Ablucja

Rzeczy zabronione dżunub (osobie w stanie głównej nieczystości rytualnej wymagającej gusl)

  1. Modlitwa, na podstawie wypowiedzi Allaha:

[Koran 5:6] „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być może, będziecie wdzięczni!”

  1. Tałaf (okrążenie Kaaby w Mekce).
  2. Dotykanie Mushaf, czyli oryginału Koranu w języku arabskim (nie dotyczy to tłumaczeń na inne języki) (odnośnie tego zakazu zgodna jest większość uczonych).
  3. Przebywanie w meczecie, oparte na wersecie z Koranu:

[Koran 4:43] „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi – chyba że jesteście podróżnikami w drodze – dopóki nie dokonacie ablucji. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli jesteście w podróży, albo jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!”

Zakaz jest „rozluźniony” w dwóch przypadkach, kiedy mamy do czynienia z pijanym człowiekiem oraz człowiekiem w stanie dżunub, jeżeli jedynie przechodzą przez meczet, opierając się na powyższym wersecie oraz na wypowiedzi Proroka do Aiszy: „Przynieś mi dywanik do modlitwy z meczetu”, Aisza rzekła: „Miesiączkuję”. Prorok rzekł: „Menstruacja nie jest zależna od ciebie”. (Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah oraz An-Nasa’i).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *