Codzienność,  Etykieta

Kiedy powinniśmy powiedzieć: „Laa hawla wa laa quwwata illa Billaah”?

Chwała Allahowi.
Znaczenie tej frazy (nie ma mocy i nie ma siły z wyjątkiem Allaha) jest przyznaniem się danej osoby, że nie jest w stanie nic zrobić bez pomocy i wsparcia Allah. Bez względu na to jak wielka jest jego moc, energia i siła to stają się małe, a osoba ta wciąż nie może nic zrobić bez pomocy Allah, który jest Ponad Swoim stworzeniem, Największy, w stosunku do Którego nic innego nie jest wielkie. Każda osoba silna jest słaba w porównaniu do Allah. Każdy wielki człowiek jest maleńki i słaby w porównaniu z Jego Mocą.
Ta sentencja jest wypowiadana, kiedy jakieś poważne sprawy spotykają osobę, która nie potrafi się z tym uporać, czy też jest coś bardzo trudnego dla niego, aby sobie z tym poradzić.
Szejk Sa’d al-Humayd.

Sentencja powyższa wypowiadana jest w następujących sytuacjach:

– Podczas przewracania się w nocy:
Zostało przekazane, że ‚Ubaadah ibn al-Saamit powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ten, kto przewraca się w nocy i mówi: „Laa ilaaha ill-Allah wahdahu laa shareeka lah, lahu’l -mulk wa lahu’l-hamd wa huwa ‚ala kulli shay’in qadeer. Al-hamdu-lillaah wa subhaan-Allah wa laa ilaaha ill-Allah wa Allaahu akbar, wa laa hawla wa laa quwwata illa Billaah (Nie ma boga prócz Allah Samego, bez partnera lub towarzysza. Do Niego należy chwała i Jego jest suwerenność, i On jest w stanie zrobić wszystko. Chwała Allahowi, chwała Allahowi, nie ma boga prócz Allah, a Allah jest Największy. Nie ma takiej siły i nie ma mocy z wyjątkiem Allah)”, a następnie mówi: „Allaahumma aghfir li (O Allah, wybacz mi)”, albo robi du’aa’, jego modlitwa zostanie przyjęta. Jeśli robi wudoo ‚i modli się, jego salaah będzie zaakceptowany.” (Przekazane przez al-Buchari, 1086)

– Gdy muezin mówi „Hayya ‚ala’l-salaah (przybywajcie na modlitwę)” lub „Hayya’ ala’l-falaah (przybywjacie do sukcesu)”
Zostało przekazane od Hafs ibn ‚Aasim ibn Umar ibn al-Khattaab, od jego ojca, że jego dziadek ‚Umar ibn al-Khattaab powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Kiedy muezin mówi: „Allahu Akbar, Allahu Akbar (Allah jest Największy)” mówicie: „Allahu Akbar, Allahu Akbar”; Potem mówi: „Ashhadu an laa ilaaha illa Allah (zaświadczam, że nie ma boga prócz Allaha)” i mówisz: „Ashhadu an laa ilaaha illa Allah”, a potem on mówi: „Ashhadu Anna Muhammadan Rasool Allah (zaświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha)” i mówisz: „Ashhadu Anna Muhammadan Rasool Allah”, a potem on mówi: „Hayya ‚ala’l-salaah (przybywajcie na modlitwę)” i mówisz: „Laa hawla wa laa quwwata illa Billaah” a potem on mówi: „Hayya ‚ala’l-falaah (przybywajcie do sukcesu)” i mówisz: „Laa hawla wa la quwwata illa Billaah”, po czym on mówi: „Allahu Akbar, Allahu Akbar” i mówisz: „Allahu Akbar, Allahu Akbar”, po czym on mówi: „Laa ilaaha illa Allah” a ty mówisz: „Laa ilaaha illa Allah” – i jeśli to mówi prosto z serca, wejdzie do Raju.” (Przekazane przez Muslim w jego Sahih, 578, i przez Abu Dawood w jego Sunan, 443)

– Podczas wychodzenia z domu
Zostało przekazane, że Anas ibn Malik powiedział: „Wysłannik Allah (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ten, kto mówi – to znaczy, kiedy opuszcza swój dom – „Bismillaah, tawwakaltu ‚ala Allaha, laa hawla wa laa quwwata illa Billaah (W imię Allah, pokładam moje zaufanie w Allah, i nie ma mocy i nie ma siły z wyjątkiem Allah)”, zostanie mu powiedziane: „Jesteś pod opieką i chronią” i Szatan zostawi go w spokoju.” (Przekazane przez al-Tirmidhi w jego Sunan, 3348. Abu ‚Eesa powiedział, że jest to Hasan Sahih Ghareeb hadis który znamy tylko dzięki temu isnaad. Zobacz Sahih al-Jaami’ przez al- Albaani, 6419. Zostało również przekazane przez Abu Dawood w jego Sunan (4431), gdzie dodaje: „A jeszcze inny Szatan mówi do niego: ” Co można zrobić z człowiekiem, który został poprowadzony, jest pod opieką i chroniony? „)

– Po modlitwie
Zostało przekazane, że Abu’l-Zubayr powiedział: „Ibn al-Zubayr mawiał niezwłocznie po każdej modlitwie, gdy powiedział Salaam: „Laa ilaaha ill-Allah wahdahu laa shareeka lah, lahu’l-mulk wa lahu’ l-hamd wa huwa ‚ala Kulli shay’in Qadeer. Laa hawla wa laa quwwata illa Billaah wa laa na’budu illaa iyyaah. Lahu’l-ni’mah wa lahu’l-Fadl wa lahu’l-thanaa ‚al-Hasan. Laa ilaaha ill-Allah mukhliseena lahu’l-Deena wa law kariha’l-kaafiroon (Nie ma boga prócz Allaha Samego, bez partnera lub wspólnika Jego jest suwerenność i Jemu chwała i On jest w Stanie zrobić wszystko. Nie ma takiej siły i nie ma mocy z wyjątkiem Allah, i czcimy nikogo innego oprócz Niego. Od Niego (samego) pochodzą wszystkie błogosławieństwa i łaski, a wszelka chwała jest należna tylko Jemu. Nie ma boga prócz Allah, czcimy Go wyłącznie dla niego (samego), jednakże znaczna większość niewiernych może tego nienawidzić.)” On powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) wypowiadał te słowa natychmiast po każdej modlitwie.” (Przekazane przez Muslim w jego Sahih, 935)


Szejk Muhammed Salih Al-Munajjid

Źródło: https://islamqa.info/en/7747

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *