Post

Al Iftar (Posiłek po zachodzie słońca na zakończenie dziennego postu)

Kiedy osoba prawidłowo kończy post dzienny

Allah (subhanahu wa ta`ala) objawił w Al-Qu’ranie:

„Dozwolone wam jest nocą w czasie postu” [Sura Baqarah – Krowa, 187, (2:187)]

Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) objaśnił, iż w powyższym fragmencie „noc” oznacza przyjście nocy i odejście dnia, w momencie kiedy słońce zniknie za horyzontem.

Pośpiech przy zakończeniu postu dziennego

O wy, którzy wierzycie! Ważne jest, abyście wykazali póspiech przy zakończeniu postu dziennego skoro tylko słońce zajdzie za horyzontem, ponieważ taka była praktyka Wysłannika Allaha (subhanahu wa ta`ala) i jego Towarzyszy.

Amrun Ibn Maimoon Al-Awdi mówił: ” Towarzysze Wysłannika najszybciej wśród ludzi kończyli post dzienny ( w czasie modliwy Maghrib o zachodzie słońca) i ostatni jedli sahur (tj. zwykle odwlekali czas posiłku porannego do ostatniej możliwej chwili). ” [Abdur Razak w Mussanaf]

Pośpiech przy al- iftar ma też inne korzyści, które możemy w tym miejscu wyliczyć:

  • Pośpiech przy al- iftar przynosi dobro (hajr)

Sahl Ibn Sa’d przekazuje, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha (subhanahu wa ta`ala) mówił: ” Ludziom będzie wiodło się dobrze, dopóki będą wykazywać pośpiech przy zakończeniu postu dziennego ” [Buhari i Muslim]

  • Pośpiech przy al- iftar jest sunną ( naśladowaniem) Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam)

Jeżeli muzułmanie wykazaliby pośpiech przy al- iftar, to pomogłoby im to utrzymać sunnę i byliby następcami pobożnych przodków czyli ludzi „Salaf”, którzy to praktykowali. Wiadomoże osoba, która trzyma się sunny nigdy nie zabłądzi.

Sahl Ibn Sa’ad przekazuje, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha (subhanahu wa ta`ala) mówił: ” Mój naród będzie trzymać się mojej sunny dopóki nie będzie czekać wschodzących gwiazd przed zakończeniem postu dziennego. ” [Ibn Hibban]

  • Pośpiech przy al- iftar jest sposobem odróżnienia się od tych ludzi, na których Allalh jest zagniewany (żydzi) i od tych, którzy błądzą (chrześcijanie)

Jeżeli ludzie pozostaną przy tym co jest dobre, ponieważ trzymają się sunny Wysłannika Allaha a następnie zaprzestaną tych praktyk i zaczną iść drogą chrześcijan i żydów stracą z pewnością wiele korzyści. Mówi o tym pewien hadis. Abu Huraira przekazał, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha (subhanahu wa ta`ala) mówił: ” Wiara (din) będzie najważniejsza tak długo, jak ludzie będą wykazywać pośpiech przy al – iftar, ponieważ żydzi i chrześcianie zwlekają.” [Abu Dawud i Ibn Hibban]

Na podstawie powyższego hadisu nie powinniśmy jednak przypuszczać, iż praktykowanie jedynie tego hadisu powoduje, iż wiara (din) będzie dla nas najważniejsza. Hadis ten powinniśmy rozpatrywać ze wszystkimi wersetami Koranu i innymi hadisami Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam), które mówią o odróżnianiu się od niewierzących.

Przerwanie postu dziennego przed modlitwą maghrib

Przekazuje się, iż ” Wysłannik Allaha zazwyczaj przerywał post dzienny przed modlitwą maghrib.” [Ahmad i Abu Dawud]

Abu Darda mówił: ” Trzy są znaki od Wysłannika: pośpiech w przerwaniu postu dziennego, opóźnianie sahur i trzymanie prawej ręki na lewej w modlitwie (salat). ” [Tabarani]

Co jest zalecane do zjedzenia przy przerwaniu postu dziennego?

Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha (subhanahu wa ta`ala) często zalecał przerwanie postu daktylami, a w przypadku ich braku wodą.

Anas Ibn Malik mówił: ” Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) zazwyczaj przerywał post dzienny przed modlitwą świeżymi daktylami. Jeśli ich nie było używał wówczas daktyli suszonych. A jeżeli ich nie znalazł, to zapijał kilkoma łykami wody. [Ahmad i Abu Dawud]

Co powinno być mówione, gdy kończymy post dzienny?

Osoba poszcząca powinna wiedziećże Allah słucha jego próśb (du’a) i odpowiada na nie.

Abu Huraira przekazał, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha (subhanahu wa ta`ala) mówił: ” Prośby trzech grup ludzi nie są odrzucane: du’a poszczącej osoby kiedy kończy dzieny post, du’a sprawiedliwego władcy-imama i du’a uciskanego.” [Tirmizi, Ibn Majah i Ibn Hibban]

Zatem poszcząca osoba powinna wykorzystać czas, gdy przerywa swój post, aby prosić Allaha (subhanahu wa ta`ala) o wszystko to, co uczyni jej życie łatwiejszym na Tym i na Tamtym świecie. Chociaż jakakolwiek du’a może być skierowana do Allaha (subhanahu wa ta`ala) w tym czasie, to Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) zazwyczaj odmawiał jedną specyficzną. Powinniśmy się upewnićże my również ją zmawiamy niezależnie od innych prósb, które kierujemy do Alaha (subhanahu wa ta`ala) w tym czasie.

Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam), kiedy przerywał swój dzienny post zazwyczaj mówił: ” Odeszło pragnienie i żyły ozdrowiały. Błogosławieństwo jest ustanowione, jeżeli taka jest wola Allaha. ( dhahaba dhamaa’a wabtallat al uruq wa thabatal adżr insza’allaah )” [Ahmad, Al Baihaqi]

Korzyści z nakarmienia poszczącego

Obowiązkiem człowieka wierzącego jest próbować zawsze czynić dobro. Jednym z najlepiej nagradzanych u Boga dobrych uczynków jest nakarmienie poszczącego.

Prorok (sall allahu `alejhi wa sallam) mówił: ” Ktokolwiek da poszczącemu cokolwiek, aby ten mógł przerwać post, otrzymuje takie samo błogosławieństwo jak osoba poszcząca i to nie zmniejsza w jakikolwiek sposób błogosławieńst tejże osoby ” [ Ahmad i Tirmizi ]

Jeżeli ktoś jest zapraszony na iftar, wtedy on powinien odpowiadzieć na to zaproszenie. Jeżeli odmawia, nie jest posłuszny Wysłannikowi (sall allahu `alejhi wa sallam).

Zalecane jest również, aby zaproszona osoba zmówił du’a za gospodarza po zakończeniu posiłku, tak jak było to praktykowane przez Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam).

Posłaniec (sall allahu `alejhi wa sallam) zazwyczaj prosił Allaha (subhanahu wa ta`ala) w następujący sposób:

” Niech prawy człowiek spożywa twój pokarm. Niech aniołowie odprawiają modlitwę za ciebie, Niech poszczący przerywają swój post razem z tobą. ” [Ahmad, Nasai]

” O Allah! Nakarm tego, który mnie nakarmił. Daj napój temu kto mnie nampoił.” [Muslim]

” O Allah! Wybacz im i miej litość na nimi. Pobłogosław to, w co ich zaopatrzyłeś.” [Muslim]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *