Post

Co unieważnia post?

Jest wiele rzeczy, które osoba poszcząca powinna unikać w ciągu dnia w ramadanie ponieważ unieważniają one jej post i powiększają jej grzechy. Poniżej wymienione są czynności, które unieważniają post:

Umyślne jedzenie i picie

Allah objawił:

(…) Jedzcie i pijcie, aż odróżnicie nitkę białą od nitki czarnej. Następnie wypełnijcie post do nocy (…) [ Kur’an: Baqarah – Krowa, 187, (2:187)]

Powyższy fragment wersetu wskazuje, iż post oznacza powstrzymanie się od jedzenia i picia. Dlatego kto umyślnie łamie zakaz, ten unieważnia swój post. Jakkolwiek, jeśli ktoś coś zje lub wypije przez zapomnienie, błąd lub pod przymusem wtedy jego post nie traci ważności i nie trzeba go nadrabiać.

Określa to następujący hadis:

Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) mówił: „Jeżeli ktoś przez zapomnienie coś zje i wypije, wtedy niech nadal wypełnia swój post, ponieważ to Allah nakarmił go i dał mu pić. ” [Buhari i Muslim]

On (sall allahu `alejhi wa sallam) mówił też: ” Zaprawdę Allah uwolnił moją Ummę od konsekwencji pomyłek, braku pamięci i tego, co robią pod przymusem. ” [Al Hakim, Ad-Darqutni]

Uwaga: Qada (odrobienie dnia postu) jest konieczne w przypadku umyślnego jedzenia lub picia.

Umyślne zwymiotowanie

Jeżeli ktoś zwymiotował, jego post jest nadal ważny i kontunuuje go do końca dnia. Jakkolwiek jeśli ktoś umyślnie zwymiotował, wtedy jego jego post nie będzie przyjęty. Oparte jest to na następującym hadisie: Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) mówił: ” Ktokolwiek wymiotuje naturalnie, niech nie odrabia tego dnia. Ktokolwiek wymiotuje umyślnie niech nadrobi dzień. ” [Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad]

Uwaga: Qada jest konieczne za każdy odpuszczony dzień.

Menstuacja i okres po porodzie

Jeżeli kobieta rozpoczyna miesiączkę lub okres po porodzie w czasie ramadanu, niezależnie od pory dnia jej post powinien zostać przerwany. Po zakończeniu ramadanu powinna ona nadrobic wszystkie odpuszczone dni. Jeżeli zdecyduje się kontynuować swój post będzie on nieważny. Prorok (sall allahu `alejhi wa sallam) zapytał kiedyś: (…)” Czy nie jest tak, iż kedy rozpoczyna miesiączkę, to nie modli się i nie pości?” Odpowiedzieliśmy: ” Tak. ” On (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: ” Dlatego jest to defekt w jej wierze ( din). „

Pytano A’iszę ( R ): Dlaczego gdy kobieta ma miesiączkę robi qada za post, który opuściła a nie robi qada za modlitwę(salah) ? ” Odpowiadała: ” To zachowanie było zbyt przesadne i nakazano nam robić qada za post a nie za modlitwę (salah). „

Uwaga: Na każdy odpuszczony jeden dzień wypada jeden dzień postu w innym terminie.

Gdy pokarm nie przechodzi przez jamę ustną

To również unieważnia post ponieważ ma miejsce jedzenie i picie (np. przy stosowaniu kroplówki). Ta zasada oparta jest o qijas ( analogię ).

Uwaga: Na każdy odpuszczony jeden dzień wypada jeden dzień postu w innym terminie.

Umyślny stosunek płciowy

Oparte na objawieniu Allaha wersety:

Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbliżać się do waszych żon(…) [ Kur’an: Baqarah (Krowa) 2: 187 ]

wskazująże podczas postu dziennego stosunek płciowy jest zabroniony. Ktokolwiek złamie post z tego powodu podczas ramadanu, musi zrobić qada i kafara w oparciu o następujący hadis:

Abu Huraira relacjonuje, iż do Wysłannika Allaha przyszedł człowiek i powiedział: ” O, Wysłanniku Allaha jestem zgubiony. „

Wysłannik Allaha zapytał: ” Co cię zgubiło? ” 
On odpowiedział: ” Miałem stosunek płciowy podczas ramadanu. ” 
On (sall allahu `alejhi wa sallam) zapytał: ” Czy jesteś w stanie uwolnić niewolnika? ” 
On odpwiedział: ” Nie. ” 
On (sall allahu `alejhi wa sallam) zapytał: ” Czy jesteś w stanie pościć dwa kolejne miesięce? ” 
On odpowiedział: ” Nie. ” 
On (sall allahu `alejhi wa sallam) zapytał: ” Czy jesteś w stanie nakarmić sześćdziesięciu biednych ludzi? ” 
On odpowiedział: ” Nie. ” 
On (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: ” Usiądź!” (Człowiek) więc usiadł i ktoś przyniósł kosz z daktylami. Wysłannik 
(sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: „Rozdaj to wśród biednych. ” 
On powiedział: ” Nie ma biedniejszych niż ja. ” 
On ( narrator ) powiedział: ” Wysłannik zaczął się wtedy śmiać, aż można było zobaczyć jego zęby trzonowe (sall allahu `alejhi wa sallam) 
następnie powiedział: ” Idź i nakarm tym swoją rodzinę. ” [ Grupa ]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *