Allahowi Który dał jedzenie i picie, sprawił je łatwymi do przełknięcia i zaopatrzył w wyjście dla tego.)” (Przekazane przez Abu Dawood, 3851 i sklasyfikowane jako sahih przez al-Albaani).

4 – Zostalo przekazane od Abd al-Rahmaana ibn Jubayra, że człowiek który służył Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przez osiem lat powiedział mu, że zwykł słyszeć Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówiącego, kiedy jedzenie było stawiane blisko niego, „Bismillaah.” A kiedy kończył jeść zwykł mówić: “Allaahumma at’amta wa asqayta wa hadayta wa ahyayta, fa laka’l-hamd ‘ala ma a’tayta ( O Allahu, Ty nakarmiłeś, dałeś pić, poprowadziłeś i przyprowadziłeś do życia, chwała Tobie za to czym nas Obdarzyłeś).” (Przekazane przez Ahmada, 16159; sklasyfikowany jako sahih przez al-Albani w al-Silsilah al-Saeehah, 1/111)

Adnotacja: jest to mustahabb, aby używać wszystkich tych słów chwały, które zostały zrelacjonowane, aby używać ich po zakończeniu jedzenia. Tak więc możesz powiedzieć jedno dua z tej okazji, inne dua z innej okazji, i tak dalej, tak że będziesz mógł podążać za Sunną we wszystkich aspektach i uzyskiwać błogosławieństwa z tych dua, zarówno czuć znaczenie tych słów w swoim sercu kiedy je wypowiadasz z tytułu rożnych okazji, ponieważ jeśli będziesz wypowiadał tylko tę indywidualną dua przez cały czas, będziesz mniej się zastanawiał nad jej znaczeniem, ze względu na to, że wymawiasz ją zbyt często.


Od al-Adaab przez al-Shalhoob, str. 155.

Źródło: https://islamqa.info/en/13348

Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *