Zło dobrem zwyciężaj

Tafsir Ibn Kathir Surat Fussilat, 41:34-36 {Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze.} znaczy, jeśli ktoś ciebie źle traktuje, odsuwaj to dobrze go traktując, jak to powiedział `Umar, „Nie ma lepszej kary wobec tego który nieposłuszny jest Bogu względem ciebie, niż twoje posłuszeństwo Bogu względem niego.” {Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak […]

Filantropia – sposobem na powiększenie majątku

 Czasem przychodzi taka myśl, że dawanie jałmużny uszczupla nasz stan posiadania, zbliża do ubóstwa, odbiera ten rodzaj spokoju i pewności, której doświadcza się w blasku bogactwa. Myśl taka powstaje za sprawą szatana i wzrasta w umysłach płytkich i chciwej natury. Jest faktem, ze jałmużna to środek uzyskania pożywienia i rozwoju. To zdawanie bogactwa jest długą […]

Utrzymuj swoje dobre uczynki w sekrecie

IHLAS: jest kiedy nie oczekujesz, ze ktoś inny będzie świadkiem twoich uczynków oprócz Allah i że nie oczekujesz,ze ktos cię za nie wynagrodzi z wyjątkiem Allah. . Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: ”Ktokolwiek z was jest w stanie uczynić dobry uczynek trzymajc go w sekrecie, niech to zrobi.” [Sahih al-Jami’] . Abdullah ibn […]

Które z dobry uczynków są najbardziej skuteczne w wymazywaniu grzechów?

Allah, niech będzie wywyższony, mówi (interpretacja znaczenia): „Zaprawdę: czyny piękne usuwają czyny złe.” [11: 114]. Co jest największym aktem kultu, który może wymazać złe uczynki? Czy jest to mówienie: Laa ilaaha ill-Allah (nie ma boga oprócz Allah)? Czy słowa Allah (interpretacja znaczenia): „A temu kto się boi Boga, On przygotuje jakieś wyjście (z każdej trudności)” […]