Kobieta

Polskie prawo zezwala na zakrycie głowy na zdjęciu do dowodu osobistego i paszportu

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716) zarządza się, co następuje:

„[…]5a. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2003 r.)

Nakrycie głowy

Jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego wymaga twoja religia — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że należysz do wspólnoty wyznaniowej. Pamiętaj, że musi to być wspólnota, która jest zarejestrowana w Polsce. Jeśli składasz wniosek przez internet — dołącz skan dokumentu, a oryginał przekaż urzędnikowi w czasie odbierania dowodu lub paszportu, cały owal twarzy oraz linii uszu musi być odsłonięty.

przykład prawidłowego zdjęcia

przykłady nieprawidłowych zdjęć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *