Ablucja

Obowiązkowa kąpiel – gusl oraz rzeczy, które czynią nią konieczną

Obowiązkowa kąpiel, gusl to obmycie wodą każdej części ciała.

Allah rzekł: [Koran 5:6] „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być może, będziecie wdzięczni!”

[Koran 2:222] „Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: „To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Bóg. Zaprawdę, Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się!”

Jest pięć rzeczy, które wymagają wykonania gusl:

  1. Ejakulacja bądź orgazm z wypływem nasienia; czy to podczas snu czy w stanie przytomności, dla mężczyzny i kobiety. Jest to opinia większości uczonych, oparta na hadisie: „Woda (gusl) jest ze względu na wodę (będącą wynikiem stosunku płciowego).
  2. Penetracja, niezależnie od tego, czy ma miejsce wytrysk, czy też nie. Oparte na stwierdzeniu Allaha:

[Koran 4:43] „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi – chyba że jesteście podróżnikami w drodze – dopóki nie dokonacie ablucji. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli jesteście w podróży, albo jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego (potrzeba fizjologiczna), albo też gdy dotykaliście kobiet (stosunek seksualny) i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!”

oraz na wypowiedzi Proroka: „Jeżeli znalazł się pomiędzy czterema ścianami kobiety, posiadając ją, gusl staje się dlań obowiązkowy, niezależnie od tego, czy miał wytrysk czy nie”. (Muslim oraz inni)

  1. Zakończenie miesiączki lub krwawienia post-partum, oparte na stwierdzeniu Allaha:

[Koran 2:222] „Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: „To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Bóg.” Zaprawdę, Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się!”

oraz na wypowiedzi Proroka (pzn): „Zaniechajcie modlitwy podczas dni kiedy miesiączkujecie, następnie wykonajcie gusl i ofiarujcie modlitwę.” (Uzgodniony).

  1. Śmierć: Jeżeli muzułmanin umrze, musi przed pogrzebem zostać wykonany na nim gusl, zgodnie z opinią uczonych.
  2. Niewierzący: Jeśli przyjmuje Islam, wykonuje Gusl.
  3. Jest również szósty przypadek (który w opinii większości uczonych nie jest obowiązkowy), muzułmanin powinien wykonać gusl przed modlitwą dżumma. Prorok (pzn) rzekł: „Gusl w piątek jest obowiązkowy dla tych wszystkich, którzy osiągnęli wiek dojrzałości”. (Bukhari).

Są inne hadisy dotyczące tej kwestii, na podstawie których uczeni zgadzają się, iż zalecenie to jest wymagane pod warunkiem, kiedy mężczyzna, kobieta nieprzyjemnie pachnie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *