Post

Allah ułatwia swoim sługom, a nie utrudnia – Ramadan

Kto jest zwolniony z obowiązkowego postu?

Podróżny

Podróżny może wybrać czy pościć czy nie. Allah objawił w Al -Quranie:

(…)Kogo z was zastanie ten miesiąc, to niech pości w tym czasie. A ten, kto jest chory lub w podróży, to przez pewną liczbę innych dni. Bóg chce dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia; (…) (Sura Al Baqarah – Krowa, 185, [2: 185])

Hamza bin Amr aI Aslami, który zwykł często podróżować, zapytał Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam): „Czy muszę pościć w czasie podróży?” Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: „Jeżeli chcesz utrzymaj post lub go przerwij.” [Buhari i Muslim]

Anas bin Malik powiedział: „Podróżowałem z Wysłannikiem Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) podczas Ramadanu. Ci, którzy pościli nie oskarżali tych, którzy nie poszczą, ani ci, którzy nie pościli nie oskarżali tych, którzy poszczą.” [Buhari i Muslim]

Powyższe hadisy pokazują, iż podróżny może, w zależności od wyboru, pościć lub nie. Nie pokazują jednak, które postępowanie jest lepsze. Jednak z następującego hadisu wynika, iż lepiej jest nie pościć w czasie podróży. Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: ” Zaprawdę, Allah kocha tych, którzy akceptują jego zalecenia (koncesje), tak jak nienawidzi tych, którzy są Mu nieposłuszni.” [Ahmad, Ibn Hibban].

Brak postu w czasie podróży jest lepszym wyborem dla tego, kto później bez przeszkód nadrobi post. Trzeba również podkreślić, iż nie jest dobrym uczynkiem post osłabionego podróżnika, tak jak określił to Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam): ” Nie jest dobrym uczynkiem pościć podczas podróży.” [Buhari i Muslim].

Uwaga: Niektórzy myślą, iż w związku ze współczesnym ułatwieniami w podróżowaniu, zasady ułatwiające post nie mają zastosowania. Jest to poważny błąd, ponieważ Allah swoje zalecenia określił dla wszystkich miejsc i epok:

(…) Nie błądzi mój Pan i nie zapomina! (Sura Ta Ha, 52 [20: 52])

Osoby chore

Ze względu na Swoje Miłosierdzie Allah osobę chorą zwolnił z postu, co jest pewnym ułatwieniem. Typ choroby, który umożliwia chorej osobie zwolnienie z postu jest związany z faktem, iż jeśli pościłaby, to spowodowałoby to uszczerbek na zdrowiu lub przedłużenie choroby. A Allah wie najlepiej.

Kobiety podczas miesiączki i okresu poporodowego

Uczeni jednomyślnie zgadzają się co do tego, iż kobieta podczas miesiączki lub krwawienia poporodowego nie może pościć. Powinny one przerwać post i nadrobić go w późniejszym czasie. Zgadzają się również co do tego, iż jeśli pościłyby w tym czasie, to nie miałyby za to żadnej nagrody.

Osoby w podeszłym wieku

Mujahid relacjonuje, iż Ibn ‚Abbas recytował: „A na tych, którzy mogą to uczynić (i mają trudności podczas postu- przyp. tłumacza), ciąży obowiązek wykupu – żywienie biedaka. (Sura Al Baqarah – Krowa, 184, [2: 1 84])” i komentował: ” Odnosi się to do osoby w podeszłym wieku, która nie jest w stanie pościć. Powinna za każdy opuszczony dzień nakarmić jedną biedną osobę połową saa(jednostka miary oznaczająca dwie garści) ziarna”.

Abu Hurajra powiedział: „Ktokolwiek osiągnie podeszły wiek i nie jest w stanie pościć podczas Ramadanu, niech za każdy dzień odda mudd pszenicy.” [Ad-Darimi]

Kobiety w ciąży i karmiące piersią

Wielkim Miłosierdziem Allaha wobec słabszych jest  zwolnienie z ich   postu. Do kategorii  słabszych zaliczmy również kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Anas Ibn Malik relacjonuje: „Konie Wysłannika Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) zbliżyły się do nas, podszedłem więc do Wysłannika Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) i zobaczyłem go jak spożywa posiłek. Powiedział: ” Podejdź bliżej i poczęstuj się.” Odpowiedziałem: „Poszczę.” On (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: ” Podejdź bliżej i pozwól, abym opowiedział ci coś o poście. Zaprawdę, Allah skrócił modlitwę (salat) dla podróżnego o połowę i zwolnił z ciężarów postu kobiety w ciąży i karmiące piersią…” [At-Tirmizi, Nasai].

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *