Kult zmarłych, świętych

Podrozdział ten dotyczy jednego z rodzajów politeizmu (szirk) – kultu zmarłych, czci religijnej oddawanej zmarłym (nekrolatria), uwielbieniu, wznoszeniu suplikacji, próśb do zmarłych, wierze w ich moce – wstawiennictwa, udzielania błogosławieństw, pomocy; dotyczy również kultu patronów, świętych – zmarłych osób pobożnych, religijnych, uczonych; w kościołach chrześcijańskich – osób kanonizowanych, ogłoszonych po śmierci przez Kościół jako zbawione […]

Innowacje związane z pogrzebem

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Ten, który wprowadza innowacje w naszej religii, to to, co robi powraca z powrotem do niego (nie jest akceptowane przez Boga). Al-Buchari. W innej wersji tego hadisu przekazanej w zbiorze Muslima (RH) Prorok (sallallahu alayhi wa salam) mówi: Ktokolwiek czyni cokolwiek nieopartego na naszej religii to jest to […]

Obchodzenie Mawlid al-Nabi (urodzin Proroka Muhammada)

Chwała Bogu. Nie ma nic w Koranie na podstawie czego moglibyśmy stwierdzić, że powinniśmy obchodzić Mawlid urodziny Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim). Sam Prorok nie robił tego ani też nie zalecił nikomu innemu tego robić, ani za jego życia ani po śmierci. Wręcz przeciwnie, powiedział im, aby nie przesadzali w wychwalaniu go, tak […]