Pokładanie Zaufania w Allah

Musimy mieć niezachwianą ufność w Kompetencje Allaha .   Czy kiedykolwiek miałeś wątpliwości co do Kompetencji Allaha? Niekoniecznie pokazując, ale głęboko w środku czy znajdziesz siebie mówiącego: „Nie … Nie sądzę, żeby Allah mógł to zrobić?”. Jako Muzułmanie powinniśmy mieć niezachwianą pewność, że Allah ma Ostateczną Suwerenność nad tym Wszechświatem. On kontroluje wszystko i nic […]

Pokora i Skromność/Uniżoność wobec Allah (Tadaru’)

Musimy zawsze być skromni/uniżeni wobec Allah. . Tadaru’ to termin, który oznacza ogromną pokorę i skromność/uniżoność spowodowaną zwątpieniem/rozpaczą i wyraża się, gdy dana osoba osiągnęła swój ostateczny punkt. . Imam Ahmad ibn Hanbal wyjaśnił to mówiąc: „Wyobraźmy sobie człowieka tonącego na środku morza i wszystko co ma to kawałek drewna, którego się trzyma. Jest on […]

Ibaadah – oddawanie czci

Oddawanie czci jest kompleksowym słowem dla wszystkiego, co Allah kocha i z czego jest zadowolony zarówno mowa i działanie, wewnętrzne i zewnętrzne, a także to, co jest wolne od wszystkiego, co neguje lub przeczy temu. . (al-Haafidh al-Hakamee ,A‘laam As-Sunnah Al-Manshoorah li I’tiqaad At-Taaifah An-Naajiyah Al-Mansoorah ) . Autor: Izabela Sanak

Znaczenie AQEEDA

  Słowo “Aqeedah”, pochodzi od “Aqd” co oznacza: „trzymać się mocno czegoś oraz być absolutnie pewnym tego”. W terminologii islamu oznacza: „wierzyć w coś z pełnym przekonaniem”.   Al-Aqeedah jest tym, co człowiek bierze jako religię. Mówi się, że “ma dobrą Aqeedah”, co oznacza, “chronioną od wątpliwości”. Aqeedah jest aktem serca, którym jest wierzyć i […]

Ahkam – status prawny

AHKAM – status prawny. .Według islamskiego prawa istnieje 5 rodzajow Ahkam: OBOWIAZKOWY- Wajib POŻĄDANY ale NIEOBOWIĄZKOWY- Mustahab ZABRONIONY- muharram ZNIENAWIDZONY ale NIEZABRONIONY -Makruh ZGODNY Z PRAWEM i DOZWOLONY – Halal . Autor: Izabela Sanak

Czym jest Iman – wiara

Ibn Umar powiedział: „Na Tego, w Którego Ręce jest dusza Ibn Umara! Jeśli ktoś miałby złota jak góra Uhud, i wydał wszystko na drodze Boga,  Bóg nie przyjąłby tego, jeśli nie wierzyłby on w qadar (przeznaczenie)”. Potem wyrecytował słowa Proroka na dowód: „Iman to wiara w Allaha, Jego aniołów, Księgi, Proroków, Dzień Sądu, i w qadar (Allaha) […]

Złe oko oraz ochrona przed nim

PYTANIE: Czym jest złe oko? Często słyszę to określenie, tak więc czy mogę prośić o przybliżenie tematu? ODPOWIEDŹ: Wszelka chwała należy się Allahowi. Muzułmańskim uczonym ze Stałego Komitetu do Wydawania Fatw (werdyktów religijnych) zadano to pytanie: “Jak definiuje się złe oko (spojrzenie)? Allah objawił nam w Koranie (Al-Falaq 113:5) {… i przed złem człowieka zawistnego, […]

Kim jest Ghoul?

W imię Allah Miłosiernego, Litościwego . Abu Hurayra (radi Allahu anhu) przekazał: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) przydzielił mnie do pilnowania Ramadanowego zakatu. Ktoś przyszedł i próbował zabrać trochę jedzenia, więc chwyciłem go i powiedziałem: „Na Allah! Przyprowadzę cię przed Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim)! „On powiedział: „Jestem biedny, […]

Czy Mahdi jest prawdziwy czy nie?

Czy hadis o pojawieniu się Mahdiego jest Sahih? Ponieważ powiedział mi mój przyjaciel, że nie jest i że jest to słaby hadis. Opublikowano dnia: 26.04.1998 . Chwała Allahowi. Istnieją Sahih hadisy, które wskazują, że Mahdi (niech pokój będzie z nim) pojawi się na końcu czasów. Jest On jednym ze znaków Godziny. Wśród tych hadisów są […]

Główne oznaki Dnia Ostatecznego

1. Pojawienie się Dadźdźal’a Lingwistycznie, słowo Dadźdźal pochodzi od słowa Dadźl, które znaczy kłamać i oszukiwać. Religijnie, dotyczy człowieka który jest oszustem mającym się pojawić w Dniach Ostatecznych, przypisując sobie boskość. Jego pojawienie potwierdzone jest w Sunnie oraz w Idźmaa’ (konsensus). Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „Powiedz: ‚O Allah, zaprawdę szukam schronienia u […]