Codzienność,  Etykieta

Piękne ubrania oraz arogancja

Dozwolone jest muzułmaninowi noszenie ładnych ubrań. Zachęca się muzułmanów, aby wyglądali prezentacyjnie i ładnie.

Allah mówi:

{O synowie Adama! My zesłaliśmy wam ubranie, aby zakrywało waszą nagość, i jako ozdoba; lecz szata bogobojności jest lepsza. Takie są znaki Boga. Być może, oni sobie przypomną!} [Koran, 7:26]

 

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ

التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

 

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: 

„Nikt k to ma choć atom dumy w swoim sercu, nie wejdzie do Ogrodu.”

Mężczyzna zapytał się: „A co, jeśli człowiek lubi kiedy jego ubrania są dobre I jego sandały też?”

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) odpowiedział: „Allah jest piękny I kocha piękno. Duma oznacza kiedy człowiek wyrzeka się prawdy i poniża ludzi.” [Sahîh Muslim]

 

Wyrażenie „Bóg jest piękny i kocha piękno,” zawiera w sobie również piękne ubrania. W hadisie tym chodzi o piękno we wszystkim. W Sahih Muslim, jest napisane: „Bóg jest dobry i akceptuje tylko to, co jest dobre. [Muslim #1686]

 

W Sunan at-Tirmidhi jest napisane:

“Allah kocha widzieć efekt Swojego błogosławieństwa na Swoich sługach.” [#2963. At-Tirmidhi

 

Zostało przekazane, że Abul-Ahwas al-Jashami powiedział, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) zobaczył go ubranego w stare, poszarpane ubrania, i zapytał go: „Czy jesteś bogaty?” Odpowiedział: „Tak.” On powiedział: „Jakie bogactwo?” Odpowiedział: „Wszystko, co Bóg dał mi z wielbłądów i owiec.” Powiedział: „To pokaż hojne błogosławieństwa, które On ci podarował.” [Sahih: Przekazał Ahmad # 15323, na-Tirmidhi # 1929 i # 5128-Nisa’i]

 

Bóg, subhana wa taala, kocha kiedy efekty Jego błogosławieństwa sa widoczne u Jego sług, bo to jest część piękna, które kocha i jest częścią wdzięczności za Jego błogosławieństwa, które stanowi wewnętrzne piękno (piękno charakteru). Bóg kocha, widzieć piękno zewnętrzne Jego sług, które odzwierciedla Jego błogosławieństwa wobec nich,. ponieważ On kocha piękno. Podarował nam ubrania i ozdoby, dzięki którym ludzie mogą uczynić ich zewnętrzny wygląd ładnym i On daje namTaqwa, która ozdabia nasze charaktery.

 

Tak samo jak Bóg kocha piękno w słowach, czynach, ubraniu i wyglądzie zewnętrznym, tak samo nienawidzi brzydoty w słowach, czynach, odzieży i wyglądzie zewnętrznym. 

 

W Sahih Muslim zostało przekazane, że Prorok (sallallahu ‚alayhi wa sallam) powiedział: „Bóg nie patrzy na wasz wygląd zewnętrzny i wasze bogactwo, ale patrzy na wasze serca i czyny. „[Przekazał Muslim # 1356]

 

Piękno odzieży i wyglądu zewnętrznego ma trzy rodzaje , z których jedna jest godna pochwały, druga jest naganna, a trzecia z nich nie jest ani.naganna ani godna pochwały. 

 

Rodzaj piękna, które jest godne pochwały jest to, co dokonuje się w imię Boga, aby wypełniać Jego polecenia. 

Naganny rodzaj piękna jest ten, który jest dla dobra tego świata, ze względu na zdobycie władzy, ze względu na dumę i chęć afiszowania się, żeby inni nas podziwiali, lub dla (egoistycznych) pragnień. Obejmuje to również przypadek, w którym piękno jest celem samym w sobie dla osoby i to jest jedyne na czym mu zależy. Wiele osób nie ma innej troski w życiu, jak tylko wygląd zewnętrzny. 

Co do rodzaju piękna, które nie jest ani chwalebne, ani naganne, jest to, co nie ma nic wspólnego z żadnym z dwóch wymienionych powyżej (tzn. nie jest to ani przez wzgląd na Boga, ani ze względu na potrzeby ziemskich) celów.

Hadis, który jest przedmiotem tej dyskusji odnosi się do dwóch ważnych zasad, wiedzy i zachowań. Bóg ma być uznany za piękno, które w niczym nie przypomina niczego innego i ma być czczony poprzez piękno, które On kocha w słowach, czynach i postawach. Kocha, aby Jego sługa upiększał swój język (to co mówi) poprzez prawdę i dobre słowa, aby upiększał swoje serce poprzez szczere oddanie się (Ikhlas), miłość, żal za grzechy i zaufanie Mu, aby upiększał swoje zdolności do posłuszeństwa i do upiększania ciała, pokazując Jego błogosławieństwa na sobie pod postacią ubrania, utrzymując je czyste, wolne od brudu, kurzu i zanieczyszczeń, przez depilowanie włosków, które powinny być usunięte, przez obrzezanie i przycinanie paznokci. Aby rozpoznawać Boga przez te cechy piękna i starać się zbliżyć do Niego przez piękne słowa, czyny i postawę. Uznawać Go za piękno, które jest Jego atrybutem i czcić Go poprzez piękno, które On przepisał i przez Jego religię. Hadis łączy te dwie zasady wiedzy i zachowania.

Bóg jednak potępia tych, którzy są ekstrawaganccy w życiu,w ubiorze, jak również w żywność i piciu i tych, którzy są aroganccy.

Kiedy człowiek zachwyca się swoim pięknem lub swoimi dobrami finansowymi i jest dumny i arogancki oraz czuje się lepszy od innych, wówczas popełnia grzech. 

W Koranie Bóg podaje nam przykład takiego człowieka, a Bóg nie lubi arogancji:

{I zebrał on owoce. Powiedział więc swojemu towarzyszowi, który z nim rozmawiał: „Ja mam więcej majątku od ciebie i jestem potężniejszy dzięki moim ludziom.} [18:34]

Zostało przekazane, że Abd-Allah ibn Umar (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ten, kto ciągnie swoje szaty z arogancją, Bóg nie popatrzy na niego w Dniu Zmartwychwstania.” Allah nie będzie patrzeć na niego w Dniu Zmartwychwstania „Abu Bakr powiedział:”.. Czasami mój ubiór śześlizguje się na jedną stronie, kiedy nie zwracam uwagi na to. Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie robisz,tego z powodu dumy.” [al-Bukhaari, 3465]

{Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi! Nie chodź po ziemi zadufany w sobie! Zaprawdę, Bóg nie miłuje dumnych pyszałków! Niech kroki twoje będą skromne! Zniżaj swój głos! Zaprawdę, najprzykrzejszy głos to głos osłów!”}[Koran 31:18-19]

Al-Qurtubi powiedział:

Zwrot: ‘nie chodź po ziemi zadufany w sobie!’ jest zakazem arogancji nakazem pokory. 

‘Marah’ (przetłumaczone tutaj jako zadufany) jest to nadmierna radość lub, że ktoś jest arogancki w chodzeniu, czy kiedy ktoś ma zbyt wysokie mniemanie o sobie.

Qutaadah powiedział: oznacza to, afiszowanie się w sposobie chodzenia; i oznacza to marność.

Wszystkie te propozycje są zbliżone znaczeniowo, ale mogą być one podzielone na dwie kategorie: te, które są naganne i tych, które są godne pochwały.

Arogancja, próżność, popisywanie się i myślenia o sobie zbyt wysoko są naganne;  radość i energia są godne pochwały

Tafseer al-Qurtubi, 10/260.


Opracowane na podstawie:

Fatwa Department Research Committee –  Sheikh `Abd al-Wahhâb al-Turayrî

fatwa z islam.qa

Al-Fawa’id (1/185)

Tłumaczenie: Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *