Wiara

Węzły Islamu

Prorok Muhammad (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział:

„Zaprawdę węzły islamu zostaną rozwiązane jeden za drugim. Kiedy jeden węzeł zostanie rozwiązany, ludzie złapią za następny. Pierwszym z tych węzłów będą zasady rządzenia (al-hukm), a ostatnim będzie modlitwa.”[ przekazany przez Imam Ahmad w Musnad]

[Al-Tabarany w „Al-Mu`jam Al-Kabir” i Ibn Hibban w jego Sahih (autentyczny) Księdze Hadisów z dobrym Isnad (łańcuchem narracji) poświadczone przez Abu Umamah Al-Bahily]

„Pierwszym aspektem waszej religii jaki zostanie zagubiony, będzie pokora, a ostatnim będzie modlitwa. I zaprawdę węzły islamu zostaną rozwiązane jeden za drugim. Kobiety będą sie modlić podczas menstruacji.” [al-Hakim, al-Mustadrak cala ’l-Sahihayn, 4:469, hadith no.7022 gdzie zadeklarował isnad jako sahih ale nie powiązany ani z Bukhari ani Muslim i Dhahabi zgodził się w jego Talkhis of the Mustadrak.]

Jego interpretacja jest oczywista; im bardziej islam jest wyobcowany, tym więcej ludzi błędnie go pojmuje i naruszaja jego orzeczenia i polecenia.

Podobnie, jak do hadisu, gdzie Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) mówi:

„Islam rozpoczął się jako cos dziwnego/ obcego i powrócdo swojej pozycji bycia dziwnym/obcym, więc dobre wieści dla obcych.” Buhari, Muslim

Znaczenie stwierdzenia (pierwsze rozwiążą się zasady rządzenia) oznacza ignorowanie w Shari `ach (prawa islamskiego), co można zaobserwować w większości krajów islamskich. Wiadomo, że każdy powinien stosować prawo Allaha we wszystkim i uważać na orzeczenia, które są oparte na prawie i tradycji sprzecznych z uświęconym prawem, zgodnie ze słowami Boga:

{Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym, co jest przedmiotem sporu między nimi. Potem nie znajdą już w sobie sprzeciwu co do tego, co rozstrzygnąłeś, i poddadzą się całkowicie. [Koran, 4:65]

Uczeni wyjaśnili że muzułmańscy władcy powinni rządzić według Szariatu we wszystkich sprawach muzułmanów i w każdej spornej sprawie, tak jak mówią wersety Koranu, a jeżeli władca rządzi według zasad innych niż te objawione przez Boga i uważa je za Halal (zgodne z prawem), jest to uważane za główny kufr (niewiara).

Jednakże, jeśli nie uważa, że jest to halal, lecz według zasad innych niż to, co zostało objawione przez Boga, a robi to z pewnych powodów, takich jak łapówka, czy cokolwiek innego, i wierzy, że jest to niedopuszczalne i że powinien stosować orzeczenia Shari `ah, jest to wtedy uważane za mniejszą kufr, mniejszą Dhulm (niesprawiedliwość) i mniejszą Fisq (rażące naruszenie prawa islamskiego).

{Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami; i strzeż się przed nimi, żeby cię nie zwiedli od czegokolwiek, co tobie zesłał Bóg. A jeśli oni się odwrócą plecami, to wiedz, że Bóg chce tylko dotknąć ich nieszczęściem za niektóre ich grzechy. Zaprawdę, wielu spośród ludzi – to, z pewnością, ludzie szerzący zepsucie! 50 Czyż oni pragną sądu z czasów pogaństwa? Któż jest lepszy od Boga w sądzeniu ludzi, którzy posiadają pewność?} [Koran 5:49-50]

Stwierdzenie, że ostatnia będzie modlitwa, oznacza, że wielu ludzi zaniecha modlitwę, co widać już teraz. Modlitwa jest natomiast głównym filarem islamu i obowiązkiem każdego muzułmanina:

{Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę; skłaniajcie się z tymi, którzy się skłaniają!} [Koran 2:43]

{Przestrzegajcie modlitw i modlitwy średniej, i stawajcie przed Bogiem w pokorze!} [Koran, 2:238]

Istnieje wiele innych wersetów o modlitwie. 

Wysłannik Allaha (salla Allahu alejhi wassallam) powiedział, że:

 „To, co odróżnia nas od niewiernych (Kafirs) i hipokrytów jest nasza modlitwa;. Człowiek, który ją porzuca staje się niewierzącym” [Imam Ahmad i Ahl-ul-Sunan, Sahih Isnad]

{Zaprawdę, obłudnicy starają się oszukać Boga, lecz to On jest Tym, który ich zmyli. Kiedy stają do modlitwy, to podnoszą się leniwie i tak, by ich ludzie widzieli,i mało wspominają Boga.} [Koran, 4:142]

źródłó: fatwa Ibn Baz Volume 9: The meaning of the Knots of Islam will be Undone One by One

Przygotował: Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *