Tafsir. Sura Al-Baqara 2:11

A jeżeli im powiedzieć „Nie szerzcie zamieszania na ziemi”, mówią: „My tylko wprowadzamy zmiany na lepsze” Ten werset jest dalszym ciągiem poprzedniego, bowiem tylko ktoś, kto w sercu nosi ciężką chorobę hipokryzji, może być przekonany, że siejąc niezgodę wśród muzułmanów może przysłużyć się realizacji planu Allaha dla ludzkości, co więcej – że może ulepszyć go […]

Tafsir. Sura Al-A’raf 7:27

O, synowie Adama! Nie pozwólcie dać się zwieść szatanowi, jak stało się to z waszymi rodzicami, których wypędził on z Raju, zdjął z nich ubrania, by pokazać im ich nagość. Naprawdę widzi was, on i jego plemię, z miejsca, gdzie wy go nie widzicie. Zaiste, stworzyliśmy szatanów jako przyjaciół tych, którzy nie wierzą. Werset rozpoczyna […]

Tafsir. Sura Al-Baqara 2:9

9. Próbują oszukać Boga i tych, którzy uwierzyli, lecz nie oszukają nikogo, poza samymi sobą; i sami tego nie pojmują. Jedną z cech hipokrytów jest chęć ukrycia własnych myśli i zamiarów, chcą więc oszukać wszystkich, zarówno Boga, jak i ludzi. Czy jednak stworzenie może oszukać Twórcę, który wie o nim wszystko, zanim jeszcze jakaś myśl zostanie […]

Tafsir. Sura Muhammad 47:16

16. Spośród nich są tacy, kto Cię wysłuchuje tak długo, aż od Ciebie nie wyjdzie, i mówi do tych, kto otrzymał wiedzę: Co on właśnie powiedział? To są ci, których serca Allah opieczętował i kto podąża za swoimi żądzami. W wersecie mówi się „Spośród nich” – kim są ci „oni”? Być może, oni to wszyscy […]

Tafsir. Sura an-Nahl 16:98

98. A jeżeli recytujesz Koran, to (najpierw) szukaj ucieczki u Boga przed przeklętym Szatanem.    Zgodnie z podstawowym rozumieniem tego wersetu, przed recytacją Koranu należy szukać ucieczki u Allaha – stąd najpopularniejsza modlitwa przed recytacją Koranu: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wg informacji Abu Saida al-Khudri, takiej modlitwy najczęściej używał sam Prorok (choć nieraz recytował […]

Tafsir. Sura Al-Baqara 2:7

7.     Bóg nałożył na ich sercach pieczęć, zasłona jest na ich słuchu i na ich oczach; im przeznaczona jest kara straszliwa. Możliwe także rozumienie: Bóg nałożył na ich sercach i na ich słuchu pieczęć, zasłona jest na ich oczach; im przeznaczona jest kara straszliwa. (por. al-Dżasija 45:23) – taka jest opinia m.in. Mohammada […]