Post

Czy Ramadan kończy się wraz z Id Al Fitr?

Większość Muzułmanów na pytanie, czy Ramadan kończy się wraz z Id Al Fitr odpowiedziałoby twierdząco. Jeśli chodzi o zalecenia dotyczące powstrzymywania się od jedzenia, picia i stosunków seksualnych z naszymi małżonkami, to ustalenie tego jest łatwe na podstawie Al-Qur’anu i Sunny. Jednakże, gdy przyjrzymy się niektórym powodom, dla których miesiąc Ramadan jest błogosławieństwem, zobaczymy, iż lekcje, które wynosimy powinny być z nami codziennie przez cały rok.

Po pierwsze, fakt, iż przez cały dzień od świtu do zachodu słońca odmawiamy sobie wypełniania normalnych potrzeb i przyjemności Tego świata, hartuje nas i dyscyplinuje. Umożliwia to nam ( jeśli Allah pozwoli) rozwinąć najcenniejszą cnotę cierpliwości. Allah objawił nam w Al Qur’anie:

O wy, którzy wierzycie! Poszukujcie pomocy w cierpliwości i modlitwie! Zaprawdę, Bóg jest z cierpliwymi! 
[Sura Baqarah – Krowa, 153 (2:153)]

Pamiętając, iż powinniśmy stosować się do przykazań Allaha uświadamiamy sobie nasz cel w życiu, który polega na ciągłym zadowalaniu Allaha. Ramadan pomaga nam utrzymać nasze potrzeby w posłuszeństwie wobec Allaha i uświadamia nam, iż Jego Wskazówki są największym miłosierdziem. Allah objawił nam w Al Qur’anie:

O ludzie! Przyszło do was napomnienie od waszego Pana; i uleczenie tego, co jest w piersiach, i droga prosta, i miłosierdzie dla wierzących. Powiedz: „Łaską Boga i Jego miłosierdziem niech się oni radują! To jest lepsze od tego, co zbierają!”[Sura Junus, 57-58, (10: 57-58)]

W czasie Ramadanu nie tylko uświadamiamy sobie, iż posłuszeństwo wobec Allaha jest największą radością, ale także przeżywamy i doświadczamy tego w sposób bardziej intensywny, powstrzymując nasze żądze każdego dnia w okresie błogosławionego miesiąca. Posłuszeństwo wobec Allaha wypełnione miłością i pokorą, który jest istotą czci, staje się punktem, w którym skupia się nasze życie. Z tego powodu, kiedy pada pytanie o koniec Ramadanu, zauważamy, iż jego duch, tak naprawdę, nigdy nie kończy się i powinien trwać i wypełniać nasze życie przez cały rok. Uświadamiamy sobie, iż jest to jeszcze jeden kamień milowy, jakże istotny, na drodze do islamu, który został ustanowiony, aby pomóc nam osiągnąć nasz cel w tym życiu. A zatem Ramadan poprzez podtrzymywanie cnoty cierpliwości, skupianie naszych wyobrażeń na Wskazówkach i Miłosierdziu Allaha , harmonijne kształtowanie naszej woli, abyśmy czcili Allaha krystalizuje w nas rodzaj charakteru potrzebnego, aby rzeczywiście trzymać się Drogi Allaha. To dążenie, aby utrzymać się na Drodze Allaha lub innymi słowy dżihad, powinno dotykać każdego aspektu naszego życia. Allah objawia nam w Al Qur’anie:

Ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wywędrowali wspólnie, ci, którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami, będą mieli najwyższy stópień u Boga – oni są tymi, którzy osiągnęli sukces! 
[Sura Tawbah-Skrucha, 20, (9:20)]

Ale dżihad ten nie jest po to, abyśmy rzucali się ślepo w wir walki albo igrali nierozważnie pełni żarliwej namiętności. Szczytny cel utrzymania się na Drodze Allaha powinien odzwierciedlać lekcje wyniesione z Ramamdanu. Potrzebujemy cierpliwości i wstrzemięźliwości; potrzebujemy wiedzy na temat Wskazówek i Nakazów Allaha , nauczanych i praktykowanych przez Wysłannika Allaha , a także musimy okazać posłuszeństwo wobec Allaha i Jego Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam) w sposób szczery i wierny, niezależnie od ekscesów, które mogą być skutkiem naszych namiętności. Dlatego też, wraz z końcem Ramadanu nie pozbawiajmy się tego wielkiego błogosławieństwa sądząc, iż to już koniec i wracając do swoich dawnych manier. Utrzymajmy, inszallah, te Wskazówki i Miłosierdzie Allaha , ukształtujmy życie wokół nich i stańmy się ludźmi godnymi imienia Muzułmanów!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *