Kobieta

Jeżeli kobiecie nie wolno nosić hidżabu, jak ma ona pójść do pracy aby zaspokoić swoje potrzeby?

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy hidżabu. Kobietom tutaj zabrania się nosić hidżab i są one źle traktowane z tego powodu, dodatkowo zabrania się im pójść do pracy lub pójść w inne miejsca, jak na przykład posterunek policji wiec nie mają one innego wyboru jak zdjąć hidżab. Jakie jest na to rozwiązanie, szczególnie że musimy zaspokoić nasze potrzeby, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę?

Odpowiedź:
Chwała Allahowi.

Dla kobiety noszenie hidżabu w obecności mężczyzn nie będących jej mahram (nie spokrewnionych) jest obowiązkiem, co jest wskazane w Koranie i Sunnie – istnieje co do tego zgoda uczonych. Nie jest dozwolone nikomu nakazywać inaczej lub zabraniać tego tym, którzy chcą stosować się do tego nakazu, w przeciwnym razie postępuje on wbrew poleceniom i prawom Allaha. Allah powiedział (interpretacja tłumaczenia):

“Kiedy zdecydował Bóg i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha Boga i Jego Posłańca, ten zbłądził w sposób oczywisty.” (al-Ahzaab 33:36)

„A kto oddzieli się od Posłańca, mając jasną wiedzę o tym, jaka jest dla niego droga prosta, a postępuje inną drogą niż droga wiernych – to My obrócimy go ku temu, ku czemu on sam się zwrócił, i wystawimy go na spalenie w Gehennie. A jakże złe to miejsce przybycia!” (al-Nisa` 4-115)

„Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym, co jest przedmiotem sporu między nimi. Potem nie znajdą już w sobie sprzeciwu co do tego, co rozstrzygnąłeś, i poddadzą się całkowicie.” (al-Nisa` 4:65)

Po drugie:
Jest niedozwolone kobiecie być nieostrożną w stosunku do tego obowiązku lub wyjść z domu nie zakrywając jakichkolwiek części jej ciała, chyba że w przypadku, kiedy jest ona zmuszona do tego w razie konieczności – wtedy to, co jest zabronione (haraam ) staje się dopuszczalne, jak na przykład kiedy jest ona wezwana na komisariat policji i nie może ona uniknąć stawienia się tam, gdyż skutkowało by to krzywdą dla niej lub jej własności.

Jeśli chodzi o pójście do pracy, jeśli ona nie musi tego zrobić ze względu na to, co jest jej zapewnione przez jej męża lub ojca lub innego członka rodziny który jest zobowiązany zapewnić jej niezbędne środki, wtedy jest zabronione jej pójść do pracy jeśli skutkiem tego jest zdjęcie przez nią hidżabu.

Muzułmanie muszą współpracować w związku z tym tematem i upewnić się, że muzułmańskie kobiety są niezależne od środków (do życia) i nie są zmuszane do wyjścia jeśli to pociąga za sobą grzech. To może być osiągnięte poprzez wezwanie ojców i członków rodziny do wydawania hojnie na nie i zapewnienia pożytecznej pracy, którą kobiety mogłyby wykonywać w domu, tak aby nie musiały wychodzić z jakiegokolwiek powodu który mógłby doprowadzić do zdjęcia przez nie hidżabu i wystawiać je na krzywdę z powodu noszenia go.

To zależy od przekonania mężczyzn że hidżab jest obowiązkowy, ponieważ wielu z nich o to nie dba i niektórzy z nich chcą aby ich żony i córki pracowały, niektórzy z nich nie zgadzają się na małżeństwo z kobietą która nie pracuje zawodowo nawet jeśli oznacza to że musi ona zdjąć z tego powodu hidżab. Ta ignorancja i niedociągnięcia ze strony mężczyzn są jedną z przyczyn tego problemu i jednym z problemów dla których ta sprawa nie została rozwiązana. Powinniśmy starać się szerzyć wiedzę, przypominać ludziom o tym i uczyć ich aby właściwie postępowali, aby każdy mężczyzna chętnie bronił swojej rodziny i osób od niego zależnych oraz żeby uświadomili sobie że oni będą pytani o to zaufanie – czy się o to zatroszczył, czy nie? Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech z nim będą) powiedział: „Nie ma osoby której Allah powierzyłby troskę o innych i on nie opiekuje się nimi szczerze, on nie poczuje nawet zapachu Raju.” Przekazane przez al-Bukhaari (7150) i Muslim (142)

W rzeczywistości muzułmanie są indywidualnie zobowiązani dążyć do usunięcia tego zła i zastosować wszelkie możliwe sposoby aby to osiągnąć poprzez organizacje i stowarzyszenia itp. aby uwolnić ich kobiety od trudności i umożliwić każdej muzułmance noszenie hidżabu. One nie  powinny popadać w desperacje i rezygnować z wykonywania tego obowiązku. Jak wiele praw zostało zwróconych ludziom dzięki cierpliwości, wysiłkowi i staraniom.

Po trzecie:

Jeśli kobieta jest rozdarta i nie może znaleźć alternatywy aby pójść do pracy ponieważ nie ma nikogo kto by ja wspierał i jest ona zmuszona aby zdjąć hidżab, wtedy jeśli jest w stanie wyemigrować do kraju w którym może na swobodnie praktykować jej religię i przestrzegać przykazań jej Pana jest ona do tego zobowiązana.
Ibn al-Arabi powiedział w Ankhaam al-Qur`aan (1/612): Migracja (hijrah) z dar al-kufr (kraju niewiernych) do dar al-Islam (kraju muzułmańskiego) jest obowiązkiem. Oraz z kraju gdzie innowacje są rozpowszechnione. Imam Maalik (niech Allah będzie dla niego łaskawy) powiedział: Nie jest dozwolone dla nikogo osiedlać się w kraju gdzie salaf (pierwsze pokolenia muzułmanów) zostały przeklęte.

I z kraju gdzie haraam jest szeroko rozpowszechnione, poszukiwanie halaal jest obowiązkiem każdego Muzułmanina. Ale nie każdy może mieć możliwość migracji, i nie może to być uważane za rozwianie dla wszystkich muzułmanek.

Jeśli kobieta musi wyjść z domu do pracy albo z powodu innych obowiązków i sprawa ogranicza się tylko do odsłonięcia twarzy, to mamy nadzieje że nie ma w tym nic złego.

Ale musimy dążyć aby kompletnie rozwiązać ten problem, jak powiedziane powyżej, poprzez doradzanie tym którzy są odpowiedzialni i prosić ich o to religijne i osobiste prawo. Daa`iyahs którzy nawołują ludzi do Allaha i uczeni, muszą tłumaczyć ludziom, że hidżab jest obowiązkiem który Allah nałożył na muzułmańskie kobiety.

To bardzo dziwne, że widzimy tę intensywna wojnę przeciwko hidżabowi, symbolowi cnoty i niewinności i w tym samym czasie widzimy że drzwi są szeroko otwarte na niemoralność i rozwiązłość kobiet.
Bądź cierpliwa wierząca kobieto, nagroda od Allaha jest cenna i nadejdzie dzień kiedy religia Allaha zwycięży wszystkie inne religie.

„On jest Tym, który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, aby uczynić ją widoczną ponad wszelką religię, chociażby bałwochwalcy czuli do tego wstręt.” (al-Tawbah 9:33)

„Bóg zwycięsko dopełnia Swojego dzieła, lecz większość ludzi nie wie.” (Yoosuf 12:21)

My prosimy Allaha aby kierował ummę (społecznością muzułmańską) tak, aby ludzie posłuszni zostali uhonorowani a nieposłuszni upokorzeni, i aby pomógł Tobie i wszystkim muzułmańskim kobietom przestrzegać noszenia hidżabu i zaniechać swawolnego pokazywania i odsłaniania.

Allah wie najlepiej.


Źródło: https://islamqa.info/en/93145

Tłumaczenie: siostra Monika

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *