Zachowania, które nie wpływają na ważność lub nieważność modlitwy

1.Płacz, wyrażanie bólu, kwilenie. Za tym przemawia ajat: „Kiedy recytowane są im ajaty Miłosiernego padają do ziemi i płaczą”. Koran Meriem ajat 58. Istnieją relacje, że Prorok płakał podczas modlitwy, także Abu Bakr i Umar. Al-Buchari przekazał, że Umar modlił się kiedyś o poranku, recytując surę Józef, a przy ajacie: „Zaprawdę, skarżę się na głęboki […]

Definicja az-zakat, ocena i powstrzymywanie się od płacenia Az-zakat

Definicja. Az-zakat to określona część majątku, którą Bóg kazał wydzielić i dać tym, którym się ona należy. Az-zakat to obowiązkowy podatek od nadwyżki indywidualnego majątku, którego zbiór jest rozprowadzany pośród ubogich w islamie. Historia Az-zakat. Ostatecznie Az-zakat stał się obowiązkiem w Medynie, gdzie ustalone zostały wartość, od której płaci się Az-zakat, jej kwotę, własność podlegającą […]

Łączenie dwóch modlitw

Dopuszcza się modlącemu, aby połączył modlitwę az-zuhr i al-asr oraz al-maghrib i al-isza – o czasie pierwszej (takdiman) lub o czasie drugiej (tachiran) – w następujących przypadkach: 1.Na Arafah i w al-Muzdalifa podczas pielgrzymki. Uczeni zgodni są co do tego, gdyż Prorok (pokój z Nim) tak robił. Hanafici są zdania, że łączenie jest uzasadnione jedynie […]

Post w dniu Aszura

Post w dzień 'Aszura wymazuje grzechy ubiegłego roku, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Poszcząc w dzień 'Arafah pokładam nadzieję, że Allah wymaże grzechy za rok przed nim i rok po nim, a poszcząc w dzień 'Aszura, mam nadzieję, że Allah wymaże za rok, który był przed nim.” Przekazane przez Muslim, 1162. […]

Pielgrzymka: jej ocena i pozycja

Allah Najwyższy powiedział: „W nim są znaki jasne – miejsce, gdzie stał Abraham  a kto wszedł do niego, był bezpieczny. Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga – na tych, którzy mają ku temu środki – odprawienia pielgrzymki do tego Domu. A kto nie wierzy… zaprawdę, Bóg jest bogaty,  ponad światami!” Tłumaczenie Koranu 3:97 Czym jest […]

O rytuałach pielgrzymkowych w Koranie

Allah Najwyższy powiedział: „Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą i odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu, przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy tam przebywają, jak i koczowników; i ci, którzy dopuszczają się tam profanacji, wbrew prawu, zakosztują kary bolesnej.  I oto przygotowaliśmy dla Abrahama miejsce Domu:  „Nie będziesz Mi dodawał niczego za […]

Pielgrzymka w Koranie

Allah Najwyższy powiedział: „Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę – hadżdż i odwiedzenie – umra!  A jeśli macie trudności, to taką ofiarę, jaka jest dla was łatwa. I nie gólcie swoich głów, dopóki ofiara nie dotrze do swego miejsca. A ten, kto jest chory spośród was albo też ma jakiś uraz w głowie, musi się wykupić przez […]

Jak przygotować dzieci do Ramadanu ?

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Największym darem jaki ojciec może przekazać swemu dziecku jest nauczenie go dobrej moralności.” (hadis ze zbiorów Tirmidi’ego)   Wiele aspektów Ramadanu – post, modlitwy, wartości moralne, jałmużna, czytanie Koranu, Eid, rodzina – dostarcza nam możliwości edukacyjnych. Mając swoje dzieci lub będąc nauczycielem łatwo zauważysz, że edukacja […]

Post kobiet w ciązy

  Zdania uczonych różnią się co do regulacji odnoszących się do kobiet w ciąży i karmiących, jeśli one nie poszczą. Istnieje kilka opinii:  Muszą one jedynie odrobić zaległe dni postu. Jest to opinia Imama Abu Hanifa (oby Allah się nad nim zmiłował). Wśród Towarzyszy (Sahaba) opinię tę podzielał Ali ibn Abi Talib (oby Allah był […]

Definicja monoteizmu i znaczenie „Nie ma boga poza Allahem”

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) powiedział: Ci, których oni wzywają (Jezusa, Ezrasza, anioły, itp.) sami poszukują sposobu największego przybliżenia się do ich Pana (Allaha) i mają nadzieję na Jego Miłosierdzie i obawiają się Jego kary. Zaprawdę, kary twojego Pana należy się strzec! [Koran 17:57] Należy zdać sobie sprawę z istoty oraz powagi tawhid – wyznawania monoteistycznej wiary w […]