Tafsir. Sura Al-Baqara 2:7

7.     Bóg nałożył na ich sercach pieczęć, zasłona jest na ich słuchu i na ich oczach; im przeznaczona jest kara straszliwa. Możliwe także rozumienie: Bóg nałożył na ich sercach i na ich słuchu pieczęć, zasłona jest na ich oczach; im przeznaczona jest kara straszliwa. (por. al-Dżasija 45:23) – taka jest opinia m.in. Mohammada […]