Ważne daty

Post w dniu Aszura

Post w dzień ‚Aszura wymazuje grzechy ubiegłego roku, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:

„Poszcząc w dzień ‚Arafah pokładam nadzieję, że Allah wymaże grzechy za rok przed nim i rok po nim, a poszcząc w dzień ‚Aszura, mam nadzieję, że Allah wymaże za rok, który był przed nim.” Przekazane przez Muslim, 1162.

Jest to łaska, którą Allah obdarza nas, przy czym post jednego dnia wymazuje grzechy za cały rok. A Allah jest Właścicielem wielkiej dobroci.

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) był bardzo gorliwy w tym, by pościć w dniu ‚Aszura ze względu na jego wielki status. Zostało przekazane, że Ibn ‚Abbas (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „Nigdy nie widziałem Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) tak gorliwego, jeśli chodzi o post jakiegokolwiek dnia i preferowanie go na inny oprócz tego dnia, dnia ‚Aszura, i w tym miesiącu – oznaczającego Ramadan.” Przekazane przez al-Buchari, 1867.

Ze względu na powód, dla którego Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pościł w dniu ‚Aszura i wezwał ludzi, by robili to samo jest wspomniane w hadisie przekazanym przez al-Buchari (1865) od Ibn’ Abbasa (oby Allah był z niego zadowolony), który powiedział: Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) przybył do Medyny i zobaczył Żydów poszczących w dniu ‚Aszura. On powiedział: „Co to jest?” Oni powiedzieli: „To jest dobry dzień, to dzień, w którym Allah ocalił dzieci Izraela od ich wroga i Mojżesz pościł tego dnia.” On powiedział: „Jesteśmy bliżej Mojżesza niż wy.” Więc pościł tego dnia i powiedział ludziom, aby pościli.

Słowa „Jest to dobry dzień” – według wersji przekazanej przez Muslim, „To jest wielki dzień, kiedy Allah ocalił Mojżesza i jego lud i utopił Faraona i jego ludzi.”

Słowa „więc Mojżesz pościł w tym dniu” – Muslim dodał w swoim raporcie: „Z wdzięczności Allahowi, dlatego pościmy w tym dniu.”

Według innej wersji przekazanej przez al-Buchari, „więc pościmy z szacunku dla niego.”

Słowa „i powiedział ludziom, aby pościli” – według innej wersji przekazanej przez al-Buchari „On powiedział do swoich towarzyszy: ” Wy jesteście bliżej Mojżesza od nich, więc pośćcie tgo dnia.”

Odpuszczenie grzechów, które uzyskuje się przez post ‚Aszura” odnosi się do mniejszych grzechów; w odniesieniu do głównych grzechów, potrzebują osobnej skruchy.

Al-Nawawi (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział:

„Post w dniu ‚Arafah wymazuje wszystkie mniejsze grzechy, innymi słowy to przynosi przebaczenie wszystkich grzechów, z wyjątkiem głównych grzechów.”

Potem powiedział:

„Post w dniu ‚Arafah jest ofiarą przebłagalną za dwa lata, a w dzień ‚Aszura jest ofiarą przebłagalną za jeden rok, a jeśli danej osoby Ameen zbiega się z Ameen aniołów, jego poprzednie grzechy będą odpuszczone … Każda z tych wspomnianych rzeczy może przynieść wymazanie grzechów. Jeśli ktoś robi coś, co wymazuje małe grzechy to będą one wymazane, a jeśli nie ma grzechów mniejszych lub większych, zostaną one zarejestrowane dla niego jako dobre czyny i będzie rosnąć jego status w ten sposób … Jeśli jest jeden lub więcej głównych grzechów i żadnych mniejszych grzechów, mamy nadzieję, że zmniejszy to jego główne grzechy.” Al-Majmoo ‚Sharh al-Muhadhdhab, część 6.

Szejk al-Islam Ibn Tajmijja (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział: „Ekspiacja oczyszczenia, modlitwy i postu Ramadanu, Arafah i Aszura odnosi się jedynie do mniejszych grzechów.” Al-Fataawa al-Kubra, część 5.


Źródło: https://islamqa.info/en/21775

Tłumaczenie: Strefa Hadis

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *