Post

Al Qada (nadrabianie opuszczonych dni postu)

Nadrabianie opuszczonych dni postu natychmiast po ramadanie nie jest obowiązkowe (wadżib)

Obowiązek nadrobienia zależy od możliwości jakie osoba posiada, np według Ajszy , która mówiła: ” Zazwyczaj miałam do odrobienia kilka dni postu z ramadanu i nie byłam w stanie tego zrobić aż do następnęgo miesiąca sha’ban. ” [Buhari i Muslim]

Al Hafiz ibn Hadżar twierdził: „W tym hadisie znajduje się dowód na to, iż dozwolone jest odkładanie na czas niekreślony momentu nadrabiania postu niezależnie od przyczyny. „

Jakkolwiek zalecane jest, aby opuszczone dni postu nadrobić jak najwcześniej ze względu na wiele przekazów, które wskazują na to, iż muzułmanin powinien śpieszyć się z robieniem dobra i nie odkładać tego na później. Allah objawił:

I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi – którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia – przygotowanemu dla ludzi bogobojnych; [ Qur’an: Sura Ali Imran (Rodzina Imrana) 3:133 ]

Allah objawił również:

– oto są ci, którzy się śpieszą ku dobrym uczynkom; oni są pierwsi w ich spełnianiu. [ Qur’an: Sura Mu’minun (Wierni) 23: 61 ]

Nie jest również obowiązkowe, aby nadrabiać opuszczone dni postu w kolejnych dniach

Allaah objawił:

(…)A temu z was, kto jest chory albo w podróży, to na pewną liczbę innych dni. (…)[ Qur’an: Sura Al – Baqarah (Krowa) 2: 184 ]

Ibn Abbas przekazuje: ” Nie ma nic niewłaściwego jeśli ktoś oddzieli ( dni do nadrobienia ). ” [ Darqutni ]

Uczeni Islamu zgadzają się że jeżeli ktoś nie jest w stanie pościć, powinien nakarmić jedną biedną osobę za każdy opuszczony dzień i że nikt podczas jego życia nie powinien pościć za niego.

Chociaż jeśli osoba umrze i ma do wypełnienia przysięgę postu, której nie wypełniła, wtedy jego wali (opiekun, potomek) powinien pościć w jego imieniu. Zasada ta oparta jest na słowach Wysłannika Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam), który mówił: ” Ktokolwiek umrze i zostały mu dni postu, których nie wypełnił, wtedy niech jego wali pości za niego. ” [ Buhari i Muslim ]

Ktokolwiek umrze i ma do wypełnienia przysięgę postu, dozwolone jest, aby ta sama ilość ludzi pościła tą samą ilość dni, które on musiał wypełnić.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *