Zakaz Qaza

Jakie jest orzeczenie jeśli obetnę włosy dookoła, ale usunę więcej z boków ponieważ na tych stronach włosy rosną szybciej, i nie wyglądają dobrze? Zazwyczaj obcinam włosy raz na miesiąc; na koniec miesiąca dokonuję tego samego strzyżenia.
.
Opublikowane: 2009-05-23
.
.
Chwała niech będzie Allah
.
Ten, który obcina włosy powinien mieć je wszystkie tej samej długości. Ten, który obcina włosy po bokach głowy bardziej niż na środku podchodzi pod „qaza”, co jest zabronione. Al-Bukhari (5921) i Muslim (2120) przekazane od Ibn 'Umara, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zabronił qaza’. Naafi’ (jeden z narratorów hadisów) powiedział, wyjaśniając qaza’: Golenie części głowy chłopca i pozostawienie części.
.
Al-Nasaa’i (5048) i Abu Dawood (4195) przekazane od Ibn 'Umara, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zobaczył chłopca, którego część głowy została ogolona a część pozostawiona. Powiedział im, aby tak nie robić i powiedział: „Ogolcie to wszystko lub pozostawcie wszystko.” Al-Albaani sklasyfikował jako sahih w Sahih al-Nasaa’i.
 
To obejmuje obcinanie niektórych włosów na krótko i zostawienie trochę.
.
Powiedziane zostało w Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (5/175):
 
Jakie jest orzeczenie w sprawie pozostawienia niektórych włosów dłużych niż reszta?
 
Odpowiedź: Abu Dawood przekazał od 'Abd Allaah ibn 'Umar (oby Allah był z niego zadowolony), że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństw Allaha z nim) zabronił qaza’ i powiedział: „Ogolcie wszystko lub zostawcie wszystko.”
 
powiedziane w Sharh al-Iqnaa’ : Qaza’ obejmuje golenie niektórych miejsc na bokach głowy lub golenie na środku i pozostawianie boków, jak większość Chrześcijan robi, czy golenie boków i pozostawienie środka, jak wielu głupców robi, czy golenie z przodu i pozostawianie z tyłu. Ahmad został zapytany o golenie tyłu głowy i powiedział: To jest działanie Magians, a ktokolwiek naśladuje ludzi jest jednym z nich. Tak więc wiadomo, że nie jest to dopuszczalne, aby pozostawiać pewne części włosów dłuższe niż inne.
.’Abd-Allaah ibn Ghadyaan, 'Abd al-Razzaaq 'Afeefi, Ibraaheem ibn Muhammad Aal al-Shaykh. Koniec cytatu.
.
Szhaykhk Ibn Jibreen (niech Allah go uchroni) został zapytany: Stało się powszechne wśród kobiet i mężczyzn obcinanie włosów w taki sposób, że jest obszar, który ma 10 lub 13 cm długości, wtedy golą włosy na bokach i z tyłu głowy całkowicie pozostawiając tylko włosy na wierzchołku głowy.
 
Jakie jest, że orzeczenie w tej sprawie i jakie są dowody? Czy to podchodzi pod qaza’ czy nie? Dlaczego?
.
On odpowiedział: Nie ma wątpliwości, że działanie to jest złe i jest ślepym naśladowaniem innych, i to podchodzi pod qaza’. Zostało przekazane, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zabronił qaza’; widział chłopca, który miał część głowy ogoloną i powiedział: „Zgolcie to wszystko lub pozostawcie to wszystko.” Co więcej, ten styl nie jest upiększaniem się zarówno dla mężczyzn i kobiet, raczej jest to zmiana stworzenia Allaha i psucie ludzkiego wyglądu, i jest to imitacją Zachodu w której nie ma korzyści, oprócz kosztów z tym związanych, ponieważ wymaga dużo wysiłku i wydania pieniędzy na coś co jest szkodliwe, jak jest to dobrze wiadomym. Radzimy mężczyznom nie adaptowanie tego zachodniego stylu i doradzamy kobietom, aby trzymały się tego, czego ich matki i babki się trzymały, pozwoliły aby ich włosy rosły i zaplatały je, ponieważ jest to piękniejsze. A Allah jest tym, u którego pomocy szukamy; pokój i błogosławieństwo Allah niech będą z Muhammadem i jego rodziną i Towarzyszami. Koniec cytatu z Fataawa Ibn al-Szejka Jibreen.
.
Shaykh Muhammad al-Mukhtaar al-Shanqeeti (niech Allahgo uchroni) powiedział: Ten, który obcina włosy na bokach głowy i pozostawia włosy zawiesiste na środku głowy jest tym objęty, ponieważ jest to naśladowanie niemoralnych ludzi. Niektórzy uczeni (oby Allah zlitował się nad nimi), mówią o tym. Wiemy, że niektórzy z naszych wcześniejszych Shaykhs byli bardzo surowi w odniesieniu do obcinania niektórych części włosów a innych nie, i uważali, że podchodzi to pod qaza’ i mówili: Albo zetnij wszystko albo ogol wszystko. Jest to podstawowa zasada za którą powinniśmy podążać, według uczonych. Sunną w odniesieniu do włosów jest golenie wszystkiego lub obcięcie wszystkiego, a nie obcinanie części z nich i pozostawianie niektórych z nich, bo jest to imitacją skorumpowanych ludzi. Koniec cytatu z Sharh Zaad al-Mustaqni „.
.
A Allah wie najlepiej.
.

Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.
Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.
.

Źródło: https://islamqa.info/en/110209

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.