Charakter i Emocje,  Codzienność

W jaki sposób możemy uzyskać spokój serca poprzez pamięć o Bogu ?

,,Ci, którzy uwierzyli i których serca się uspokajają przez wspominanie Boga – o tak! przez wspominanie Boga uspokajają się ich serca! ” (Koran 13: 28)

Często zastanawiamy się co nam przeszkadza , dlaczego czujemy niepokój i poruszenie wewnętrzne albo dlaczego czujemy się smutni – wówczas aby znaleźć odpowiedz powinniśmy spojrzeć wgłąb naszego serca.

Subhan Allah ( Chwała Bogu ) – nasze serca kamienieją , gdy nie pamiętamy o Bogu. Serce odżywiamy poprzez pamięć o Bogu a kiedy o tej pamięci zapominany wówczas bez doraźnego powodu czujemy się źle.
Muzułmański uczony , Ibn al- Qayyim stwierdził :

,,Nie ma skamieniałości w sercu która nie uległaby zmiękczeniu poprzez pamięć o Bogu”

Dla tych z nas dla których Islam stał się uciążliwy powinien spojrzeć na odpowiedz Proroka Muhammadﷺ ( Pokój Niech Będzie z Nim ) który skierował go do człowieka pytającego :

,, O Wysłanniku Allaha , prawo Islamu jest zbyt różnorodne dla mnie aby je zapamiętać, więc powiedz mi czego powinienem się trzymać,, Prorok odpowiedział : ,, Niech Twój język nigdy nie przestanie być wilgotny ze wspominania Boga ”

Co jest efektem tej pamięci?

Dzieła jak polerowanie serca z jego rdzy i powoduje , że Bóg Najwyższy również będzie pamiętał o nas. Bóg mówi do nas o tym w jednym z hadisów qudsi :

‘Ja jestem takim, jakim Mój sługa oczekuje, żebym był. I jestem z nim, kiedy wspomina Mnie. A jeżeli wspomina mnie sam, Ja także sam wspominam go. Jeśli zaś wspomina mnie w zgromadzeniu, Ja wspominam go w zgromadzeniu o wiele lepszym, aniżeli jego. A gdy zbliża się do Mnie o długość dłoni, Ja zbliżam się doń o długość ramienia. A jeśli zbliża się do Mnie o długość ramienia, Ja zbliżam się doń o długość rozpostartych ramion. A jeśli przychodzi do Mnie wolnym krokiem, Ja doń pospiesznym’.” (Al-Bukhari and Muslim).

Czym właściwie jest pamięć o Bogu ?

Wspominanie Boga obejmuje określone dhikr ( tak jak wypowiadanie : subhan’Allah , la ilaha il Allah , Allah Akbar , itp ) , ale też jest wszystkim innym co kierujemy i robimy dla Boga . Wszystko co robimy z myślą o Bogu np. dajemy jałmużnę z konkretnym zamiarem aby zadowolić Boga , wypowiadamy du’a ” ( prośby ) i tak dalej , wszystko w wewnątrz strefy dhikr.

Sposoby wykonywania Dhikr

Jakie są rzeczy, które możemy zrobić i które są zawarte w dhikr ?

Intencja 
Jeśli chcemy zasłużyć sobie na miłość Allaha , musimy zagłębić się w wykonywaniu dobrych uczynków. Musimy być zawsze świadomi wykonywanych uczynków i faktu , że wykonujemy to dla Boga. Po każdym wykonanym dobrym uczynku powinniśmy prosić Boga o jego przyjęcie i zesłanie więcej możliwości czynienia dobra. Im więcej będziemy pamiętać o Bogu tym bardziej On będzie pamiętał o nas. I nieuchronnie poczujemy jego łaskę w swoim życiu.
Pamiętajmy aby wykonywać wszystkie dobre uczynki z sercem. Mimo , że wykonujemy dobre uczynki robimy je bez serca , uczuć i emocji. Musimy wykonywać wszelkie dobro pamiętając , że jest ona lekarstwem na to wszystko co znajduje się w naszym sercu.

Nawrócenie
Allah Najwyższy nigdy nie odwraca się od powracających do niego serc.

,,Zaprawdę Allah jest bardziej zadowolony ze skruchy Swego sługi, niż ten, któremu będąc na pustyni uciekł wielbłąd z zapasem jedzenia i wody, i on pozbawiony nadziei na powrót (wielbłąda) kładzie się w cieniu i wtedy jego zwierzę do jazdy (wielbłąd) pojawia się przed nim, a on chwytając go za lejce w bezgranicznej radości przejęzycza się: ‚Allahu! Ty jesteś moim sługą, a ja Twoim panem’. Zbłądził przez swą ogromną radość”. ( Muslim)

Allah jest bardzo zadowolony ze skruchy. Człowiek nie będzie karany za błąd, który popełnił niechcący (niecelowo) bez intencji. Jest dopuszczalne składanie przysiąg, aby podkreślić swój żal.

„Allah Wszechmogący powiedział: „O synu Adama, tak długo jak będziesz Mnie wzywał i prosił, wybaczę ci to, co zrobiłeś i nie będę pamiętliwy. O synu Adama, nawet gdyby twe grzechy sięgały chmur na niebie i poprosiłbyś Mnie o wybaczenie, przebaczyłbym ci. O synu Adama, nawet gdybyś przyszedł do Mnie z grzechami tak wielkimi jak Ziemia i gdybyś wtedy stanął przede Mną, nie dodając Mi żadnego (współ)towarzysza, obdarzyłbym cię łaską prawie tak wielką jak ona”.(At Tirmidhi)

,, Pamiętaj o Bogu w dobrobycie a On bedzie pamiętał o Tobie w nieszczęściu” ”.(At Tirmidhi)

Wdzięczność

,,Jeśli będziecie wdzięczni, to Ja obdarzę was więcej; a jeśli nie będziecie wdzięczni, to, zaprawdę, Moja kara będzie straszna!” [Koran, 14:7]

Poświęć trochę czasu każdego dnia aby podziękować Bogu za jego łaski dane każdego dnia. Im częściej dostrzegamy jego łaski w naszym życiu tym bardziej czujemy Bożą opaczność w każdej życiowej chwili co ukaja nasze serca. Dziękując Bogu uświadamiamy sobie że jest On al-Wahhab ( Dawcą Darów ) , ar-Razzaq ( Podtrzymujący) , al-Wadud ( Kochający) , i insha’Allah ( Obdarowujący z własnej woli) . Wówczas będziemy w stanie zauważyć jak atrybuty Jego imion manifestują się w naszym życiu.

Słowo codzienne

,,I wspominaj twego Pana wielekroć, i wysławiaj go wieczorami i rankami!”(Al-Imran 3: 41)

Wiemy , że Prorok Muhammadﷺ( Pokój Niech będzie z Nim) zawsze wspominał Boga – do tego służy nam du’a ” ( błaganie ) i dhikr ( pamięć ) do prawie wszystkiego co robimy np. od wejścia do toalety czy jak ktoś nas chwali. Prorokﷺ( Pokój Niech będzie z Nim ) wspominał Boga codziennie rano i wieczorem w specyficzny sposób. Każde z tych słów i zwrotów są cenne – nie tylko polerują nasze serca z rdzy i oczyszczają z rożnych zaburzeń ale również służą ochronie , co ma nam zapewnić spokój serca i umysłu.

,,Dla tych, którzy wspominają Boga, stojąc, siedząc i leżąc, dla tych, którzy rozmyślają nad stworzeniem niebios i ziemi: Panie nasz! Nie stworzyłeś tego nadaremnie. Niech Ci będzie chwała! Uchroń nas od kary ognia ”(Koran 3: 191 )

Tłumaczenie: Magdalena

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *