Kobieta

Trudności napotykane przez kobietę, która nosi hijab

„Moim problemem jest to, że ostatnio zaczęłam nosić hijab. W moim mieście jest bardzo niewiele kobiet, które go noszą a moje miasto jest bardzo małe. Jestem nowo nawróconą osobą na Islam i Afroamerykanką, mój mąż jest Pakistańczykiem i zostaliśmy małżeństwem 4 lata temu. Wydaje mi się, że nie podoba mu się fakt, że noszę hijab. Nie chce pokazywać się ze mną publicznie, gdy mam go na sobie. Nie wiem co robić … jest to bardzo trudne dla mnie, aby go nosić, ale to jest coś, co wiem, że muszę zrobić, bo wszyscy mamy przygotować naszą własną drogę do Raju. Czy powinnam brać pod uwagę rozwód, ponieważ moja religia jest bardzo ważna dla mnie. Mój mąż wykonuje modlitwę tylko w meczecie i tylko w piątki, a ja jestem stała w moim Islamie. Ten problem powoduje, że często płaczę … ”

Chwała Allahowi.

Przede wszystkim chcielibyśmy ci pogratulować, że zostałaś poprowadzona przez Allaha do przyjęcia Islamu, prawdziwej i ostatecznej religii. Proszę Allaha, aby pomógł nam i tobie pozostać wiernymi w przynależeniu do niej, aż do śmierci.
Dam ci dobrą nowinę o słowach, które powiedział Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) do Sahabah: „Nadejdzie czas, kiedy cierpliwość będzie wymagana od tego, który przylega (do Islamu), i on będzie miał nagrodę pięćdziesięciu was.” Oni powiedzieli: „Spośród nich?” On powiedział: „Nie, was.”
(Przekazane przez Ibn Nasr; zaklasyfikowane jako Sahih al-Albaani w al-Silsilat al-Saheehah, 494)

Zanim pomyślisz o rozwodzie, postaraj się grać rolę daa’iyah, nawołując swojego męża i ludzi wokół ciebie do Islamu. Będzie to korzystne dla innych i pomoże pozostać nieugiętą. Masz przykład w prawowiernej wierzącej kobiecie, takiej jak Umm al-Mu’mineen (Matka wierzących) Khadeejah (oby Allah był z niej zadowolony), która odegrała wielką rolę w ty, aby serce Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) pozostało silne i wytrwałe, kiedy rozpoczynał swoją misję. Ilekroć wspominał ją po jej śmierci, mówił o niej w samych superlatywach, co zostało przekazane przez Aa’isha, która powiedziała: „Wysłannik Allah (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) wspomniał któregoś dnia o Khadeejah, i wychwalił ją bardzo wysoko.”
(Musnad al-Imam Ahmad, 24684; sklasyfikowane jako Hasan al-Haythami w al-Majma ‚)

Innym przykładem jest Umm Sulaym (oby Allah był z niej zadowolony). Abu Talhah [który nie był jeszcze Muzułmaninem w tym czasie] zaproponował jej małżeństwo, a ona odpowiedziała: „Na Allaha, O Abu Talha, człowiek taki jak ty nie może zostać odrzucony, ale jesteś człowiekiem kaafir a ja jestem Muzułmanką. Niedozwolone jest dla mnie byś mnie poślubił, ale jeśli zostaniesz Muzułmaninem, to będzie mój mahr (posag).” Tak więc został Muzułmaninem, i to był jej Mahr.
(Przekazane przez al-Nasaa’i, 3341; zaklasyfikowane jako Sahih al-Albaani w Sahih al-Nasaa’i, 3133)

Więc zacznij – oby Allah ci dopomógł – wzywając swojego męża i przekonując go wszystkimi rodzajami środków, aby stosował się do Islamu i jego zobowiązań takich jak modlitwa, ubieranie hijabu etc. zwłaszcza, że jest on już Muzułmaninem. Nawoływanie własnego męża jest jedną z dróg, które prowadzą do Raju.
Mam nadzieję, że Allah poprowadzi twojego męża za pośrednictwem twojej szczerej rady. Również rób dużo du’a dla niego. Jeśli po pewnym czasie nie zobaczysz żadnej poprawy, czy też pomyślisz, że będziesz w stanie znaleźć kogoś do zawarcia małżeństwa, kto jest lepszy od tego męża, wtedy pomyśl o rozwodzie. To jest tylko wtedy, gdy ten człowiek będzie niedbały w swoich modlitwach, modląc się czasami a nie modląc się w innych czasach. Ale jeśliby opuścił modlitwę całkowicie i nawet nie modlił się sam z siebie, wtedy nie jest dopuszczalne, abyś z nim została, ponieważ opuszczanie modlitwy stanowi niewiarę w Allaha.

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Przymierzem, które stoi między nami a nimi jest modlitwa; kto jej zaprzestaje staje się kaafir.” (Przekazane przez al-Tirmidhi, 2621; al-Nasaa’i, 463 i innych. To jest przekaz Sahih. Al-Mishkaat, 574).
I on (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Między mężczyzną a shirk i kufr, stoi jego rezygnacja z modlitwy.”
(Przekazane przez Muslim, 82).

Dla siebie, bądź cierpliwa w trzymaniu się hijabu nawet jeśli może to być trudne. Ile przykładów dali mężczyźni i kobiety Sahabah, cierpieli w imię Allaha; my cierpimy tylko ułamek tego, co oni cierpieli. To jest droga do Raju. Do Piekła jest otoczona zachciankami i pragnieniami, a Raj otoczony jest trudnościami.
Bądź pewna, że hijab jest trudnością tylko dlatego, że jest to dla ciebie coś nowego. Jeśli jesteś cierpliwa i masz wiarę, to trudności znikną – in Sha Allah – i stanie się to łatwym i poczujesz się komfortowo z hijabem. Jeśli pamiętasz nagrodę, to to, co jest trudne stanie się łatwiejsze.

Fakt, że nosisz hijab, nawet jeśli jest ci trudno jest znakiem, że twoja wiara jest silna. Proszę Allah, aby obdarzył nas i ciebie wytrwałością w trzymaniu się religii. Amen.


Źródło: https://islamqa.info/en/11967

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *