Obowiązkowa kąpiel – gusl oraz rzeczy, które czynią nią konieczną.

Obowiązkowa kąpiel, gusl to obmycie wodą każdej części ciała. Allah rzekł: [Koran 5:6] „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo […]

Przecieranie skórzanych lub materiałowych skarpet

Poniżej przytoczymy dowody potwierdzające dopuszczalność przecierania skórzanych skarpet wilgotną dłonią podczas wudu, bez ich zdejmowania. Sunna zaświadcza, iż nie ma potrzeby zdejmowania skórzanych skarpet, czy to podczas podroży czy w domu. Pomiędzy najsilniejszymi hadisami na ten temat, jest przekazany przez Bukhariego, od Jarir bin Abdullah: „Widziałem, jak Wysłannik Allaha udał się za potrzebą, a następnie […]

Co unieważnia wudu

Wudu unieważnia: 1. Jakakolwiek wydzielina z części intymnych (mająca podłoże fizjologiczne, efekt podniecenia, wytrysk). Prorok (pokój z nim) rzekł: „Allah nie przyjmie modlitwy osoby, oddała się głosowi natury, nie wykonując wudu.” 2. Głęboki sen, w którym tracimy całkowicie kontakt z rzeczywistością. 3. Utrata przytomności. 4. Dotknięcie intymnych części ciała bez jakiejkolwiek bariery ochronnej (np. ubrania). […]

Jak wykonać wudu.

Allah rzekł: [Koran 5:6] „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was przyszedł z […]

Rodzaje wody

Zwykła woda jest tahur[1], co oznacza, iż jest czysta sama w sobie oraz oczyszcza inne rzeczy. Zaliczamy do niej: 1. Deszcz, śnieg i grad. Allah rzekł: [Koran 25:48] „On jest Tym, który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego miłosierdzie. I My spuściliśmy z nieba wodę czystą,” 2. Wodę źródlaną oraz rzeczną. 3. Wodę morską […]

Ablucja krok po kroku

Łudu, czyli ablucja – obmycie przed modlitwą należy do obowiązków wszystkich muzułmanów, którzy mają dostęp do wody i są w stanie się umyć, gdyż Allah objawił w Koranie: „O wy którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmywajcie wasze Twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do […]