Wiara

Znaczenie Aqeeda

Słowo “Aqeedah”, pochodzi od “Aqd” co oznacza: „trzymać się mocno czegoś oraz być absolutnie pewnym tego”. W terminologii islamu oznacza: „wierzyć w coś z pełnym przekonaniem”.

Al-Aqeedah jest tym, co człowiek bierze jako religię. Mówi się, że “ma dobrą Aqeedah”, co oznacza, “chronioną od wątpliwości”. Aqeedah jest aktem serca, którym jest wierzyć i potwierdzać coś w sercu.

Znaczenie Aqeedah w Szariah:

To jest wiara w Allah, w Jego aniołów, w Jego księgi, Jego Wysłanników, Dzień Sądu Ostatecznego, Wiara w al-Qadar (Przeznaczenie) – jego dobro i zło. Są to tak zwane Filary Eeman (wiary).

Szaria dzieli sie na dwie części: Wierzenia i Czyny

Wierzenia: są to sprawy, które nie są związane z tym, jak czyn jest wykonany, np.: wiara w Rububiyah (Panowanie) Allah, obowiązek czczenia Go (Samego) i wiara w pozostałe wymienione wyżej filary Wiary.

Czyny: są to sprawy związane z tym, w jaki sposób akt jest wykonany, np.: Salaat (modlitwa), Zakaat (jałmużna) i Sawm (post) oraz inne reguły dotyczące czynów. Są one określane jako Far’eyyah – gałęzie, gdyż ich zasadność lub korupcja, jest oparta na wierze.

W związku z tym prawidłowa Aqeedah (wiara) jest fundamentem, na którym opiera się religia a wraz z nią uczynki są wykonywane poprawnie, jak Najwyższy mówi:

{Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana, niech pełni pobożne dzieła i niech nie dodaje żadnego współtowarzysza, kiedy oddaje cześć swojemu Panu.”} [Koran 18:110]

{Zostało objawione tobie i tym, którzy byli przed tobą: “Jeśli dodajesz współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!”} [Koran 39:65]

{Czcij więc Boga, szczerze wyznając Jego religię! Czy szczera religia nie należy tylko do Allah?} [Koran 39:2-3]

Te wersety oraz liczne przekazy, które zostały powiązane z tym znaczeniem potwierdzają, że uczynki nie są przyjmowane, jeśli nie są wolne od Szirk (politeizm). Dlatego też główną troską Wysłanników (alaihimus-Salaam) było korygowanie przekonań, co było pierwszą rzeczą, do której nawoływali swoje narody, było to oddawanie czci Jedynemu Allah i porzucenie kultu czegokolwiek innego poza Nim.

Jak Allah mówi:

{Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: “Czcijcie Boga Jedynego i unikajcie Taghoot (wszystko co jest czczone poza Allah) bałwochwalstwa!”} [Koran 16:36]

Pierwszą rzeczą do której każdy Prorok nawoływał było:

{Czcijcie Boga! Nie macie innego boga, jak tylko On!} [Koran 7:59]

Wysłannik Allah (salla Allahu aleyhi wa salam) pozostawał w Mecca przez trzynaście lat, po tym jak otrzymał objawienie, nawołując ludzi do Tawheed i korygując ich Aqeedah, ponieważ jest to fundament na którym cała struktura wierzenia się opiera. Natomiast obowiązkowe akty czci (faraa’id) zostały mu objawione w Medynie. Modlitwa (salaat) stała się obowiązkowa w Mecca, przed hijrah, a reszta szaria została nałożona na niego po hijrah.

Tak więc, muzułmanin ma obowiązek wierzyć we wszystko, co zostało przekazane nam od Allah i Jego Proroka:

{Jeśli oni wierzą w to samo, co wy wierzycie, to są na drodze prostej. A jeśli oni się odwracają, to są jedynie odszczepieńcami. I Bóg wystarczy ci przeciwko nim. On przecież jest Słyszący, Wszechwiedzący!”  [Koran 2:137].

{A z tych, którzy przybyli pierwsi spośród muhadżirów i ansarów,  i z tych, którzy poszli za nimi w czynieniu dobra – Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego. On przygotował dla nich Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki. To jest osiągnięcie ogromne!}

Prorok  (salla Allahu aleyhi wa salam) powiedział:

“Najlepszymi z ludzi są ci z mojego pokolenia i pokolenia, które przyjdzie po nich i pokolenia, które będą po nich.”[Al-Bukhaari]

{To jest droga Boga, którą On prowadzi, kogo chce ze Swoich sług. A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy,  to daremne byłoby dla nich to, co uczynili.}[Koran 6:88 ]

{Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników!} [Koran5:72]

{Zostało objawione tobie i tym, którzy byli przed tobą: “Jeśli dodajesz współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!} [Koran 39:65]

Dowodzi to, że czyny nie są akceptowane, jesli aqeedah nie jest prawidłowa. I to jest dla tych, którzy uważają, że iman (wiara) jest wystarczająca bez aqeedah. Jest to sprzeczność, bo iman nie jest wiarą, z wyjątkiem kiedy aqeedah jest prawidłowa. A jeśli aqeeda nie jest prawidłowa, to nie ma iman i nie ma religii.


Źródło: islamweb, fatwaislam As-Sunnah Newsletter

Autor: Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *