Mężczyzna

Golenie brody jako oznaka współczesnego zniewieścienia

Artykuł Muhammada al-Jibaly

Za brodę (po arabsku lihija) uważa się zarost pojawiający się na policzkach I na szczękach, włączając w to włosy rosnące na skroniach, pod dolną wargą, na podbródku oraz na dolnej szczęce.

Muzułmańskie uregulowania dotyczące brody

Noszenie brody jest wajib (obowiązkowe) dla wszystkich mężczyzn, którzy mają taką możliwość. W Sunnie znajdziemy jasne dowody potwierdzające tę zasadę (przytaczamy je poniżej), taka jest także zgodna opinia muzułmańskich uczonych. Niektórzy współcześni szejchowie nie odnoszą się z należytą uwagą do odpowiednich przekazów w Sunnie i wydają słabo ugruntowane fatawa na poparcie własnych twierdzeń – ważne, by nie dać się im zwieść. Wydając tego rodzaju fatawa ci szejchowie sprowadzają wiernych na złą drogę, jak powiedział Prorok (sallallahu alayhi wa salam): „Kto prowadzi ludzi prawidłową drogą, ten zostanie wynagrodzony i w dodatku otrzyma nagrodę równą tej, na jaką zasłużą wszyscy ci, kto za nim podąży. Jednak ten, kto sprowadza ludzi na złą drogę, poniesie za to karę, a w dodatku otrzyma jeszcze karę równą tej, jaką poniosą wszyscy ci, kto za nim podążał”. I Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział także: „Allah nie wykorzenia za jednym razem wiedzy z serc ludzkich, lecz czyni to, zabierając spomiędzy żywych prawdziwie uczonych. Gdy nie stanie już uczonych, ludzie wybiorą sobie przywódców spomiędzy ignorantów, którzy będą wydawać fatawa, a nie posiądą wystarczającej wiedzy. Tym samym, będą oni sprowadzali innych na złą drogę” (al-Buchari).

Lista naruszeń

Jak widać z Księgi Allaha oraz z Sunny Jego Proroka, golenie brody prowadzi do wielu dalszych naruszeń zasad Islamu; poniżej zamieszczamy ich spis, niekoniecznie pełen:

  1. a) Nieposłuszeństwo wobec Allaha

Golenie brody jest znakiem nieposłuszeństwa wobec Allaha. Wyznaczony przez perskiego szacha Chosrowa rządca Jemen wysłał dwóch ludzi do Proroka (sallallahu alayhi wa salam) z poleceniem stawienia się na dworze. Gdy stawili się przed Muhammadem (sallallahu alayhi wa salam), ten zauważył, że mają gładko wygolone brody i noszą wąsy. Z powodu ich dziwnego wyglądu, nie chciał na nich patrzeć i powiedział: „O, nieszczęśni, kto wam kazał tak czynić?”. Odpowiedzieli: Nasz władca (mając na myśli Chosrowa). Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział wówczas: “Ale mój Pan, sława i chwała dla Niego, polecił mi odpuścić brodę i zgolić wąsy” (uznana za hasan, czyli dobrą, przez al-Albani”).

  1. b) Nieposłuszeństwo wobec Proroka (sallallahu alayhi wa salam)

Golenie brody to znak nieposłuszeństwa wobec Proroka (sallallahu alayhi wa salam). W wielu hadisach Prorok (sallallahu alayhi wa salam) nakazał mężczyznom odpuszczać brodę. Wszystkie te hadisy niosą jednakowy przekaz: „Gól wąsy i odpuść brodę” (al-Buchari i Muslim). Posłuszeństwo wobec proroka (sallallahu alayhi wa salam) jest równoznaczne z posłuszeństwem wobec Allaha, Który powiedział: „Ktokolwiek słucha Posłańca, ten słucha Boga.” (Koran, 4:80).

  1. c) Odróżnienie się od Proroka (sallallahu alayhi wa salam) i odejście od Jego wskazówek

Golenie brody oznacza odróżnienie się od Proroka (sallallahu alayhi wa salam) i odejście od jego wskazówek. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) posiadał dużą brodę (Muslim). Każdy powinien starać się być do Niego (sallallahu alayhi wa salam) podobnym, jak powiedział Allah (tłumaczenie znaczenia): „Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór” (Koran, 33-21). I sam Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Zaiste, najlepszym wskazówkami są wskazówki Muhammada” (Muslim).

  1. d) Porzucenie drogi, którą podążali wierni

Golenie brody oznacza porzucenie drogi, którą podążali wierni. Wszyscy Prorocy, Towarzysze Proroka (sallallahu alayhi wa salam), wielcy uczeni i sprawiedliwi wierni muzułmanie z czasów wczesnej Ummy, wszyscy oni posiadali brody. Nie ma ani jednego przekazu o tym, że ktokolwiek spośród nich golił sobie brodę. Tym sposobem, to jest droga, jaką nam wskazali, a Allah powiedział (tłumaczenie znaczenia): „A kto oddzieli się od Posłańca, mając jasną wiedzę o tym, jaka jest dla niego droga prosta, a postępuje inną drogą niż droga wiernych – to My obrócimy go ku temu, ku czemu on sam się zwrócił, i wystawimy go na spalenie w Gehennie.” (Koran, 4:115)

  1. e) Upodobnienie się do niewiernych

Golenie brody oznacza upodobnienie się do niewiernych, co zostało podkreślone w kilku hadisach Proroka (sallallahu alayhi wa salam), np.: „Gólcie wąsy i odpuszczajcie brodę. Odróżniajcie się od Magów (zoroastrian)” (Muslim). „Gólcie wąsy i pozostawcie brody. Odróżniajcie się od ludzi Pisma”. (Muslim). “Odróżniajcie się od pogan, gólcie wąsy i pozostawcie brody” (al-Buchari i Muslim). W surze al-Fatiha znajduje się polecenie, byśmy odróżniali się od niewierzących, a Allah powiedział (tłumaczenie znaczenia): „lecz nie idź za namiętnościami tych; którzy nie wiedzą.”. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Ktokolwiek upodabnia się do innych ludzi, jest jednym z nich”. (przekazane przez Abu Daw’uda i uznane za autentyczny przekaz przez al-Albani).

  1. f) Zmienianie bez pozwolenia tego, co stworzył Allah

Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział, że przeklęte przez Allaha są kobiety, które chcą poprawić swój wygląd i w tym celu zmieniają to, co Allah stworzył, np. usuwając włosy z twarzy, zastępując swoje zęby sztucznymi lub tatuując się (al-Buchari i Muslim). W hadisie mówi się o kobietach, ponieważ to one częściej niż mężczyźni starają się upiększyć swój wygląd, ale ostrzeżenie odnosi się z pewnością do obu płci, ponieważ jasno wskazane są warunki powodujące niezadowolenie Allaha i dotyczy to każdego, kto te warunki spełnia. Golenie brody także znajduje się w tej kategorii i jest znacznie gorsze, niż nam, czyli usuwanie włosów z twarzy, praktykowane przez niektóre kobiety. Oznacza to także podporządkowanie się Szatanowi, który powiedział: „gdy rozkażę im – oni będą zmieniać stworzenie Boga!”.

  1. g) Upodobnienie się do kobiet

Broda jest głównym znakiem odróżniającym mężczyznę od kobiety. Goląc brodę, usuwamy tę różnicę i tym samym upodobniamy się do kobiet.  Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Allah przeklina tych mężczyzn, którzy upodabniają się do kobiet, i przeklina te kobiety, które upodobniają się do mężczyzn.” (al-Buchari).

  1. h) Golenie brody przeczy wrodzonej naturze fitra

Posłaniec Allaha (sallallahu alayhi wa salam) wymienił dziesięć cech, które wskazują na dobrą, czystą naturę (Muslim). Dwie spośród tych cech to golenie wąsów i odpuszczenie brody. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział, że każde dziecko rodzi się z czystą, dobrą naturą fitra, ale może ulec deformacji pod wpływem otoczenia i wychowania (al-Buchari i Muslim). Pod wpływem niewiernych natura wielu muzułmanów uległa obecnie takiej deformacji, że uważają oni całkowicie ogolonych mężczyzn za bardziej przystojnych i męskich niż tych, którzy noszą brodę; dokładnie w pełnej niezgodzie z tym, co powiedział Prorok (sallallahu alayhi wa salam) w powyższym hadisie. Ta natura nigdy się nie zmienia; Allah powiedział (tłumaczenie znaczenia): „zgodnie z naturą, jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. Nie ma żadnej odmiany w stworzeniu Boga!” (Koran 30:30).

Goląc brody, niektórzy mężczyźni dziwnie się usprawiedliwiają – że ich żonom bardziej się to podoba. Oznacza to, że ich celem w życiu jest przypodobanie się dziwnym gustom żon, a nie podporządkowanie się jasno wyrażonym zaleceniom Allaha i Jego Proroka (sallallahu alayhi wa salam). Inni twierdzą, że broda powoduje u nich podrażnienia i swędzenie, co jednak nie może być rezultatem czynów zgodnych z czystą fitra, lecz raczej wynika z zaniedbań zasad prawidłowej pielęgnacji i zabiegów higienicznych przy wykonywaniu wudhu w sposób zalecony przez Sunnę.

Jakie jest zdanie uczonych i imamów

Wszyscy wielcy uczeni z okresu pierwszych wieków Islamu, włączając w to Sprawiedliwych Kalifów, zgadzali się co do tego, że golenie brody jest haram(zakazane). Wielu z nich, np. Umar ibn Abdulaziz (kalif z dynastii Omajjadów), uważało golenie brody za niedopuszczalne oszpecenie. W ich opinii, osoba goląca brodę była zniewieściała; wielu z nich nie uznałoby takiego mężczyzny za wiarygodnego świadka i nie pozwoliłoby prowadzić mu modlitwy.

Niech Allah prowadzi nas drogą posłuszeństwa swojej religii, utrzymuje nas w wierności Sunnie Proroka (sallallahu alayhi wa salam) i błogosławi w tym i na tamtym świecie.


Źródło

Tłumaczenie: Kudajbergen

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *