Ablucja

W jaki sposób chora osoba powinna dokonywać ablucji oraz modlić się

OCZYSZCZENIE CHOREJ OSOBY:

 1. Chora osoba ma takie same obowiązki jak zdrowa odnośnie oczyszczenia się wodą, z mniejszej lub większej nieczystości, dlatego powinna zrobić wudu w przypadku mniejszej nieczystości i ghusl w przypadku większej nieczystości.

 

 • Przed zrobieniem wudu, ważne jest oczyszczenie się wodą (istinja) lub kamieniami, papierem itp, po skorzystaniu z toalety.
 • Używając kamieni do oczyszczenia, ważnym jest użycie trzech kamieni. Nie jest dozwolonym oczyszczanie się łajnem, kośćmi, jedzeniem itp. Najlepiej oczyścić się kamieniami, chusteczkami itp, a następnie użyć wody, bo kamienie usuwają nieczystość,a woda oczyszcza miejsce, więc ten sposób jest najlepszy. Jeśli ma się do wyboru tylko kamienie (chusteczki) lub wodę, to lepiej użyć wody, ale jeśli nie ma się wody, to trzeba użyć minimum trzy kamienie (chusteczki), aby jak najlepiej się oczyścić.
 • Nie dozwolone jest oczyszczanie się prawą ręką, chyba że lewa ręka jest obcięta, złamana, czy chora, wtedy nie ma nic złego w użyciu prawej do oczyszczenia się.
 • Jeśli chora osoba nie jest w stanie zrobić wudu, bowiem obawia się, że może to pogorszyć lub wydłużyć jej chorobę, powinna zrobić tayammum. Tayammum oznacza uderzyć ręką o czysty pył raz, a następnie potrzeć o twarz wewnętrzną stroną dłoni.
 • Dozwolone jest zrobić tayammum używając jakichkolwiek czystych rzeczy na których jest pył, nawet jeśli to nie jest ziemia, np. ściana itp. Tayammum jest alternatywą do wody, więc podlega tym samym regułom, co wudu/ghusl uczynione wodą.
 • Tayammum traci ważność przez te same rzeczy, co unieważnia wudu i traci ważność zaraz kiedy osoba może zacząć używać wody.
 • Jeśli człowiek jest w stanie użyć wodę i nie ma obawy, że woda spowoduje szkodę, ból lub wydłuży wyzdrowienie, to tayammum jest zabronione.
 • Jeśli choremu jest ciężko zrobić samodzielnie wudu lub tayammum, to inna osoba może zrobić mu wudu /tayammum.
 • Jeśli osoba ma rany, owrzodzenia, złamane kości lub inną chorobę podczas której używanie wody może zaszkodzić mu, a znajduje się w stanie junub (nieczystość), jest dozwolone zrobić tayammum. Jeśli chora osoba jest w stanie oczyścić pozostałe części ciała wodą, musi tak uczynić, a dla chorych części zrobić tayammum.
 • Jeśli osoba ma ranę na którejś z części ciała, które myte są podczas wudu, jeśli umycie tej części ciała jest za trudne lub zaszkodzi to można potrzeć tą część wodą zamiast mycia zranionej części. Jeśli jednak potarcie również będzie za trudne, to można zrobić tayammum.
 • Jeśli osoba ma zakrytą zranioną część ciała bandażem, czy gipsem podczas wykonywania wudu może potrzeć wodą po powierzchni bandażu, czy gipsu, nawet jeśli nie był w stanie czystości kiedy to zakładał.
 • Chora osoba, która chce się pomodlić, powinna według swoich możliwości sprawdzić, czy na jej ubraniu i miejscu modlitwy nie ma nieczystości, lecz jeśli nie jest w stanie, to powinna się modlić tak jak jest i nie będzie jej winy.
 • Jeśli osoba choruje na nietrzymanie moczu, to musi oczyścić się (istinja’) i zrobić wudoo dla każdej modlitwy i musi zmyć, co ma na swoim ciele lub ubraniu lub założyć czyste ubranie do modlitwy, jeśli to nie jest zbyt trudne, aby to zrobić, w przeciwnym razie nie musi tego robić, ale powinna podjąć środki ostrożności, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się moczu na ubraniu i ciele lub miejscu modlitwy, kładąc szmatkę (chusteczkę) na miejsce intymne.

MODLITWA CHOREJ OSOBY.

 

 • Chora osoba podczas modlitwy powinna stać tyle ile jest w stanie.
 • Jeśli nie jest w stanie stać może modlić się siedząc, ale najlepiej ze skrzyżowanymi nogami w chwili kiedy zdrowa osoba stoi.
 • Jeśli nie jest w stanie siedzieć może modlić się leżąc na boku, modlitwa na prawym boku jest mustahabb (preferowana).
 • Jeśli nie jest w stanie modlić się na boku może leżeć na plecach ze stopami skierowanymi w kierunku qiblah.
 • Jeśli osoba jest w stanie stać, ale nie może wykonać pokłonu, wtedy powinna modlić się na stojąco i pochylić się lekko podczas ruku oraz usiąść i pochylić się lekko do przodu podczas sujud.
 • Jeśli zaufany doktor poleci modlić się na plecach to można modlić się w ten sposób podczas choroby.
 • Jeśli nie jest w stanie zrobić pokłonu wtedy modląc się na siedząco pochyla się lekko podczas ruku i niżej podczas sujud.
 • Jeśli nie może zrobić tylko sujud, wtedy skłania się lekko tak jak podczas ruku i przechyla się do przodu podczas sujud.
 • Jeśli nie może pochylić swoich pleców, powinna pochylić swoją szyję i jeśli plecy są pochylone to tak jakby robiła ruku a podczas sujud powinna lekko przesunąć się do przodu i dać swoją twarz najbliżej ziemi jak tylko jest w stanie.
 • Jeśli nie może swojej głowy przechylić do przodu, powinna powiedzieć takbir i wyrecytować Koran i w sercu zrobić intencje uczynienia wszystkich czynności modlitwy (skłony, wstawanie, siedzenie pomiędzy pokłonami, siedzenie, aby recytować tashahhud) i powinna recytować wszystkie zalecone adhkaar. Nie ma dowodów na robienie gestów palcem, które robią niektóre osoby podczas choroby.
 • Jeśli chora osoba będzie w stanie nagle robić któreś z czynności modlitwy, jak pokłony, stanie itp powinna od razu wprowadzić je do modlitwy i dokończyć normalnie modlitwę.
 • Jeśli ktoś zaśnie i nie zdąży na modlitwę lub zapomni, powinien pomodlić się od razu po obudzeniu lub przypomnieniu sobie i nie jest dozwolone pozostawiać wykonanie jej na następny dzień o czasie tej samej modlitwy.
 • Jest całkowicie zabronione świadome zaprzestanie modlitwy niezależnie od warunków, raczej odpowiedzialna osoba musi być chętna do modlitwy, niezależnie czy jest chora czy nie, ponieważ modlitwa jest filarem wiary i najważniejszym obowiązkiem po podwójnym świadectwem wiary. Dlatego nie jest dopuszczalne dla muzułmanina opuszczenie obowiązkowej modlitwy, nawet jeśli jest chory, jesli jest świadomy swoich czynów. Powinien wykonywać ją o określonym czasie według swoich możliwości jak było opisane powyżej. Odnośnie tego, co robią niektóre chore osoby, zaprzestając modlitwę aż do czasu wyzdrowienia, jest to niedozwolone i nie ma podstaw w szaria.
 • Jeśli dla chorej osoby za trudne jest wykonywanie każdej modlitwy o czasie może połączyć po dwie modlitwy: Zuhr i Asr, Magrib i Isha. Jeśli chce może pomodlić się Zuhr i Asr podczas czasu modlitwy Zuhr lub podczas czasu modlitwy Asr oraz Magrib i Isha podczas czasu Magrib lub podczas czasu Isha w zależności jak mu jest łatwiej. Modlitwę fajr odmawiamy samodzielnie podczas jej czasu.

Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn ‘Abd-Allaah ibn Baaz, Shaykh ‘Abd al-‘Azeez Aal al-Shaykh, Shaykh ‘Abd-Allaah ibn Ghadyaan, Shaykh Saalih al-Fawzaan, Shaykh Bakr Abu Zayd

 

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’, 24/405.

Tłumaczenie: Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *