Wiara

Pokora i Skromność/Uniżoność wobec Allah (Tadaru’)

Musimy zawsze być skromni/uniżeni wobec Allah.

Tadaru’ to termin, który oznacza ogromną pokorę i skromność/uniżoność spowodowaną zwątpieniem/rozpaczą i wyraża się, gdy dana osoba osiągnęła swój ostateczny punkt.

Imam Ahmad ibn Hanbal wyjaśnił to mówiąc: „Wyobraźmy sobie człowieka tonącego na środku morza i wszystko co ma to kawałek drewna, którego się trzyma. Jest on coraz słabszy i słabszy a słone fale przybliżają go bardziej do śmierci. Wyobraź sobie jego gorliwe oczy patrzące desperacko w niebo, wołającego głośno: „o Panie, o Panie !!!” Wyobraź sobie, jak jest on zdesperowany i jak jest szczery prosząc Allah o pomoc.”

To jest tadaru’ przed Allah”. Allah uczy nas w Koranie, że tadaru’ jest formą kultu/uwielbienia, którą wierzący używa w sytuacjach nagłej konieczności i kryzysów. Wymaga to od osoby, aby usunęła zasłonę arogancji i ego, która pokrywa jego serce. To pociąga za sobą szczere błagania do Pana Światów. To pokazuje, że dana osoba zdała sobie sprawę, jak słaba jest i jak Potężny jest nasz Pan. Czasem, gdy Allah widzi, że Jego słudzy stają się rozproszeni w tym doczesnym życiu i odeszli z Prostej Drogi, On stawia ich w trudnych sytuacjach, tak aby uzmysłowili sobie swoje słabości i wrócili z powrotem do Allah szukając Jego ochrony. Dlatego nieszczęścia spadające na Muzułmanów są po to, aby się obudzili i wrócili do Allah. Musimy być wystarczająco inteligentni, aby zrozumieć te komunikaty i postępować zgodnie z nimi.

Allah Wszechmogący mówi: „Wysyłaliśmy już przed tobą (O Muhammadzie) posłania do narodów i dosięgaliśmy ich nieszczęściem (lub utratą dóbr) i udręką – być może, oni się upokorzą! (uwierzą w pokorze)” (Koran, Sura Al-An’am 6:42).

Ten werset wskazuje, że Allah używa nieszczęścia jako rutynowego sposobu, aby obudzić ludzi i zachęcić ich do zwrócenia się do Niego o ochronę. To jest tak, że nieszczęście jest gorzkim lekarstwem dla nas abyśmy stali się lepszymi wierzący. Allah czyni to dla naszego dobra, ponieważ musimy zachować z Nim bliskie relacje.

Allah wyraża naszą potrzebę na tę postać leku w następującym wersecie: „A jeślibyśmy okazali im miłosierdzie i jeślibyśmy odsunęli od nich zło, to oni z pewnością trwaliby uporczywie w swoim buncie, błądząc na oślep” (Koran, Sura Al-Mu’minun 23:75).

W innym wersecie Allah mówi: „Gdyby się chociaż upokorzyli, kiedy przyszła do nich Nasza srogość! Lecz zatwardziałe były ich serca i upiększał im szatan to, co oni czynili.” (Koran, Sura Al-An’am 6 : 43).

Nie możemy popełnić tego błędu i zamknąć naszych oczu i serc przed wezwaniem Allah do pokory i skromności/uniżoności do Niego. Nie możemy pozwolić, aby Szatan oszukał nas w przekonaniu, że nasze problemy nie mają nic wspólnego w naszej relacji z Allah.

Allah mówi: „Powiedz: „Kto wybawi was z ciemności lądu i morza? Wy wzywacie Go pokornie i w skrytości: Jeśli Ty nas od nich wybawisz, to my z pewnością będziemy między tymi, którzy są wdzięczni!” i „Powiedz: „Bóg wybawia was od tego i wszelkiego utrapienia, a wy Jemu dodajecie współtowarzyszy.”(Koran, Sura Al-An’am 6: 63- 64).

Nikt nie uratuje nas od ciemności w jakiej my Muzułmanie jesteśmy dzisiaj oprócz Allah, ale najpierw, musimy wzywać Go w pokorze.

Jak osiągnąć tadaru ‚:

Konieczne jest, aby uświadomić sobie, jak poważne nieszczęście spada na nas. Nasze dzieci są rażone przez pociski, które ważą tony, nasi bracia i siostry są uciskani i torturowani na całym świecie. Jeszcze nie tak daleko wstecz w czasie dziesiątki tysięcy naszych sióstr gwałcono na Bałkanach, a do tej pory nasi bracia upadają w Palestynie od izraelskich pocisków. Nasze domy są niszczone, a nasza godność jest deptana każdego dnia. Nie chodzi tylko o Irak i wierzcie lub nie, nie chodzi tylko o naszą Muzułmańską Ummah, dotyczy to naszej całej planety. Nasz świat zmierza prosto w kierunku urwiska i nie zwalnia. Jeśli uważasz, że jesteś daleko od niebezpieczeństwa, jesteś w błędzie. Jeśli uważasz, że można je zignorować, śnij dalej! Zniszczenie dosięgnie was i wasze dzieci. Jeśli twoje dzieci lub przyjaciele nie zostaną zabici w kolejnej wojnie, zginą przez przedawkowanie lub zostaną potrąceni przez pijanego kierowcę. Będzie jeszcze gorzej dla wszystkich. Toniemy, i nikt nie może nam pomóc oprócz Allah.

Jeśli nie możesz zdać sobie sprawy z tej drastycznej sytuacji, to masz dodatkowy problem, przeczytaj werset (6:43) powyżej. Potrzebujemy pomocy i ochrony Allaha!

Gdy wieloryb połknął Proroka Yunus (Jonasza) po tym jak został wyrzucony z łodzi, był w przerażającej sytuacji. Wyobraź sobie siebie zamkniętego w małej szafie, jest ciemność, i nie ma nadziei na wydostanie się. Teraz wyobraź sobie siebie w żołądku wieloryba, wyobraź sobie ciemność i trudności w oddychaniu. Wieloryb jest we wzburzonym morzu i jest noc. Wyobraź sobie jak Prorok Yunus się czuł, i wyobraź sobie, jak to było, kiedy modlił się do Allah w pokorze mówiąc: „I Jonasza… kiedy poszedł zagniewany, myśląc, że My nie mamy żadnej władzy nad nim. I zawołał w ciemnościach: „Nie ma boga, jak tylko Ty! Tobie niech będzie chwała! Zaprawdę, byłem wśród niesprawiedliwych!” (Koran, Sura Al-Anbya 21:87).

Wyobraź sobie Proroka, wzór dla ludzi, mówiącego to i powołującego się na siebie jako źle czyniącego, a następnie wyobraź sobie, jak powinieneś prosić/błagać Allah.

W noc przed bitwą pod Badr, Prorok Muhammad (pokój z nim) widział, jak wojsko Pogan posiada niezliczoną liczbę (ludzi), i jak było dobrze wyposażone. Potem spojrzał na armię Muzułmańską i jak niewielu ich było i jak słabo uzbrojonych. Badr była pierwszą konfrontacją militarną między Muzułmanami i Niewierzącymi. Było to krytyczne wydarzenie w historii islamu. Jeśli Muzułmanie przegraliby tę bitwę, Islam zniknąłby na zawsze. Zdając sobie sprawę z tego, Prorok Muhammad (pokój z nim) zaczął modlić się do Allah w pokorze i skromności/uniżoności. Uniósł swoje ręce wysoko, wyciągając ręce do tego stopnia, że pojawiły się jego pachy. Wzniósł szczere błaganie do Allah, a jego ciało trzęsło się powodując, że jego osłona spadła z pleców. Błagał Allah płacząc: „O Wiecznie Żyjący!! O Utrzymujący i Opiekunie !! Błagam Cię o miłosierdzie Twoje !!! O Allah !! Czekam na Twoje zwycięstwo, które mi obiecałeś. Błagam Cię Allah aby ich pokonać (wrogów). „

To jest poziom pokory jaki powinniśmy starać się osiągnąć, gdy się modlimy do Allah o pomoc naszej Ummah. Spróbujmy praktykować tę formę kultu cały ten tydzień. Zacznijmy błagać Allah o Jego pomoc, jakbyśmy naprawdę mieli utonąć i nie byłoby nikogo, aby nas uratować oprócz Niego. Wstańmy w środku nocy, aby modlić się keyam layl (modlitwę nocną), i upadnijmy przed Allah błagając Go, jak nigdy dotąd. Zbierzmy się i zróbmy to razem. Módlmy się do Allah w pokorze w grupach. Płaczmy razem do Niego, „biegnijmy” do Niego z naszymi rodzinami i przyjaciółmi. Prośmy go razem o pomoc i ochronę.

Tadaru ‚…. to jest pierwsza rzecz, do której powinniśmy wrócić. Musimy osiągnąćtadaru’, tak aż Allah może zmieni naszą sytuację, ponieważ…

„Zaprawdę, Allah nigdy nie zmienia tego co jest w ludziach, dopóki oni sami nie zmienią, tego co jest w nich” (Koran, Sura Ar-Ra’d 13:11)


Źródło: http://daraltarjama.com/index.php/e…

Książka pt.:”Untill they change themselves”

Tłumaczył na język polski: A. Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *