Charakter i Emocje

Pojęcie życia

Życie jest wspaniałą demonstracją Bożej mądrości i wiedzy oraz żywym odbiciem Jego stworzenia i siły. On jest Dawcą i stworzycielem życia. Nic nie zostało stworzone przez przypadek i nikt nie stworzył sam siebie oraz kogoś jeszcze. Życie jest drogim i wspaniałym kapitałem. Żadna wrażliwa i normalna osoba nie zamierza go utracić przez przypadek. Również ci, którzy czują się zdesperowani i zrozpaczeni oraz próbują popełnić samobójstwo, do ostatniej minuty starają się odzyskać ich egzystencję i pragną złapać drugą szansę życia. Allah obdarzył człowieka życiem i tylko On jest Odpowiedzialnym za jego odebranie, nikt poza Nim nie jest uprawiony do zniszczenia go. Tłumaczy to dlaczego islam zakazuje samobójstw i samozagłady oraz zaleca cierpliwość i dobrą wiarę. Kiedy dusza opuszcza ciało, kiedy morderca skazany na śmierć za zbrodnie przeciwko życiu oddaje swoje życie katu – jego życie odbierane jest przez Allaha i według Bożego Prawa. Allah dał człowiekowi życie i wyposażył go w unikalne jakości oraz wielkie zdolności. Nie bez powodu Allah obdarzył człowieka pewnymi zobowiązaniami. Znaczy to, że Allah pomaga człowiekowi osiągnąć cele życia i realizować je. Pomaga On w nauce twórczego istnienia zgodnie ze swoją instrukcją.

Życie jest aktem zaufania Bożego a człowiek jest tym zaufanym Allaha, który powinien traktować owe zaufanie w umiejętny i uczciwy sposób, z pewnym przeświadczeniem o Allahu i ze świadomością odpowiedzialności przed Nim. Życie można porównać do podróży rozpoczętej w pewnym punkcie i kończącej się w pewnym przeznaczonym momencie. Życie jest przejściowym etapem, wstępem do wiecznego życia w zaświatach. W tej podróży człowiek jest wędrowcem i powinien myśleć tylko o tym, co przygotowane jest dla niego w Przyszłym Życiu.

Innymi słowami, powinien on czynić dobro według swoich możliwości i być w pełni przygotowanym do odejścia w każdej chwili do Wieczności. Powinien on pojmować życia na ziemi jako szansę daną mu w celu wykazania się najlepszymi czynami, ponieważ gdy nadejdzie czas jego odejścia, nie będzie on mógł tej chwili przesunąć ani o jedna sekundę. Jeśli czas przeminie, będzie za późno do czynienia czegokolwiek. Najlepszym sposobem przejścia przez życie jest postępowanie zgodnie z naukami Allaha i traktowanie życia jako bezpiecznego pasażu do Przyszłego Życia w wieczności. Ponieważ życie jest zbyt ważne ze względu na jego ograniczony czas, Islam został przedłużony człowiekowi jako kompletny system zasad i reguł ukazujący mu jak powinien on żyć, co brać, co odrzucać, co robić aby uniknąć zła, itp. Wszyscy ludzie biorą swój początek z Allaha i nie ma wątpliwości, że do Niego wrócą. W jednym ze swych oświadczeń Prorok Muhammad pokój z Nim mądrze radził człowiekowi uważać się za obcego w ziemskim życiu, podróżnego, przejeżdżającego przez stację zwaną światem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *