Wiara

Kim jest Ghoul?

W imię Allah Miłosiernego, Litościwego

Abu Hurayra (radi Allahu anhu) przekazał:

„Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) przydzielił mnie do pilnowania Ramadanowego zakatu. Ktoś przyszedł i próbował zabrać trochę jedzenia, więc chwyciłem go i powiedziałem: „Na Allah! Przyprowadzę cię przed Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim)! „On powiedział: „Jestem biedny, mam rodzinę, i jestem w wielkiej potrzebie!” Więc pozwoliłem mu odejść. Rankiem, Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział do mnie: „O Abu Hurayra! Co twój uwięziony zrobił wczoraj?” Powiedziałem: „O Wysłanniku Allaha! Narzekał, że jest biedny, że ma rodzinę, i że jest w wielkiej potrzebie, więc zlitowałem się nad nim i pozwoliłem mu odejść.” On powiedział: „Okłamał cię i wróci.”

Odkąd Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział mi to, wiedziałem, że przyjdzie z powrotem, więc czekałem na niego. Kiedy zaczął zabierać jedzenie złapałem go i powiedziałem: „Zabiorę cię do Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim)!” On powiedział: „Zostaw mnie, jestem biedny i mam rodzinę. I nie wrócę.” Więc zlitowałem się nad nim i pozwoliłem mu odejść.

Rano, Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział do mnie: „O Abu Hurajra! Co zrobił twój pojmany?” Powiedziałem: „O Wysłanniku Allaha! Narzekał, że jest biedny, że ma rodzinę, i że jest w wielkiej potrzebie, więc zlitowałem się nad nim i pozwoliłem mu odejść.” On (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ale on tobie skłamał i wróci.” Więc czekałem na niego po raz trzeci.

Kiedy zaczął zabierać jedzenie złapałem go i powiedziałem: „Zabiorę cię do Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim)! To już trzeci raz! I obiecałeś mi, że nie wrócisz, ale przyszedłeś! ” Powiedział: „Puść mnie, nauczę cię kilku słów, dzięki którym Allah obdarzy cię pewnymi korzyściami.” Zapytałem: „Co to za słowa?” Powiedział: „Gdy idziesz do łóżka, recytuj ayat al-Kirsi- Allaahu Laa ilaha illaa Huwa al-hayyul-qayyum – do końca ayatu. Wtedy Allah wyznaczy straż która pozostanie z tobą, i żaden szatan nie zbliży się do ciebie aż do rana.” Więc pozwoliłem mu pójść swoją drogą.

Wtedy rankiem, Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział do mnie: „Co zrobił twój pojmany wczoraj?” Powiedziałem: „O Wysłanniku Allaha! Twierdził, że chciał mnie nauczyć kilku słów, dzięki którym Allah odarzy mnie jakąś korzyścią, więc go wypuściłem. „Powiedział: „I co to było?” Odpowiedziałem: „On powiedział:” Kiedy idziesz do łóżka recytuj ayat al-Kursi od początku do końca – Allaahu Laa ilaha illaa huwa al-hayyul-qayyum, to Allah wyznaczy straż która pozostanie z tobą, i żaden szatan nie zbliży się do ciebie aż do rana.”

Jeden z narratorów dodaje: „Oni (towarzysze) zawsze starali się znaleźć coś dobrego.” Wtedy Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Powiedział ci prawdę, ale skłamał. Czy wiesz, kim on był, kto rozmawiał z tobą przez ostatnie trzy noce Abu Hurayrah?” On (Abu Hurajra) powiedział: „Nie.” „To był szatan.”

Jest to dobrze znany hadis odnotowany przez al-Buchariego w formie mu’allaq w jego Sahih, jak również at-Taareekh al-Kabeer. Jego wersja jest również cytowana przez al-Baghawee. Dodatkowo, Ibn Hajar wykazał, że łańcuch narratorów hadisu jest połączony różnymi drogami.

