Wiara

Pokładanie Zaufania w Allah

Musimy mieć niezachwianą ufność w Kompetencje Allaha

Czy kiedykolwiek miałeś wątpliwości co do Kompetencji Allaha? Niekoniecznie pokazując, ale głęboko w środku czy znajdziesz siebie mówiącego: „Nie … Nie sądzę, żeby Allah mógł to zrobić?”. Jako Muzułmanie powinniśmy mieć niezachwianą pewność, że Allah ma Ostateczną Suwerenność nad tym Wszechświatem. On kontroluje wszystko i nic nie dzieje się bez Jego Woli. Czy wiesz, dlaczego czasami wpadamy w taką pomyłkę? To dlatego, że korelujemy Ostateczne Kompetencje Allaha z pojawieniem się wyników, które chcemy zobaczyć. Jeśli chcemy aby coś konkretnego się wydarzyło, jak ktoś bliski nam który jest poważnie chory, aby poczuł się dobrze, i modlimy się do Allah za to, a następnie ta osoba umrze, wątpliwości zaczynają pojawiać się w naszych sercach. Zaczynamy, w naszej podświadomości, wątpić że Allah posiada umiejętność do wyleczenia. Allah ma Ostateczną Mądrość, a nie zawsze jest tak, że pojmujemy mądrość różnych rzeczy. Ale ponieważ jesteśmy przekonani, że Allah jest Litościwy, jesteśmy pewni, że to, co się zdarza jest dla naszej korzyści. Musimy mieć mocną wiarę w Allah Suwerenność i Kompetencje. Jest to Boskie Prawo: Jeśli masz niezachwianą wiarę w Allah, On Ci pomoże.

Na przykład, gdy Mojżesz (pokój z Nim) uciekał z Dziećmi Izraela z Egiptu i znaleźli się na przeciwko Morza Czerwonego z wojskami Faraona za nimi i nie było sposobu ucieczki, co się stało? Dzieci Izraela powiedziały: „Oni nas niewątpliwie dosięgną!” (Koran, Sura Asz-Szuara 26:61). Ale Mojżesz (pokój z Nim) był przekonany, że Allah ma władzę nad wszystkim i pomoże im wyjść z tej sytuacji, z ufnością (Mojżesz) powiedział:„Wcale nie! Zaprawdę, ze mną jest mój Pan! On mnie poprowadzi drogą prostą!” (Koran, Sura Asz-Szuara 26:62).

Nie wiedział, „jak” Allah mu pomoże, ale miał pewność, że Allah że tak się stanie. Więc Allah nakazał mu uderzyć w wodę jego laską i morze rozdzieliło się i otworzyło ścieżkę między dwoma górami wody. Allah, Stwórca, zmienił właściwości wody, On jest Tym, który zarządził nimi w pierwszej kolejności i On jest tym który może je zmienić, jeśli On tego zechce.

Weźmy inny przykład. Gdy Abraham (pokój z Nim) został wyrzucony przez katapultę ku ogromnemu ognisku i podczas lotu w powietrzu Jibril (Gabriel) przyszedł do niego z pytaniem: „Czy potrzebujesz pomocy?” Abraham odpowiedział:” Od ciebie? Nie, dziękuję”. Abraham był przekonany, całkowicie przekonany, że Allah Widzi i Słyszy, co się dzieje, i że jeśli Allah chce go uratować, On tak uczyni. I to co się stało, to fakt że Abraham został uratowany, ale jak? Czy Allah rozkazał niebu by padało deszczem i ugasiło ogień? Czy Allah rozkazał wiatrowi dmuchać na Abrahama, tak żeby nie wpadł do ognia? Nie. Allah zmienił właściwości ognia i nakazał mu być chłodnym i bezpiecznym dla Abrahama. Dlaczego Allah to zrobił? Jednym z powodów jest to, żeby ludzie wiedzieli, że Allah kontroluje wszystko i aby wzmocnić ich wiarę w Jego Kompetencje. My, Muzułmanie 21 wieku zdaliśmy sobie sprawę, że czcimy Króla tego całego wszechświata i że nic nie dzieje się bez Jego zgody i że On ma możliwość robienia czegokolwiek chce zgodnie z Jego wolą.

Allah mówi: „On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam. On zna to, co jest na lądzie i na morzu. I żaden liść nie spada, żeby On o tym nie wiedział. I nie ma ziarna w ciemnościach ziemi, i nie ma niczego, świeżego czy suchego, co nie byłoby zapisane w Księdze jasnej” (Koran, Sura Al-An’am 6:59).

Czy widzisz jak Wielki i Posiadający Ogromną Wiedzę jest Allah? I zgadnij co? My, Muzułmanie wierzymy w Niego i jesteśmy Mu posłuszni. Polegamy na Nim, a On jest tam, aby nam pomóc…. Co wtedy mogłoby pójść nie tak?

W innym wersecie Allah mówi: „Powiedz: „O Boże! Władco królestwa! Ty dajesz królestwo, komu chcesz, i Ty odbierasz królestwo, od kogo chcesz: Ty wynosisz, kogo chcesz, i Ty poniżasz, kogo chcesz. W Twoim ręku jest dobro! Zaprawdę; Ty jesteś nad każdą rzeczą wszechwładny!”(Koran, Sura Ali ‚Imran 3:26).

Zobacz, jak potężny jest Allah. Wyobraź sobie, że twój Szef w pracy, Dziekan college’u lub Dyrektor szkoły jest Twoim ojcem i obiecał ci, że ci pomoże, z czymkolwiek chcesz. Wyobraź sobie poczucie bezpieczeństwa jakie będziesz miał, wyobraź sobie zaufanie jakie poczujesz. Teraz o tym pomyśl; Władcą tego całego wszechświata jest Allah, Potężny, Litościwy, Wiecznie Żyjący, i On mówi: „Czyż nie tak? Zaprawdę, przyjaciele Boga nie będą się lękać ani nie będą się smucić. Ci, którzy uwierzyli i byli bogobojni, otrzymają radosną wieść w tym życiu i w życiu ostatecznym. Nie ma zmiany w słowach Boga: to jest osiągnięcie ogromne!”(Koran, Sura Yunus 10: 62-64).

Bracia i Siostry, wzmocnijmy naszą wiarę w Allah. Powróćmy do Niego ze skromnością i oddaniem i prośmy Go, aby nam pomógł ożywić naszą Ummę. On jest Tym, który Daje Życie, prośmy Go, aby dał życie naszej Ummie. On jest Przewodnikiem po Drodze Prostej, błagajmy Go, aby poprowadził nią nas wszystkich. Nic nie jest trudne dla Allah. Kiedy Allah rozkazał Noemu (pokój z Nim), aby zbudował arkę (łódź), Noe był na środku pustyni, gdzie nie było morza lub rzeki, ale pokładał zaufanie w Allah i wziął się do pracy. Niewierzącym wydawało się to szalone aby budować arkę na środku pustyni, uważali że to strata czasu. Ale kiedy powódź się zaczęła, mądrość budowy arki stała się oczywista. Dziś budujemy arkę, która wydaje się nonsensem dla niemuzułmanina, lub może nawet wydawać się stratą czasu dla słabego Muzułmanina. Arką którą dziś budujemy jest „Dopóki oni nie zmienią siebie” (od tłumacza: tytuł książki „Until they change themselves”). To wymaga dużo pracy i może wydawać się bezcelowe dla wielu. Ale nadejdzie dzień, kiedy ci, którzy uczestniczyli w budowaniu tej arki odniosą sukces, a ci którzy odeszli będą tego żałować. Weźmy się do pracy, każdy z nas, ponieważ arka wymaga wiele wysiłku, cierpliwości i ufności w Allah!


Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.

Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.

 

Źródło:

1) http://daraltarjama.com/index.php/e…

 

– Książka w języku angielskim pt.: „Until they change themselves”

2) www.quran.com

 

– tłumaczenie wersetów Koranu na język polski

Tłumaczenie na język polski: A. Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *