Łączenie dwóch modlitw

Dopuszcza się modlącemu, aby połączył modlitwę az-zuhr i al-asr oraz al-maghrib i al-isza – o czasie pierwszej (takdiman) lub o czasie drugiej (tachiran) – w następujących przypadkach: 1.Na Arafah i w al-Muzdalifa podczas pielgrzymki. Uczeni zgodni są co do tego, gdyż Prorok (pokój z Nim) tak robił. Hanafici są zdania, że łączenie jest uzasadnione jedynie […]

Post w dniu Aszura

Post w dzień ‚Aszura wymazuje grzechy ubiegłego roku, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Poszcząc w dzień ‚Arafah pokładam nadzieję, że Allah wymaże grzechy za rok przed nim i rok po nim, a poszcząc w dzień ‚Aszura, mam nadzieję, że Allah wymaże za rok, który był przed nim.” Przekazane przez Muslim, 1162. […]

Pielgrzymka: jej ocena i pozycja

Allah Najwyższy powiedział: „W nim są znaki jasne – miejsce, gdzie stał Abraham  a kto wszedł do niego, był bezpieczny. Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga – na tych, którzy mają ku temu środki – odprawienia pielgrzymki do tego Domu. A kto nie wierzy… zaprawdę, Bóg jest bogaty,  ponad światami!” Tłumaczenie Koranu 3:97 Czym jest […]

O rytuałach pielgrzymkowych w Koranie

Allah Najwyższy powiedział: „Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą i odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu, przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy tam przebywają, jak i koczowników; i ci, którzy dopuszczają się tam profanacji, wbrew prawu, zakosztują kary bolesnej.  I oto przygotowaliśmy dla Abrahama miejsce Domu:  „Nie będziesz Mi dodawał niczego za […]

Pielgrzymka w Koranie

Allah Najwyższy powiedział: „Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę – hadżdż i odwiedzenie – umra!  A jeśli macie trudności, to taką ofiarę, jaka jest dla was łatwa. I nie gólcie swoich głów, dopóki ofiara nie dotrze do swego miejsca. A ten, kto jest chory spośród was albo też ma jakiś uraz w głowie, musi się wykupić przez […]

Jak przygotować dzieci do Ramadanu ?

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Największym darem jaki ojciec może przekazać swemu dziecku jest nauczenie go dobrej moralności.” (hadis ze zbiorów Tirmidi’ego)   Wiele aspektów Ramadanu – post, modlitwy, wartości moralne, jałmużna, czytanie Koranu, Eid, rodzina – dostarcza nam możliwości edukacyjnych. Mając swoje dzieci lub będąc nauczycielem łatwo zauważysz, że edukacja […]

Post kobiet w ciązy

  Zdania uczonych różnią się co do regulacji odnoszących się do kobiet w ciąży i karmiących, jeśli one nie poszczą. Istnieje kilka opinii:  Muszą one jedynie odrobić zaległe dni postu. Jest to opinia Imama Abu Hanifa (oby Allah się nad nim zmiłował). Wśród Towarzyszy (Sahaba) opinię tę podzielał Ali ibn Abi Talib (oby Allah był […]

Jak zostać Muzułmaninem?

Przechodząc na Islam stajesz się muzułmaninem (w języku arabskim muslim), co znaczy poddany Woli Bożej bez względu na rasę, kolor skóry, czy narodowość. Konwersja na Islam nie jest trudna i jedyne, czego potrzebujesz to wiary i minimum wiedzy. Powinieneś wiedzieć, że Islam jest doskonałą religią, która obejmuje wszelkie dziedziny ludzkiej działalności. Islam to wierzenia, rytuały, […]

Zacznij planować HAJJ już DZISIAJ !

Gdy oglądasz filmy rejestrujące hadżdż na żywo, myślisz zapewne: Chciałbym tam pojechać. Nigdy nie jest za wcześnie, by zacząć planować swoją pielgrzymkę! Przygotowania do pielgrzymki wielu ludzi rozpoczyna na kilka miesięcy lub nawet tygodni przed hadżdżem. Ale jeżeli chcesz, by zmieniła ona twoje życie, musisz zacząć przygotowania już dzisiaj! W tym artykule przytoczymy kilka wskazówek, […]

Czas na odmawianie modlitwy Isha

To pytanie odnosi się do czasu przeznaczonego na modlitwę Isha. Istnieją różne opinie dotyczące tego, kiedy upływa czas w którym można  ją ofiarować . Niektórzy twierdzą, że można odmawiać modlitwę Isha aż do Azzanu wzywającego na Fajr, podczas gdy zdaniem innych czas ten upływa wraz z nastaniem czasu na modlitwę Tahajjud. I w końcu są […]