W Fath ul-Baaree Ibn Hajar wymienił kilka rzeczy, z których możemy uczyć się z tego hadisu obok niektórych zalet ayatu ul-Kursi, poniżej niektóre z nich:

 

 1. Że Szatani są świadomi, co przynosi korzyści wierzącemu.
 2. Że mądrość może być wzięta od złego człowieka, przez którego, choć on sam nie uzyska korzyści z tego, ktoś inny może z tego korzyść uzyskać.
 3. To, że człowiek może coś wiedzieć, a nie działać zgodnie z tym.
 4. Że kafir może wierzyć w niektóre rzeczy, w które wierzący wierzy, ale to nie czyni go wierzącym.
 5. To, że kłamca może mówić prawdę.
 6. Że szatan zwykle kłamie.
 7. Że mogą pojawiać się w formie, która może być widziana przez nas, i że ayat (po przetłumaczeniu) poniżej odnosi się konkretnie do tego, kiedy są one w ich naturalnej postaci;

„… On przecież widzi was – on i jego plemię – tam, skąd wy ich nie widzicie…”(Al-A’raf 7:27)

 1. To, że dżiny jedzą żywność ludzi.
 2. To, że mogą pojawić się ludziom, z wyjątkami wymienionymi powyżej.
 3. Że one mówią językiem ludzi.
 4. Że to są złodzieje i oszuści.
 5. To, że dżiny jedzą z jedzenia, nad którym nie zostało wspomniane imię Allah.
 6. Że ręka złodzieja nie jest odcinana w przypadku głodu.
 7. Aby zaakceptować czyjeś usprawiedliwienie i wybaczyć mu, gdy myślisz, że on mówi prawdę.
 8. To pokazuje świadomość Proroków (pokój z nimi) w sprawach niewidzialnych.
 9. Dopuszczalność zbierania zakat al-Fitr przed nocą Fitr, i powierzenie komuś, by go strzegł.

Istnieje wiele hadisów jak ten Abu Hurayra, wspominający zaletę ayatu al-Kursi, i dziwnego wizytatora oferującego że udzieli informacji o tym towarzyszowi. Poniżej znajduje się przykład, tym razem wizytator nazywany jest ghoul:

Abdurrahmaan bin Abu Laylaa poinformował: „Pewnego razu ghoul weszła do szopy Abu Ayyuba, a on ją złapał. Powiedział Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) o tym incydencie, więc on powiedział: „Gdy ją zobaczysz, wtedy powiedz: „W imię Allaha, przyjdź i odpowiedz Wysłannikowi Allaha.” Tak więc ona wróciła, a on powiedział to do niej, chwycił ją, po czym ona powiedziała do niego: „Nie powrócę.” Więc ją wypuścił. Wrócił a Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział mu: „Co zrobił twój jeniec?” On powiedział: „Złapałem ją, ale ona powiedziała, że nie wróci, więc ją uwolniłem.” On (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ona wróci.”

Złapałem ją po raz drugi i trzeci, za każdym razem, powiedziała, że nie wróci. Więc poszedłem do Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) i On powiedział: „Co zrobił twój zakładnik?” Powiedziałem: „Złapałem ją, ale ona powiedziała, że nie wróci.” On (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ona wróci.” Więc złapał ją znowu, a ona powiedziała: „Puść mnie, a nauczę cię czegoś do powiedzenia i nic nie podejdzie blisko ciebie. To jest ayat al-Kursi.” Więc przyszedł do Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim), aby mu o tym powiedzieć. On odpowiedział: „Powiedziała prawdę, i ona jest kłamcą. „

Ten hadis jest odnotowany przez Ahmad, at-Tirmithee i innych.

Abdullaah Bin Ubayy przekazał, że jego ojciec miał miejsce do przechowywania, które zawierało trochę daktyli. Podszedł do niego i okazało się, że trochę z nich brakuje. Więc pilnował ich. Później znalazł bestię przypominającą dorastającego chłopca. On powiedział: „Więc pozdrowiłem go salaam i on odpowiedział salaam. Powiedziałem więc: „Czym jesteś, jinem czy człowiekiem? Powiedział: „Jinnem”. Powiedziałem: „Pokaż mi swoją dłoń.” Pokazał mi swoją rękę, to była ręka psa z włosami jak psa. I powiedziałem: „Czy w ten sposób wyglądają Jinny?” Powiedział: „Znam dżiny, które są gorsze ode mnie.” Ubayy powiedział do niego: „Co sprawiło, że ty tak masz?” Powiedział: „Dowiedzieliśmy się, że jesteś człowiekiem, który lubi dawać Sadaqah, więc chcieliśmy wziąć trochę z twojego jedzenia.” Ubayy powiedział: „Czy jest coś, co uchroni nas od was?” Powiedział: „Ten ayat, ayat al-Kursi. [Kto recytuje go w godzinach wieczornych, będzie on chroniony przed nami aż do rana, a kto mówi go rano, będzie on chroniony przed nami aż do wieczora.]” Następnego dnia Ubayy udał się do Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) i poinformował go o tym, co się stało. On (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Zły powiedział prawdę.”

Ten hadis został przekazany przez Nasaa’ee w ‚Aml al-Yawm wal-Laylah, al-Baghawee w Sharh as-Sunna, al-Buchari w at-Taareekh al-Kabeer, i Ibn Hibbaan w jego Sahih, tak jak inni.

Istnieją inne podobne hadisy, z różnymi stopniami autentyczności, a w niektórych z nich narratorzy nazwali istotę ghoul, czasem istota jest mężczyzną, czasami kobietą. Wśród innych podobnych narracji są narracje z Mu’aath, Buraydah i Abu Usayd, z których ostatnie dwa wspominają ghoula.

Wszystkie te hadisy wspierają istnienie Ghoula ze względu na wiele dróg transmisji – jest to przekazane przez Ibn Hajar w Fath al-Baaree, al-Bayhaqee w Dalaa’il an-Nubuwah, Ibn Katheer w jego Tafsiir i al-Mubaarakpooree w Tuhfat al-Ahwathee. Po narracji Abu Ayyuba, al-Haakim powiedział: „Te łańcuchy narracji, w połączeniu ze sobą, robią poziom hadisu mashhoor ( dobrze znany), a Allah wie najlepiej. „

Kim jest Ghoul?

Najbardziej popularna nazwa dla złych jinnów byłaby szatan, a ghoul wpada w te kategorie. Jednak różne opinie została wymienione na temat natury i charakterystyki Ghoul. Niektórzy nawet twierdzili, że ghoul jest rodzajem małpy!

Jeśli chodzi o słowo ghoul (l.mng. .; ghilaan), pochodzi od jednego ze słów oznaczających zamordować lub dokonać zamachu; ightiyaal na przykład. Bardziej popularne słowniki Arabskie definiują Ghoula jako czarownika lub maga wśród dżinów, niektórzy twierdzą, że ghoul to słowo dla dżinów, które są widoczne w nocy, i że si’laah to słowo dla dżinami, które są widoczne w ciągu dnia. Nawet w swoim Tafsiirze Ibn Katheer powiedział, że „ghoul” jest używany do dżinów, gdy pojawiają się w nocy. Al-Jaahiz powiedział: „Jest to nazwa dla każdego z dżinów którego podróżny spotyka, występujący w różnych formach i kształtach, zarówno płci męskiej i żeńskiej.”

Ibn Hajar poparł pogląd, że ghoul może zmienić swój wygląd ze względu na magię, a to jest poparte w powyższym hadisie Ubayy, hadisie Mu’aath, jak i narracji z Abu Ayyuba które wymieniają, że Ghoul najpierw pojawił się jako kot, po czym zmienił się. Ponadto pogląd ten jest wspierany przez przekaz odnotowany przez ‚Abdurrazzaaq w jego Musanaf, że Ghoul został wspomniany ‚Umarowi (radi Allahu anhu), a on powiedział: „Nic nie może zmienić się a formy w jakiej został stworzony za wyjątkiem jakiegoś rodzaju magii, więc powiedz athan gdy widzisz ich wykonujących tego typu rzeczy.”

Raporty zaprzeczające Ghoul

Prorok (pokój i błogosławieńtwo Allah z nim) powiedział: „Nie ‚adwaa, nie tiyarah, i nie ghoul. (Muslim)

Istnieje szereg hadisów jak ten, który wspomina stwierdzenie: Laa (nie) Ghoul, jak można znaleźć w al-Bukhari i Muslim, jak również w innych. W świetle powyższej dyskusji potwierdzającej ghoul, poniżej znajduje się wyjaśnienie uczonych korygujące pojawiające się sprzeczności między tymi dwoma rodzajami tekstów.

Stwierdzenie „Nie ghoul” nie neguje rzeczywistego istnienia ghoula, ale neguje przesądy często przechowywane w okresie dżahilijja o ghoulach, to znaczy, że są one mordercami, które przechwytują turystów z drogi, i że jedzą ludzi etc. Dodatkowo, gdy Prorok powiedział: Laa (nie) Ghoul, powiedział to samo o innych rzeczach, jak ‚adwaa na przykład, ale wskazał formę ‚adwaa przy innych okazjach, jak ucieczka z obszaru zarazy jeśli słyszymy o niej zanim ją dosięgniemy. I w jednym wariancie wspominając o ‚adwaa, on (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ale trzymaj się z dala od trędowatego tak jak trzymałbyś się z dala od lwa.”

To wszystko jest powiązane z Qadr Allah, to znaczy, że wierzący nie powinni wierzyć, że uciekając od choroby jest jedynym sposobem, aby się od niej ocalić. Jest to interpretacja uczonych, takich jak al-Bayhaqee Ibn as-Salaah, Ibn Rajab i innych. Więc Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) nie neguje istnienia ‚adwaa, tylko on neguje pre-islamskie wierzenia o tym. Ibn Jareer at-Tabaree powiedział: „Dzięki jego (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedzeniu: Laa (nie) Ghoul, on zanegował, co ludzie jahliyyah mówili o tym, jeśli chodzi o jego zdolności do wyrzadzania szkód i powodowania korzyści, oraz do kontrolowania ludzi w ten sposób … i to samo jest z resztą, o czym wspomniał, że Arabowie wierzyli, że może im zaszkodzić lub przynieść korzyści, jak ‚adwaa, safr i tiayrah (zły omen)”. Imam an-Nawawee powiedział: „… I znaczenie Laa (nie) Ghoul jest takie, że nie są w stanie wprowadzić w błąd nikogo …”

Narzędzia do Walki z Ghoul

Oto niektóre z rzeczy, które są wymienione przez uczonych do odpierania ghouli;

⦁ IMIONA Allah

To było wymienione w hadisie Abu Ayyuba powyżej.

⦁ RECYTACJA Ayatu AL-Kursi

W poprzednich hadisach, same ghoule zauważają, że to może ochronić przed nimi, a Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) stwierdził, że to prawda.

⦁ PRZEBYWANIE wewnątrz w środku nocy

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: Strzeżcie się nawiazywania stosunków towarzyskich, gdy noc osiada, bo nie wiecie, jakie istoty Allah wtedy wypuszcza. (Al-Haakim, sklasyfikowany jako Hasan przez al-Albaanee w as-Saheehah 4: 346)

⦁ ATHAN

Uczeni zgadzają się, że szatani uciekają gdy jest wezwanie na athan. Istnieje wiele hadisów stwierdzających to, a niektóre z nich wspomniają, nazywając to również w przypadku ghouli. Stanowisko to jest wspierane przez kombinację hadisów wspominających ghoula w szczególności w tym zakresie, z ich różnymi stopniami autentyczności, wziętymi z autentycznego przekazu od Omara (radi Allahu anhu) wspomnianego wcześniej, który utrzymuje stan hukm marfu’- albo zarządzenia podniesionego do Proroka (pokój i błogoslawieństwo Allah z nim).

Konkluzja

Wreszcie najważniejsza lekcja z narracji o ghoulu, jest taka, że szatana może znać trochę Koranu – może nawet osiągnąć poziom Hafiza w Koranie – i może mieć dużą wiedzę na temat jego zalet, a także innych korzyści związanych z religią, ale to nie znaczy, że wszystko, co mówi, jest też warte słuchania.


Źródło: http://www.qss.org/Library/sunnah/g…

Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *