Relacje społeczne

Społeczne zachowania muzułmanina – relacje małżeńskie

Moi drodzy to jest dar Boga, że jesteśmy wyznawcami tej pięknej religii. Islam uczy nas wszystkiego, nie ma rzeczy, jakiej by Allah zapomniał nas nauczyć. Aktualnie kontynuujemy temat „zachowania społeczne muzułmanów”, ogólne maniery, etyka, zachowanie muzułmanów, jak my jako muzułmanie powinniśmy się zachowywać. 

Relacje między mężem i żoną. Spójrzmy na Adama (pokój z nim), kiedy został stworzony, był bardzo samotny i robił dua (wznosił prośby) do Boga o usunięcie samotności z jego życia i Bóg odpowiedział na jego prośby. Bóg podarował mu Hawa (Ewa) (pokój z nią) jako podarunek. I z tego powodu mężczyźni zawsze powinni dbać o kobiety, swoje żony, jako podarunek od Boga. Jeśli zrozumiemy, że nasze żony są darem od Boga, będziemy zdolni traktować je we właściwy i prawidłowy sposób. Kiedy Adam poślubił Ewę był bardzo szczęśliwy i kochał ją tak bardzo, a ona jego, że wszystko było dobrze. Obydwoje wiedzieli, że nie będą wymagać od siebie czegoś, co byłoby ze szkodą dla ich dobrego samopoczucia.

I dlatego szatan ujrzał sposobność. Kiedy zobaczył ich blisko siebie wtedy sprowadził ich na zła drogę, zmylił ich. Kiedy ich zmylił zaczęli mówić do siebie, nie rób tego, szatan nas chcę oszukać, nie jedzmy z tego drzewa, bo wiedzieli, ze nie chcą niczego, co mogłoby ich skrzywdzić. Ale szatan miał plan, aby ich złapać w pułapkę. Z tego powodu musimy wziąć lekcje, że jako mąż i żona powinniśmy zawsze sprawdzać co robimy, wspierać siebie, napominać siebie, sprawdzać czy właściwie się ubieramy, sposób w jaki mówimy jest zły lub to jest właściwe, musimy wyrobić w sobie ten nawyk,etc. Z drugiej strony, jeśli został popełniony błąd natychmiast przeciwdziałać temu. Adam i Ewa (pokój z nim) kiedy popełnili błąd natychmiast zwrócili się do Boga o przebaczenie.

{Oni oboje powiedzieli: „Panie nasz! Uczyniliśmy niesprawiedliwość samym sobie. I jeśli Ty nam nie przebaczysz, i jeśli nie okażesz nam Swego miłosierdzia, to zapewne będziemy wśród stratnych!”} [Koran 7:23]

Na podstawie tego musimy się nauczyć, że za każdym razem kiedy popełnimy grzech, musimy natychmiast zwrócić się do Boga i obiecać mu, że nigdy tego więcej nie popełnimy.

Szacunek

Jeśli chodzi o relacje między mężem i żoną to istnieje warunki, pierwszym z nich jest wzajemny szacunek, mąż musi szanować swoją żonę, a żona powinna szanować swojego męża. Jeśli mąż wracając do domu krzyczy, co się stanie? Przede wszystkim jak to wpłynie na dzieci? Drugie pytanie, żona jak ona to zniesie, jak ona będzie męża traktować? Ona również nauczy się krzyczeć na niego. To samo dotyczy drugiej strony, jeśli żona będzie krzyczeć. Dlatego islam uczy nas, że mamy szanować siebie nawzajem, kiedy mówimy nie podnosić niepotrzebnie głosu, nie denerwować się, nie złościć. Jeśli się zdenerwujesz zrób wszystko, aby się uspokoić, bo kiedy człowiek jest zły to w rzeczywistości szatan płynie w krwi tej osoby. Hadis mówi: Aisha (niech Allah będzie z niej zadowolony) powiedziała: Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) nie miał w zwyczaju złościć się na nic chyba że ktoś obrażał Boga.

Popatrzcie na Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam), kiedy go torturowano, wyśmiewano, nigdy się nie gniewał na to, jedynie był zły kiedy ktoś nie szanował i żartował sobie z poleceń Boga.

Dlatego musimy zrozumieć, że powinniśmy żyć z naszymi żonami i mężami w taki sposób, aby nie pokazywać niekontrolowanej złości, krzyki i wrzaski nie uczynią małżeństwa dobrym. Mówimy tutaj o społecznych zachowaniach i zaczynamy od relacji między mężem a żoną, dlatego że tak powstała cała rasa ludzka. Zaczęło się od jednego mężczyzny i od jednej kobiety. Rozwinęli relacje między sobą, później musieli opuścić Raj, według jednej narracji osiedlili się w różnych miejscach. Istnieje wiele tradycji dotyczących miejsca pochodzenia Adama na ziemi. Ibn Abi Hatim przekazał, że Ibn Abbas powiedział: „. Adam zstąpił na ziemię zwaną „Dihna” między Mekką a Taif” Al-Hasan powiedział, że Adam zszedł na Ziemię w Indiach. a Ewa w Jeddah (Arabia Saudyjska), Iblis Bodistiman (Irak). Ta ostatnia została również głoszona przez Ibn Hatim. Spędzili więc część czasu szukając siebie, ten czas separacji pozwolił im się zastanowić nad słabościami i co zrobili źle i kiedy spotkali się ponownie połączyli się.

Jeśli będziemy przeklinać, np. mąż wracając do domu używa obraźliwego języka, po pierwsze straci on szacunek swojej żony, a kiedy żona będzie przeklinać to chyba jeszcze gorzej bowiem nie jest to język pasujący do kobiety. Kiedy popatrzysz się w lustro podczas przeklinania twoja twarz się zmienia, dlatego przeklinanie nie pasuje do twojej twarzy. Niech Allah chroni nas od używania języka, który jest zabroniony. Kiedy będziemy przeklinać stracimy szacunek i pamiętajmy, że ludzie którzy przeklinają często przeklinają swoje dzieci, a dua rodziców są wysłuchiwane. Cokolwiek dziecko by nie zrobiło, to nie zasłużyło sobie na to, aby je przeklinać, obrażać, np. dziecko czasem je za dużo, a rodzic mówi, że je jak świnia, to jest niedopuszczalne i nieislamskie tak mówić. Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) uczył nas, że jako muzułmanie powinniśmy uważać na to co mówimy, że lepiej pozostać cicho niż mówić coś złego. Uważajmy na nasz język, wychwalamy Allah poprzez zikr, czytamy Koran, więc jak możemy używać tego samego języka do mówienia brzydkich rzeczy. Ten sam język, który ma pomóc nam dostać sie do Raju, teraz używasz, aby przeklinać, obrażać swoją żonę, męża i swoje dzieci. Niech Allah nas chroni. W naszych domach musimy być świadomi tego, co mówimy. Musimy myśleć zanim coś powiemy, bo Bóg zesłał aniołów, którzy zapisują wszystko, co mówimy. Zawsze daję przykład aresztowanej osoby, kiedy policja mówi: „Jesteś aresztowany! Masz prawo zachować milczenie. Wszystko co powiesz może być użyte przeciwko Tobie w sądzie.” I rzeczywiście aresztowana osoba zachowuje milczenie dopóki nie przyjdzie jej prawnik, bo wie, że cokolwiek powie może być wykorzystane przeciwko niej. Subhanallah, Bóg dawno, dawno temu nam o tym powiedział, że cokolwiek powiemy, może świadczyć za lub przeciwko nam w Dniu Sądu Ostatecznego. Czemu nie słuchamy się tej rady, czemu nie kontrolujemy naszego języka i nie myślimy zanim coś powiemy.

Dlatego tak ważne jest, aby nie krzyczeć na siebie, nie obrażać siebie, aby nie stracić wzajemnego szacunku wobec siebie. Dzieci uczą się od rodziców i mówią w sposób jaki rodzice rozmawiają. Jeśli rodzice są bardzo mili to i dzieci będą miłe, natomiast jeśli rodzice nie mają kontroli nad swoim językiem i mówią cokolwiek chcą ich dzieci, prawdopodobnie dzieci będą również używać brzydkiego języka.

Zaufanie

Drugą rzeczą jaką musimy wiedzieć jest to, że małżeństwo jest oparte na zaufaniu. Musimy się nauczyć ufać sobie nawzajem. Każda mała rzecz nie powinna powodować spadku zaufania wobec twojego męża czy żony. Wątpliwości są od szatana. Allah mówi w Koranie, aby nie podejrzewać siebie nawzajem, bo większość podejrzeń jest od szatana, niedopuszczalne.

{O wy, którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzeń. Zaprawdę, niektóre podejrzenia są grzechem! Nie szpiegujcie się wzajemnie! [Koran 49:12]

Dlatego jeśli chcesz mieć szczęśliwe małżeństwo przestań wątpić w swojego współmałżonka/nkę. Jeśli jest problem przedyskutujcie go w odpowiedni, bardzo miły sposób. Powinniśmy być usatysfakcjonowani wytłumaczeniem, nie powinniśmy drążyć tego ponownie.

Spędzanie czasu z rodziną

 

Kolejną ważną rzeczą odnośnie relacji w małżeństwie jest to, że powinniśmy spędzać wystarczająco dużo czasu w domu, z naszymi bliskimi. Twój mąż, twoja żoną są najważniejszymi, są pierwszą klasą przyjaciół, musimy dać preferencje naszym żonom/mężom. Wtedy sprawy będą szły w dobrym kierunku inshallah. Nawet, jeśli ludzie będą mówić: „twoja żona kontroluje cię, rządzi tobą itp” i co z tego, to nie jest ważne. Ważne, że ty wiesz, że jesteś szczęśliwy w swoim małżeństwie. Ludzie będą komentować, a szatan będzie podszeptywał ci, jestem mężczyzną muszę coś z tym zrobić. Nie musisz udowadniać ludziom, jedyną rzeczą jaką musisz zrobić jest to, aby upewnić się, że jesteś szczęśliwy/a w swoim domu. To samo może spotkać kobietę, która może słyszeć komentarze, wiesz powinnaś coś z nim zrobić itp, takie komentarze nie powinny mieć na nas wpływu. Ważne, co Bóg mówi. Jeśli Bóg mówi, musisz rozwiązać problem to trzeba poświęcić się, aby go rozwiązać. Jeśli szukamy rady u kogoś powinniśmy szukać u właściwej osoby. Musimy być pewni, czy ta osoba jest wystarczająco kompetentna, aby udzielać mi rad. Po drugie, czy osobie tej zależy na moim dobru i czy doradzi mi dobrze. Przeważnie rada jest dość gorzka. Dlatego, jeśli pójdziemy do imama, a on powie, że źle postępujesz, ty szukasz kolejnego i kolejnego, aż znajdziesz takiego, który powie ci to, co chcesz usłyszeć, ale to nie znaczy, że to będzie dobra rada. Nie czuj się zdołowany tym, że źle postępujesz, tylko rozwiąż problem.

Na koniec pamiętajmy, ufajmy sobie i spędzajmy ze sobą czas, spędzony czas z rodziną, z dziećmi jest aktem czci, jest to ibada. Twoim obowiązkiem jest opiekować się dziećmi, rodziną, Allah dał ci ten obowiązek. Jeśli jest to obowiązek i to spełniasz, to będziesz wynagrodzony za to.


źródło: opracowane na podstawie wykładu Mufti Menk’a: „Social conduct”

Tłumaczenie” Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *