Wiara

Ibaadah – oddawanie czci

Oddawanie czci jest kompleksowym słowem dla wszystkiego, co Allah kocha i z czego jest zadowolony zarówno mowa i działanie, wewnętrzne i zewnętrzne, a także to, co jest wolne od wszystkiego, co neguje lub przeczy temu.

(al-Haafidh al-Hakamee ,A‘laam As-Sunnah Al-Manshoorah li I’tiqaad At-Taaifah An-Naajiyah Al-Mansoorah )


Autor: Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *