Kobieta

Prawa kobiet w Islamie

Istnieje pogląd, że kobiety w Islamie są podporządkowane, poniżane, uciskane, ale czy tak jest rzeczywiście?
Czy miliony muzułmanów są takimi gnębicielami, czy też jest to błędna opinia wytworzona przez tendencyjne media?

Niemal tysiąc czterysta lat temu Islam nadał kobietom prawa, którymi kobiety Zachodu zaczęły cieszyć się dopiero niedawno. W latach trzydziestych XX wieku Annie Besant zauważyła:

,, Od zaledwie dwudziestu lat chrześcijańska Anglia uznała prawo kobiety do posiadania własnego mienia, podczas gdy Islam zapewniał jej to prawo cały czas. Oszczerstwem jest mówienie, że Islam głosi, jakoby kobiety nie posiadały duszy.” (The Lifeand Teachings of Mohammed, 1932).

,,A kobiety mają prawa równe swoim obowiązkom.” – Koran 2:228

Kobiety i mężczyźni są potomkami jednej osoby- Proroka Adama (sallallahu alayhi wa salam).
Islam nie dopuszcza dla żadnego z nich niczego poza sprawiedliwością i uprzejmym traktowaniem.

Jednakowa nagroda i jednakowa odpowiedzialność

Kobiety i mężczyźni czczą Allaha w ten sam sposób, co oznacza, że czczą tego samego Boga (Allaha), wykonują te same akty czci, podążają za tą samą księgą i wierzą w to samo. Allah (arabskie słowo oznaczające Jedynego prawdziwego Boga wszelkiego stworzenia) osądza wszystkich ludzi sprawiedliwie i jednakowo. Allah w wielu wersetach kładzie nacisk na sprawiedliwe traktowanie i nagradzanie zarówno kobiet jak i mężczyzn:

,,Obiecał Bóg wierzącym mężczyznom i kobietom ogrody Raju, gdzie w dole płyną strumyki- oni tam będą przybywać na wieki i mieszkania przyjemne w Ogrodach Edenu.” Koran 9:72

,,Ja nie pozwolę zginąć żadnemu uczynkowi tego z was kto czyni dobro, czy to będzie mężczyzna czy 
kobieta. Jesteście zależni jedni od drugich.” Koran 3:195

Te wersety jasno pokazują, że nagroda zależy od naszych czynów, nie zaś płci. Płeć nie ma żadnego wpływu na to, jak dana osoba będzie nagrodzona i osądzona.

Jeśli porównamy Islam do innych religii, zobaczymy, że oferuje on sprawiedliwość wobec obu płci. Na przykład Islam oddala ideę, jakoby Ewa miała być bardziej winna zjedzenia owocu z zakazanego drzewa, aniżeli Adam. Zgodnie z Islamem, oni oboje zgrzeszyli, oboje wyrazili skruchę i obojgu Bóg przebaczył.

Jednakowe prawo do zdobywania wiedzy

Tak kobiety, jak i mężczyźni, są jednakowo zachęcani do zdobywania wiedzy. Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: ,,Zdobywanie wiedzy jest obowiązkiem każdego muzułmanina”.

Wielkie uczone muzułmańskie istniały za czasów Proroka (sallallahu alayhi wa salam) i tuż po Jego śmierci. Niektóre należały do jego rodziny, inne były córkami Jego towarzyszy. Prym wśród nich wiodła Aisza, żona Proroka (sallallahu alayhi wa salam), która przekazała jedną czwartą całego prawa Islamskiego.

Inne kobiety też były wielkimi uczonymi prawa Islamskiego i były nauczycielkami wybitnych uczonych-mężczyzn.

Takie samo prawo do wyboru małżonka

Islam uhonorował kobiety, dając im prawo wyboru męża i prawo do zachowania własnego nazwiska po ślubie. Wiele osób ma wrażenie, że rodzice zmuszają swoje córki do małżeństwa. Jest to praktyka kulturowa nie mająca żadnych podstaw w Islamie. Tak naprawdę jest to zabronione. Za czasów Proroka (sallallahu alayhi wa salam) przyszła do niego kobieta powiedziała: ,, Mój ojciec wydał mnie za mąż za mojego kuzyna, aby podnieść swoją pozycje społeczną i zostałam do tego małżeństwa zmuszona.” ,,Prorok posłał po ojca tej kobiety i w jego obecności dał jej wybór pozostania w tym małżeństwie lub jego anulowania. Ona odrzekła: O wysłanniku Allaha. Ja akceptuje to, co zrobił mój tata, ale chciałam pokazać innym kobietom (że nie mogą być zmuszane do małżeństwa).”

Równi, choć różni

Choć kobiety i mężczyzn obowiązują ogólnie jednakowe zasady, pewne specyficzne prawa i obowiązki nałożone na nich mogą się różnić. Prawa mężczyzn i kobiet wzajemnie się uzupełniają.

Naukowcy zdają sobie sprawę, że oprócz różnic anatomicznych istnieje jeszcze wiele innych różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną, choćby sposób, w jaki ich mózgi przetwarzają język, informacje i emocje. Wspominamy tylko o kilku rzeczach. Ekspert w dziedzinie socjobiologii, Edward O. Wilson z Uniwersytetu w Harwardzie, powiedział, że kobiety wydają się mieć lepsze zdolności werbalne, empatię i zdolności społeczne, podczas gdy mężczyźni wydają się być bardziej niezależni, dominujący, mieć lepsze zdolności matematyczne i postrzeganie przestrzenne oraz pewne inne cechy.

Głupotą byłoby traktować obie płcie tak samo i ignorować różnice pomiędzy nimi. Islam naucza, że mężczyźni i kobiety mają wzajemnie się uzupełniające, stąd inne role do spełnienia, ponieważ to najbardziej odpowiada ich naturze.
Bóg mówi:

,,Przecież rodzaj męski nie jest jak żeński.”- Koran 3:36

,,Czyż nie będzie wiedział Ten, który stworzył? On jest Przenikliwy, Świadomy.”- Koran 67:14

Rodzina

Bóg stworzył kobiety innymi, mającymi inne zadania, zdolności i obowiązki. Te różnice nie są postrzegane jako nadrzędność czy podrzędność, ale jako specjalizacja. W Islamie rodzina ma ogromne znaczenie. Mężczyzna jest odpowiedzialny za utrzymanie finansowe rodziny, podczas gdy kobieta wnosi swój wkład w zapewnienie jej członkom dobrej kondycji fizycznej, edukacji i kondycji emocjonalnej. To raczej zachęca do współpracy, aniżeli do rywalizacji. Wypełniając swoje obowiązki, muzułmanie tworzą silne rodziny, dzięki czemu powstaje silne społeczeństwo.

Także emocjonalnie, ani mężczyźni, ani kobiety nie będą wieść szczęśliwego życia bez siebie nawzajem. Allah pięknie to opisał słowami:

,,One są ubiorem dla was, a wy jesteście ubiorem dla nich.”- Koran 2:187

Ubrania zapewniają, Komfort, ciepło i bezpieczeństwo; a także sprawiają, że człowiek wygląda dobrze- tak samo definiowany jest w Islamie związek pomiędzy mężem a żoną.

Miłość i miłosierdzie pomiędzy małżonkami

Prorok (sallallahu alayhi wa salam) zachęcał mężczyzn do tego, By traktowali swoje żony w jak najlepszy sposób: „Najlepsi z was to ci, którzy są najlepsi dla swoich żon ( najlepiej je traktują).”

,,I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie. Zaprawdę w tym są znaki dla tych którzy się zastanawiają.” Koran 30:21

Zapytano kiedyś Aiszę, żonę Proroka (sallallahu alayhi wa salam), jak zachowywał się on w swoim domu. Odpowiedziała: ,,W domu był taki, jak wy, jednak był najbardziej wyrozumiały i najłagodniejszy… Zawsze gotów był wyciągnąć pomocną dłoń do swoich żon przy codziennych pracach domowych, sam cerował swoje ubrania i naprawiał swoje buty.” Ogólnie pomagał we wszystkich pracach wykonywanych przez jego żony.

Wysoka pozycja matek i córek

Matka ma największy wpływ na dziecko, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie, dzięki swojej miłości i opiece. Bez wątpienia, pomyślność społeczeństwa spoczywa w rękach matek. Dlatego Islam słusznie nakazuje szanowanie ich i nadaje im wysoką pozycję.

,,I poleciliśmy człowiekowi dobroć względem jego rodziców. Matka nosiła go w trudzie.” Koran 46:15

Zapytano Proroka (sallallahu alayhi wa salam):,,O wysłanniku Allaha, kto spośród ludzi najbardziej zasługuje na moje dobre traktowanie? On odpowiedział: Twoja matka. Człowiek ten zapytał jeszcze dwa razy: A kto potem? i dwukrotnie jeszcze padła ta sama odpowiedź. Dopiero za czwartym razem Prorok (sallallahu alayhi wa salam) odpowiedział: Potem twój ojciec”.

Nie tylko za dobre traktowanie matek przysługuje nagroda. W islamie szczególne wynagrodzenie należy się również za wychowywanie córek, czego nie ma w przypadku wychowywania synów. 
Prorok Muhammad (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: ,,Komukolwiek Allah dał dwie córki i jest on dla nich uprzejmy, dla tego będą one powodem dostąpienia Raju.”

Podsumowanie

W okresie przed Islamem, kobiety postrzegane były jako przynoszące hańbę; małe córeczki grzebane były żywcem, szerzyła się prostytucja, rozwód był jedynie w rękach męża, spadek należał się tylko mężczyzną, wszechobecny był ucisk. Islam ukrócił te praktyki. Nawet teraz w ,,krajach rozwiniętych” kobiety nie cieszą się szacunkiem i godnością, nie mówiąc już o nierównym wynagrodzeniu za pracę. Islam zaś postrzega kobiety jako cenne i wartościowe, nie można ich lekceważyć czy zniesławiać. Złe traktowanie kobiet w niektórych krajach Środkowego Wschodu czy rodzinach muzułmańskich spowodowane jest czynnikami kulturowymi, za którymi podążają niektórzy muzułmanie, nie wynikają zaś z Islamu.

Czy kobiety na całym świecie tak chętnie przyjmowałyby Islam, gdyby był religią ucisku?

Na zakończenie przytoczymy słowa naszego Pana i waszego Pana, Stworzyciela wszystkich mężczyzn i kobiet:

,,Zaprawdę- muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający i dające jałmużnę, poszczący i poszczące, zachowujący i zachowujące czystość, wspominający i wspominające często Boga- przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną.”- Koran 33:35

,,Bóg obiecał tym, którzy wierzą i pełnią dobre dzieła, iż otrzymają przebaczenie i nagrodę wielką.”- Koran 5:9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *