W jaki sposób chora osoba powinna dokonywać ablucji oraz modlić się

  OCZYSZCZENIE CHOREJ OSOBY: Chora osoba ma takie same obowiązki jak zdrowa odnośnie oczyszczenia się wodą, z mniejszej lub większej nieczystości, dlatego powinna zrobić wudu w przypadku mniejszej nieczystości i ghusl w przypadku większej nieczystości.    Przed zrobieniem wudu, ważne jest oczyszczenie się wodą (istinja) lub kamieniami, papierem itp, po skorzystaniu z toalety. Używając kamieni […]

Istihadhah (Krwawienie inne niż menstruacyjne) – kwestie dotyczące wudu i modlitwy

  Istihadhah to krwawienie z narządów rodnych kobiety mające miejsce z powodów innych niż miesiączka czy nifas. 1. Kobieta zna zwykle ilość dni krwawienia. Powinna obliczyć kiedy powinien normalnie pojawić się okres, zaprzestać modlitwy podczas wyliczonych dni okresu, podczas których obowiązują ją zasady dotyczące menstruacji. Jeżeli krwawienie przedłuża się, przekraczając „normalną” dla danej kobiety ilość […]

Modlitwa osoby, która nie ma dostępu do wody ani do czystego kurzu

  Osoba w tym stanie, powinna odmówić modlitwę i nie musi jej powtarzać. Dowodem na to jest hadis przekazany przez Muslim powołującego się na Aiszę  : „Aisza pożyczyła od siostry Asmy naszyjnik, który zaginął podczas ekspedycji, podczas której Aisza towarzyszyła Prorokowi. Prorok wysłał jednego z towarzyszy, aby odnalazł naszyjnik. Czas modlitwy rozpoczął się, kiedy byli […]

Tajammum czyli sucha ablucja

Oczyszczenie za pomocą kurzu lub pyłu oraz okoliczności, które zezwalają na tajammum. Allah rzekł: [Koran 4:43] „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi- chyba że jesteście podróżnikami w drodze – dopóki nie dokonacie ablucji. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli […]

Masz (mash-h), przecieranie bandaża lub/i gipsu.

1. Dozwolone jest przetarcie bandaża lub innego materiału użytego do ochrony kończyn zranionej lub chorej osoby. 2. Jeżeli nie możemy umyć kończyny, kończyn podczas wudu, wówczas zalecane jest przetarcie bandaża. 3. Kiedy zalecane jest przetarcie? Kiedy osoba ma złamaną nogę, ranę i chce wykonać wudu lub gusl, normalnie musiałby umyć uszkodzoną kończynę, nawet jeżeli wymagałoby […]

Kilka dodatkowych kwestii dotyczących gusl

1. Jeden gusl „obejmuje” dwie różne przyczyny: na przykład, kobieta miała mokry sen tuż przed zakończeniem menstruacji; muzułmanin wziął kąpiel z okazji Eid, święta, które wypada w piątek; czy też muzułmanin był w stanie dżunub w piątek. Aczkolwiek niezbędna jest intencja oczyszczenia z obu nieczystości. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) powiedział: „Każdy człowiek otrzyma to, […]

Gusl, który jest mustahabb (pożądany)

Mustahabb: jest to uczynek, za który otrzymamy od Allaha nagrodę, aczkolwiek jeśli go nie uczynimy, nie zostaniemy ukarani. 1. Gusl piątkowy. Ponieważ piątek jest dniem modlitwy zbiorowej w dużym zgromadzeniu, Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) zalecił nam wykonanie gusl, ażeby muzułmanin był w najlepszym stanie czystości. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) rzekł: „Gusl w piątek […]

Gusl według sunny

  Wykonując gusl opieramy się na sunnie Proroka (pzn). 1. Rozpoczynamy od trzykrotnego umycia rąk; 2. Umycia intymnych części ciała; 3. Dokonania kompletnego wudu, tak jak przed modlitwą. Następnie polewamy wodą całe ciało, zaczynając od prawej, potem lewej strony, pomagając sobie rękoma. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby woda dotarła wewnątrz uszu, pępka, pomiędzy […]

Podstawy gusl.

Zgodnie z szariatem, gusl jest ważny, jeżeli składają się nań następujące elementy: 1. Intencja, która odróżnia gusl od zwykłej kąpieli (intencją jest oczyszczenie się poprzez gusl ze stanu większej nieczystości rytualnej oraz uzyskanie przyzwolenia na dokonanie czynów takich jak modlitwa). Ponieważ intencję nosimy w sercu, nie musimy wymawiać jej na glos. Ludzie którzy to czynią, […]