Pokładanie Zaufania w Allah

Musimy mieć niezachwianą ufność w Kompetencje Allaha .   Czy kiedykolwiek miałeś wątpliwości co do Kompetencji Allaha? Niekoniecznie pokazując, ale głęboko w środku czy znajdziesz siebie mówiącego: “Nie … Nie sądzę, żeby Allah mógł to zrobić?”. Jako Muzułmanie powinniśmy mieć niezachwianą pewność, że Allah ma Ostateczną Suwerenność nad tym Wszechświatem. On kontroluje wszystko i nic […]

Pokora i Skromność/Uniżoność wobec Allah (Tadaru’)

Musimy zawsze być skromni/uniżeni wobec Allah. . Tadaru’ to termin, który oznacza ogromną pokorę i skromność/uniżoność spowodowaną zwątpieniem/rozpaczą i wyraża się, gdy dana osoba osiągnęła swój ostateczny punkt. . Imam Ahmad ibn Hanbal wyjaśnił to mówiąc: “Wyobraźmy sobie człowieka tonącego na środku morza i wszystko co ma to kawałek drewna, którego się trzyma. Jest on […]

Ibaadah – oddawanie czci

Oddawanie czci jest kompleksowym słowem dla wszystkiego, co Allah kocha i z czego jest zadowolony zarówno mowa i działanie, wewnętrzne i zewnętrzne, a także to, co jest wolne od wszystkiego, co neguje lub przeczy temu. . (al-Haafidh al-Hakamee ,A‘laam As-Sunnah Al-Manshoorah li I’tiqaad At-Taaifah An-Naajiyah Al-Mansoorah ) . Autor: Izabela Sanak

Znaczenie AQEEDA

  Słowo “Aqeedah”, pochodzi od “Aqd” co oznacza: „trzymać się mocno czegoś oraz być absolutnie pewnym tego”. W terminologii islamu oznacza: „wierzyć w coś z pełnym przekonaniem”.   Al-Aqeedah jest tym, co człowiek bierze jako religię. Mówi się, że “ma dobrą Aqeedah”, co oznacza, “chronioną od wątpliwości”. Aqeedah jest aktem serca, którym jest wierzyć i […]

Ahkam – status prawny

AHKAM – status prawny. .Według islamskiego prawa istnieje 5 rodzajow Ahkam: OBOWIAZKOWY- Wajib POŻĄDANY ale NIEOBOWIĄZKOWY- Mustahab ZABRONIONY- muharram ZNIENAWIDZONY ale NIEZABRONIONY -Makruh ZGODNY Z PRAWEM i DOZWOLONY – Halal . Autor: Izabela Sanak

Czym jest Iman – wiara

Ibn Umar powiedział: „Na Tego, w Którego Ręce jest dusza Ibn Umara! Jeśli ktoś miałby złota jak góra Uhud, i wydał wszystko na drodze Boga,  Bóg nie przyjąłby tego, jeśli nie wierzyłby on w qadar (przeznaczenie)”. Potem wyrecytował słowa Proroka na dowód: „Iman to wiara w Allaha, Jego aniołów, Księgi, Proroków, Dzień Sądu, i w qadar (Allaha) […]

Kim jest Ghoul?

W imię Allah Miłosiernego, Litościwego . Abu Hurayra (radi Allahu anhu) przekazał: “Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) przydzielił mnie do pilnowania Ramadanowego zakatu. Ktoś przyszedł i próbował zabrać trochę jedzenia, więc chwyciłem go i powiedziałem: “Na Allah! Przyprowadzę cię przed Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim)! “On powiedział: “Jestem biedny, […]

Czy Mahdi jest prawdziwy czy nie?

Czy hadis o pojawieniu się Mahdiego jest Sahih? Ponieważ powiedział mi mój przyjaciel, że nie jest i że jest to słaby hadis. Opublikowano dnia: 26.04.1998 . Chwała Allahowi. Istnieją Sahih hadisy, które wskazują, że Mahdi (niech pokój będzie z nim) pojawi się na końcu czasów. Jest On jednym ze znaków Godziny. Wśród tych hadisów są […]

Węzły Islamu

Prorok Muhammad (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Zaprawdę węzły islamu zostaną rozwiązane jeden za drugim. Kiedy jeden węzeł zostanie rozwiązany, ludzie złapią za następny. Pierwszym z tych węzłów będą zasady rządzenia (al-hukm), a ostatnim będzie modlitwa.”[ przekazany przez Imam Ahmad w Musnad] [Al-Tabarany w “Al-Mu`jam Al-Kabir” i Ibn Hibban w jego Sahih (autentyczny) Księdze […]

Znaczenie AQEEDA

    Słowo “Aqeedah”, pochodzi od “Aqd” co oznacza: „trzymać się mocno czegoś oraz być absolutnie pewnym tego”. W terminologii islamu oznacza: „wierzyć w coś z pełnym przekonaniem”.   Al-Aqeedah jest tym, co człowiek bierze jako religię. Mówi się, że “ma dobrą Aqeedah”, co oznacza, “chronioną od wątpliwości”. Aqeedah jest aktem serca, którym jest wierzyć […]