Charakter i Emocje,  Codzienność

Cierpliwość i produktywność podczas czasu trudności

Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim

Czasami w życiu spotykają nas trudności. Czasami masz wrażenie, że trudności sumują się ze sobą, a światło na końcu tunelu jest jedynie mirażem. Jak więc utrzymać naszą produktywność w czasach trudu/udręki? Jako Muzułmanie, powinniśmy wiedzieć, że są one częścią naszego życia w dunya i powinniśmy być przygotowani, aby zachowywać się w najlepszy sposób w takich momentach. Allah Subhanahu Wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony Niech będzie) był wyjątkowo łaskawy, aby dostarczyć nam wskazówek, byśmy byli silni/niezłomni w czasie próby:

„Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie! Zaprawdę, to jest trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych [Allah]”. (Koran Sura 2:45- tłum.Bielawski).

Cierpliwość jest na pierwszym miejscu w kolejności tego Ayah. Cierpliwość nie jest zachowaniem które łatwo zyskać. Wszechmogący dał nam wiele przykładów cierpliwości pokazanych na przykładzie Proroków ‚alayhi’l-salām „(niech pokój będzie z nimi) w ciężkich czasach, w Sunnie i w Koranie. On również przekazał nam szczegółowe dua, które przyniosą przychylną odpowiedź. Jedną z najpotężniejszych narracji opowiedzianych nam przez Allah Subhanahu wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony Niech będzie) jest jedna z Hiobem alejhi-Salam (niech pokój będzie z nim). Istnieje wiele klejnotów mądrości w tej historii dla produktywnego Muzułmanina.

Historia Hioba alejhi-Salam (niech spoczywa w pokoju)

Hiob alayhi’l-salām ‚(niech pokój będzie z nim) był Prorokiem Allaha Subhanahu wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony Niech będzie). Zostało powiedziane, że był potomkiem Abrahama alejhi-Salam (niech pokój będzie z nim) i był bardzo bogaty. Miał mnóstwo zwierząt, bydła i upraw, wiele dzieci i pięknych domów. Hiob alayhi’l-Salam ‚(niech pokój będzie z nim) był wiernym czcicielem Allah. Był zaangażowany w ciągłym wspominaniu Allah, dawał jałmużnę ubogim w tak obszerny sposób, że jest powiedziane, że anioł powiedział:

„Najlepszym na ziemi stworzeniem, jest dziś Hiob, człowiek o szlachetnym charakterze, który okazuje doskonałą cierpliwość i zawsze pamięta swojego Hojnego Pana. Jest on doskonałym modelem dla wyznawców Allaha. W zamian, jego Pan pobłogosławił mu długim życiem i ogromnym bogactwem, ale on nigdy nie był wyniosły lub egoistyczny. Jego rodzina, jego słudzy , a także potrzebujący i ubodzy mieli udział w jego majątku. Karmił i ubierał ubogich i wykupował niewolników, aby ich uwolnić. Sprawiał, że ci, którzy otrzymywali z jego dobrodziejstwa czuli się tak, jakby byli faworyzowani, tak miły i delikatny on był. „

.Hiob był testowany w całym swoim bogactwie, tracąc wszystko, co miał: dobytek, dzieci. Potem był testowany w odniesieniu do jego ciała, aż nie było części ciała która nie byłaby chora oprócz serca. Wszyscy wokół unikali go: przyjaciele, krewni, a nawet obcy; został sam na obrzeżach miasta, i nie było nikogo, kto traktowałby go ze współczuciem, z wyjątkiem jego żony, która opiekowała się nim. Żył w stanie nędzy, choroby przez 13, 17 lub 18 lat w zależności od narracji. Prorok Allaha, Hiob alejhi-Salam (niech pokój będzie z nim), miał ogromną cierpliwość! On jest tego najlepszym przykładem. Tak bardzo, że Allah wychwalił go w Jego Chwalebnym Koranie:

„…I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!”[Sura Sad 38:44 – tłum.Bielawski].

Dua Hioba alejhi-Salam (niech pokój będzie z nim)

Yazid bin Maysarah powiedział: „Kiedy Allah testował Hioba, niech pokój będzie z nim, utratą jego rodziny, bogactwa i dzieci, aż nie miał nic, zaczął koncentrować się na wspominaniu Allah i mówił:

Chwalę Cię, Panie panów, Który obdarzyłeś Swoją dobrocią mnie i dałeś mi majątek i dzieci, i nie było żadnego rogu w moim sercu, które nie zostało wypełnione przywiązaniem do tych rzeczy ziemskich, a następnie Wziąłeś to wszystko ode mnie i Ty opróżniłeś moje serce, i nie ma nic więcej co mogłoby stanąć między mną a Tobą. Jeśli mój wróg Iblis wiedziałby o tym, byłby o mnie zazdrosny.

Koran uczy nas, że Hiob alejhi-Salam (pokój z nim) powiedział:

„I Hioba… kiedy wzywał on swojego Pana: „Oto dotknęło mnie utrapienie, a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!””[Koran Sura Al-Anbya 21:83- tlum.Bielawski].

I przyszła odpowiedź Allah:

„I wysłuchaliśmy go, i odsunęliśmy od niego utrapienie, które go dręczyło; i daliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą; przez Nasze miłosierdzie i jako napomnienie dla czcicieli.”. [Koran Sura Al-Anbya 21 : 84-tłum.Bielawski]

Ibn Kathir w swoim Tafsirze wspomniał „Przypomnienie dla wszystkich tych, którzy Nas wielbią”:

Uczyniliśmy go przykładem żeby ci, którzy są osaczeni próbami, myśleli że Zrobiliśmy im to, ponieważ nas nie obchodzą , aby mogli wziąć go jako przykład cierpliwości przyjmując dekret Allah Subhanahu wa Ta’ala ( Uwielbiony i Wywyższony ) i przyjmowaniem prób, którymi On testuje swoje sługi, jak chce. „I Allah Subhanahu wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony Niech będzie) ma największą mądrość w odniesieniu do tego.

Co za szczęśliwe zakończenie dla tych, którzy ufają Allah Subhanahu wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony niech będzie)! Powinniśmy uczyć się pozostać produktywnymi w najmrocznijeszym czasie i jak najlepiej wykorzystać każdą minutę. Podążając tym przykładem możemy:

Krok 1 – Powiedzieć najpierw Alhamdulillah.

„Prawdziwa cierpliwość jest w pierwszym uderzeniu nieszczęścia” [Bukhari].

Krok 2 – Zaangażuj się w skrusze w jak najbardziej ekstensywny sposób.

Krok 3 – Zaufaj Allah cokolwiek nas spotyka i myśl dobrze o Nim. Podczas mrocznych momentów ucisków Hiob alejhi-Salam (niech pokój będzie z nim) ciągle myślał dobrze o Allah.

Krok 4 –

„Oto dotknęło mnie utrapienie, a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!” [Koran Sura Al-Anbya 21:83-tłum.Bielawski].

Powinniśmy robić dua do Allah, korzystając z Dua z Koranu i Sunny.

Krok 5 – Bądź cierpliwy; nie powinniśmy być niecierpliwi w uzyskaniu odpowiedzi od Allah Subhanahu wa Ta’ala (Uwielbiony i Wywyższony Niech będzie). I pamiętaj, Allah,najbardziej Litościwy kocha nas i wszystko, co nas spotyka jest dla czegoś lepszego.

Krok 6 – Trzymaj się z dala od grzechów.

Krok 7 – Bądź proaktywny będąc wdzięcznym w czasach łatwości.

„… A temu, kto się boi Boga, On przygotuje jakieś wyjście; I da mu zaopatrzenie stąd, skąd on się nawet nie spodziewa. A temu, kto ufa Bogu, On sam wystarczy! Oto Bóg powoduje spełnienie swojego rozkazu! Bóg ustanowił miarę dla każdej rzeczy.”[Koran Sura At-Talaq 65: 2-3-tłum.Bielawski].

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Żródło: http://productivemuslim.com/patienc…

Odniesienie: http://thetruereligion.webs.com/sto…

O Autorze: Eva Mayi ma 27 lat, pochodzi z Kamerunu, Muzułmanka mieszkająca we Francji, konwertowała 4 lata temu. Uwiebia sluchać wykładów Nouman Ali Khana.

Tłumaczyła: Ania Iman Soliman

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *