Relacje społeczne

Unikanie wzajemnej wrogości

Gdy spór się nasila, jego korzenie wrastają głębiej, jego ciernie stają się jak gałęzie, a ich liczba zwiększa , wtedy świeżość owoców wiary jest dotknięta chorobą. Zaś delikatność, współczucie, zadowolenie i spokój, popierane przez nauki Islamu, zostają zahamowane. Okazywanie czci traci wtedy na swej prawdziwości i nie daje oczekiwanych korzyści.

Niejednokrotnie wzajemne spory wytrącają z równowagi osoby uważające się za mądre i doświadczone. Uciekają się one do czynów niskich i płytkich, a czasem ulegają niebezpiecznym pokusą, które w konsekwencji zwiększają trudności i przysparzają kłopotów. Gdy człowiek jest poirytowany, niezadowolony, do wielu spraw staje się uprzedzony, tak że nie zauważy wielbłąda, a zdenerwuje go komar.

Takie spojrzenie nie pozwoli zachwycić się pięknem pawia, lecz zwróci uwagę na jego brzydkie łapy i pazury. Jeżeli zdarzy się najmniejszy błąd, robi z tego wielką sprawę. A nierzadko wewnętrzne urazy i zazdrość oddziaływuje na nich w tak zły sposób, że wahają się zmyślać i opowiadać nieprawdziwych historii. Islam nie pochwala wszystkich tych przejawów nieżyczliwości i radzi powstrzymywać się od nich. Stwierdza, że unikanie ich jest najcnotliwszą formą uwielbienia Allaha.

Prorok (Pokój z Nim) zapytał:” Czy chcecie, bym wam powiedział, co jest ważniejsze od modlitwy, postu i jałmużny?” Ludzie poprosili go, aby to uczynił. Rzekł: „Utrzymywanie wzajemnych stosunków na właściwej stopie, ponieważ brak dobrych stosunków z innym i jest w stanie ogolić wszystko, co czyste, nie mam na myśli golenia włosów, ale usuwanie religii” (Al-Tirmidhi).

Wiele razy szatan nie potrafi przekonać mądrego człowieka, aby czcił bożków, ale odkąd tak bardzo zależy mu na zrujnowaniu go i sprowadzeniu na złą drogę, może podnieść sukces w odciąganiu go od Allaha tak wielki, że ów mądry człowiek staje się bardziej obojętny na prawa Boga niż czciciele bożków. Najlepszą metodą przyjętą przez szatana do tego celu jest zasiewanie niezgody i wrogości w ludzkich sercach. Gdy wrogość zapali się ogniem i odnosi skutek, on ma w tym radość.

Ogień tak spala teraźniejszość i przyszłość człowieka na popiół i całkowicie niszczy ich związki oraz cnoty. Posłaniec Allaha (Pokój z Nim) powiedział:„Szatan był rozczarowany, iż nie będzie wielbiony na Wyspie Arabskim, lecz nie był rozczarowany rozniecaniem ognia walki wśród ludzi” (Muslim).

Oznacza to, że gdy niegodziwość zakorzeni się w sercach i nienawiść jest silniejsza niż miłość i braterstwo, ludzie skłaniają się do okrucieństwa i wrogości, zrywają wszystkie więzy pokrewieństwa i przyjaźni, które Allah nakazał. To on rozprzestrzenia zepsucie na Ziemi.


Powyższy tekst pochodzi z książki „Zarys etyki muzułmańskiej”, Muhammad Al-Gazali

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *