Dzieci Izraela wspomniani w Koranie

W Koranie znajdziemy wiele wzmianek o Dzieciach Izraela. W rzeczywistości znaczna część Koranu składa się z historii o Mojżeszu ( niech spoczywa w pokoju ) i Banu Izraela ( Dzieci Izraela), gdzie Allah opowiada ich historię, omawiając próby wiary, jak i zbrodnie. Jednak ze względu na obecną sytuację polityczną wielu muzułmanów ma tendencję do wrzucania wszystkich Żydów do jednego […]

Sprawiedliwość ponad wszystko! Sura Maaida, werset 8 – wyjaśnienie

{O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!} [Surah Maa’ida 5:8] Sprawiedliwość jest jednym z kluczy charakteryzujących prawo […]

Bycie życzliwym dla niemuzułmanów, sura Mumtahina 60:8

{Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!}[Quran, Mumtahina 60:8] Ten werset obala błędne przekonanie, że islam promuje terroryzm i fanatyzm. Stwierdza jasno, że wersety odnoszące się do wojny i walki dotyczą tylko […]

Objawienie Koranu przynosi dwoje, zarówno Dobrą Wadomość jak i Ostrzeżenie

Na wstępie tego Tafsiru, wspomnieliśmy, że Allah Wychwala Swój Majestat na początku i końcu sprawy, On jest Tym, by być wychwalanym we wszystkich okolicznościach, wszelka chwała i podziękowania należne są Jemu, na początku i na końcu. On Wychwala Swój Majestat i objawienie Jego Potężnej Księgi Swojemu Szlachetnemu Wysłannikowi Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo Allah z nim), […]

Co zostało wspomniane o zaletach tej Sury i pierwszych i ostatnich dziecięciu Ayah, które dają ochronę przed Dajjalem

.W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego .Tafsir Sury Al-Kahf (Księga 18) .Która została objawiona w Mekkce . Co zostało wspomniane o Zaletach tej Sury i pierwszych i ostatnich dziesięciu Ayah, które dają ochronę przed Dajjalem ____________________________________________________________________________ Imam Ahmad odnotował, że Al-Bara’ powiedział: „Człowiek recytował Al-Kahf i było w domu zwierzę, które zaczęło reagować w bardzo nerwowy […]

Kiedy jest czas na recytowanie Sury al-Kahf w Piątek?

. Według Sunny, kiedy jest właściwy czas, aby recytować Surę al Kahf w Piątek? Powinna być recytowana po Fajr i przed Modlitwą Jumuah lub w dowolnym momencie w Piątek? Ponadto, czy jest to z Sunny aby recytować Surę al-Imran w Piątek? A jeśli tak, to kiedy jest właściwy czas, aby to zrobić? Opublikowane Data: 2010-03-03 […]

Przeczytaj a zrozumiesz

Ze względu na fakt, że wiele osób tak łatwo wyrywa wersety Koranu z kontekstu, by za ich pomocą „dowodzić” coś, co tak naprawdę jest dalekie od nauk Islamu, nie… kwapiąc się nawet by zerknąć w źródło pochodzenia cytatów. Pozwolę sobie zobrazować do jakiego paradoksu to prowadzi, wykorzystując do tego inne powszechnie znane źródło: „Gdy Pan, […]

Ochrona Koranu

Bóg polecił Żydom ochraniać ich świętą księgę – Torę. Zatem, odpowiedzialność za przechowanie tych wczesnych pism Boskich spadła na ich współwyznawców, podczas gdy ciężar zachowania Koranu w niezmienionej postaci wziął na Siebie Sam Bóg: „Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami” [Koran 15:9] Wcześniejsze pisma były księgami Boga tak jak jest nią Koran. […]

Królewska Liczba Mnoga

Żadna dyskusja na temat imienia Boga nie jest kompletna bez wyjaśnienia królewskiej liczby mnogiej. Jest to lingwistyczny koncept obcy większości ludzi, których matczynym językiem jest angielski, jednak nie jest on bynajmniej nieobecny w języku angielskim. W siedemnastym wieku słowo thou (dawna forma angielskiego słowa “you”, oznaczającego “ty”, przyp.tłum.) było używane w stosunku do plebsu, podczas […]