Zaleta miesiąca Allah Muharram

 
Jaka jest zaleta miesiąca Muharram?
Opublikowano dnia: 24.10.2014
.
Chwała Allahowi.
 
Chwała niech będzie Allah, Panu Światów i błogosławieństwo i pokój niech będzie z naszym Prorokiem Muhammadem, Pieczęcią Proroków i Liderem Posłańców, i na całej jego rodzinie i towarzyszach.
.
Miesiąc Allah Muharram jest wspaniałym i błogosławionym miesiącem. Jest to pierwszy miesiąc roku Hidżry i jest jednym ze świętych miesięcy, w związku z którym Allah mówi (interpretacja znaczenia):
 
„Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy (przypis: w roku) zaznaczonych w Księdze Boga w Dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich – cztery Święte (przypis: 1-szy, 7-my, 11-ty i 12-ty miesiąc kalendarza Islamskiego). To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości (…)” [at-Tawbah 9:36].
.
Zostało przekazane od Abu Bakrah (oby Allah był z niego zadowolony) od Proroka (błogosławieństwa i pokój Allaha z nim): „… Rok ma dwanaście miesięcy, z których cztery są święte: trzy kolejne miesiące, Dhu al-Qa’dah, Dhu al-Hijjah i Muharram, i Rajab Mudar który wchodzi pomiędzy Jumaada i Sha’baan .” Przekazane przez al-Buchari (2958).
.
Muharram jest tak nazwany ponieważ to jest poświęcony (muharram) miesiąc; to jeszcze bardziej podkreśla jego świętość.
 
Słowa Allah (interpretacja znaczenia): „przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości” [ at-Tawbah 9:36] oznaczają: (nie czyńcie sobie niesprawiedliwości) w tych świętych miesiącach, ponieważ robienie w ten sposób jest większym grzechem niż w innym czasie.
.
Zostało przekazane, że Ibn Abbas powiedział, odnośnie słów Allah „przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości” [at-Tawbah 9:36]: (Polecenie nie czynienia sobie niesprawiedliwości) ma zastosowanie we wszystkich miesiącach, a następnie Allah wyróżnił cztery miesiące i uczynił je świętymi, i podkreślił ich świętość, i On uczynił grzech w tych miesiącach bardziej ciężkim, i On uczynił dobre dzieła i ich nagrodę wspanialszymi. Qataadah powiedział, odnośnie słów „przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości”: robienie złych rzeczy w czasie świętych miesięcy jest bardziej poważne i pociąga za sobą większy ciężar grzechu niż w innych miesiącach. Czynienie źle to poważna sprawa w każdym wypadku, ale Allah czyni, cokolwiek On zechce z Jego poleceń co ma mieć większą wagę. I on rzekł: Allah wybrał elity ze Swojego stworzenia: spośród aniołów On wybrał Posłańców, spośród ludzi On wybrał Posłańców, spośród mowy On wybrał wspominanie Go (dhikr), spośród miejsc na ziemi On wybrał meczety, spośród miesięcy On wybrał Ramadan i święte miesiące, spośród dni On wybrał Piątek (Jumu’ah), a spośród nocy On wybrał Laylat al-Qadr. Dlatego czcimy to, co zostało wybrane przez Allah, dla ludzi rozumnych i wiedzy przez szacunek do tego co zostało wybrane przez Allah.
Koniec cytatu z Tafsiir Ibn Katheer (oby Allah się nad nim zmiłował), komentarza Sury at-Tawbah werset 36
 .

Zaleta przestrzegania sprawy naafil (nadobowiązkowe) postu w miesiącu Muharram

.

Zostało przekazane, że Abu Hurayrah (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Najlepszy post po Ramadanie jest w miesiącu Allah Muharram.” Przekazane przez Muslim (1982).
 
Wyrażenie „miesiąc Allah (shahr Allah)” wskazuje wielką cześć na jaką ten miesiąc zasługuje, ponieważ jest przypisany do Allah (w dopełniaczu lub frazie idaafah). Al-Qaari powiedział: To, co wydaje się być sprawą jest to, że chodzi tu cały miesiąc Muharram.
.
Ale jest to udowodnione, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nigdy nie pościł każdego miesiąca w całości z wyjątkiem Ramadanu. Więc ten hadis należy rozumieć w ten sposób, że jest zachętą do zwiększonej ilości postu podczas miesiąca Muharram, ale nie postu całego miesiąca.
Jest udowodnione, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pościł dużą część podczas Sha’baan, a być może zaleta Muharram nie została mu ujawniona aż do końca jego życia, dopóki był w stanie pościć podczas tego miesiąca. Sharh An-Nawawi 'ala Saheeh Muslim
 .
.

Allah wybiera cokolwiek On chce w czasach i miejscach

.

Al-’Izz ibn Abd as-Salaam (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział: Wyższość czasów i miejsc jest dwóch rodzajów, z których pierwszy jest w kategoriach ziemskich, a drugi jest w kategoriach religijnych i duchowych, ze względu na to, czym Allah obdarza Swoich niewolników w tych czasach i w tych miejscach większą nagrodą za czyny, takie jak większa zaleta postu Ramadan w stosunku do pozostałych miesięcy czy w dniu „Ashoora”. Jego zaleta jest ze względu na hojność i dobroć Allah dla Jego niewolników podczas nich.
Qawa’id al-Ahkaam (1/38)
.
Niech Allah ześle błogosławieństwa na naszego Proroka Muhammada i na całą jego rodzinę i towarzyszy.
Islam Q & A

Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.
Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.
.
2) tłumaczenie wersetów Świętego Koranu na język polski wg Józefa Bielawskiego
Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.