Dżihad i wojna

Jihad w Islamie i jego zasady

Dosłowne znaczenie słowa JIHAD TO staranie, wysiłek, aby osiągnąć zamierzony cel, natomiast znaczenie Koraniczne to walka z samym sobą, ze swoimi słabościami i swoimi pieniędzmi w sprawie Boga.

{Wiernymi są tylko ci, którzy uwierzyli w Boga i Jego Posłańca – potem nie mieli wątpliwości – i walczyli swoimi majątkami i swoimi osobami na drodze Boga. Tacy – oni są prawdomówni!} [49:15]

{Ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wywędrowali wspólnie, ci, którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami, będą mieli najwyższy stopień u Boga – oni są tymi, którzy osiągnęli sukces!} [9:20]

{Lecz Posłaniec i ci, którzy uwierzyli wraz z nim, zmagali się w walce swoim majątkiem i swoimi duszami. Dla nich będą dobra i oni będą szczęśliwi!} [9:88]

Po wytłumaczeniu znaczenia słowa jihad, iż oznacza on wysiłek i walkę z samym sobą oraz ze swoim majątkiem w sprawie Boga, trzeba ustalić, co oznacza określenie: „w sprawie Boga”.

Bóg nigdy nie usprawiedliwia grzechu:

{A kiedy oni popełnią jakiś czyn szpetny, to mówią: „Znaleźliśmy naszych ojców tak czyniących i Bóg nam to nakazał.” Powiedz: „Zaprawdę, Bóg nie nakazuje szpetnego czynu. Czyż będziecie mówić na Boga to, czego nie wiecie?”} [7:28]

Bóg w Koranie jasno mówi, że zabicie niewinnego człowieka jest ciężkim grzechem:

{…nie zabijajcie nikogo – tego zakazał Bóg ­ inaczej jak zgodnie z prawem. Oto co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie rozumni!} [6:151]

{I nie pozbawiajcie nikogo życia, które Bóg uczynił świętym, chyba że zgodnie z prawem!} [17:33]

Bóg zawsze zabraniał zabijania niewinnych ludzi:

{Z tego to powodu przepisaliśmy synom Izraela: „Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto przywraca do życia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do życia wszystkich ludzi.”Przyszli do nich Nasi posłańcy z jasnymi dowodami, potem jednak wielu z nich popełniało przestępstwa na ziemi.} [5:32]

Bóg nie zezwolił na walkę, jak tylko w obronie własnej:

{A jeśli oni odejdą, nie prowadząc z wami walki, i zaofiarują wam pokój, to wówczas nie wskaże wam Bóg przeciwko nim żadnej drogi.} [4:90]

{A jeśli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu! Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący!} [8:61]

{O wy, którzy wierzycie! Nie zakazujcie dobrych rzeczy, które Bóg uznał za dozwolone dla was, i nie przebierajcie miary. Zaprawdę, Bóg nie miłuje tych, którzy są występni!} [5:87]

Bóg nakazał, aby nie było przymusu w religii i aby każdy świadomie wybrał, czy wierzy, czy nie:

{Nie ma przymusu w religii! Prawość wyróżniła się od nieprawości. I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa, a wierzy w Boga, uchwycił za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia. Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!} [2:256]

{…Wy macie waszą religię, a ja mam moją religię.”} [109:6]

{A gdyby zechciał twój Pan, to uwierzyliby wszyscy, którzy są na ziemi. Czy ty potrafisz zmusić ludzi do tego, żeby stali się wierzącymi?} [10:99]

{I mów: „Prawda pochodzi od waszego Pana. Przeto kto chce, niech wierzy, a kto nie chce, niech nie wierzy!”} [18:29]

{Przypominaj więc, bo ty jesteś tylko napominającym, a nie jesteś żadnym ich władcą.} [88:21-22]

Bóg w Koranie nawołuje do przebaczenia i tolerancji:

{Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych !} [7:199]

{Powiedz tym, którzy uwierzyli, aby przebaczali tym, którzy nie mają nadziei na Dni Boga; niechaj On wynagrodzi ludzi za to, czego dokonali.} [45:14]

{Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!} [60:8]

Wszystkie powyższe wersety wskazują, że Koran w jasny sposób zabrania wszelkiego rodzaju przemocy, bezprawnych zabójstw, a także zmuszanie innych do islamu.

Ataki dokonywane przez grupy terrorystyczne na ludność cywilną i niewinnych ludzi są pogwałceniem wszystkich wyżej zacytowanych wersetów Koranu oraz jest sprzeczny z zasadami tradycji Proroka Muhammada (salla Allahu alejhi wa sallam).

Ponad to, samobójstwo w islamie jest aktem niewiary, ciężkim grzechem i jest kategorycznie zabronione w islamie.

{A kto zabija wiernego celowo, jego zapłatą będzie Piekło i wieczny w nim pobyt i klątwa Allaha ciążą na nim, i surowa kara przygotowana jest dla niego} [4:93]

Prorok Muhammad (salla Allahu alejhi wa sallam) ostrzegał: „Ktokolwiek zabije się żelazną bronią, tą samą bronią będzie męczony w Piekle.” [al-Buhari]

Prorok Muhammad (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Zaprawdę, ktokolwiek się zabije, na pewno zostanie ukarany Piekłem, w którym będzie przebywał na zawsze.” [al-Buhari,Muslim]

Ci, którzy zabijają niewinnych ludzi w imię islamu lub w imię Boga i którzy uważają się za męczenników, powinni pomyśleć dwa razy. Ich działanie jest kategorycznie potępione przez Boga, jak widać z powyższych wersetów Koranu. Ludzie ci nie przestrzegają przykazań Bożych, zamiast tego posiłkują się kłamliwymi opiniami swoich nauczycieli / liderów.

{Rozdawajcie na drodze Boga! Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu! Czyńcie dobro, bo, zaprawdę, Bóg miłuje czyniących dobro!} [2:195]

{O wy, którzy wierzycie! Nie zjadajcie waszych dóbr między sobą nadaremnie, chyba że to jest handel, za wzajemną zgodą między wami. Nie zabijajcie się! Zaprawdę, Bóg jest dla was litościwy! A ktokolwiek uczyni to przez wrogość i niesprawiedliwość, to będziemy go palić ogniem. A to jest dla Boga łatwe!} [4:29-30]

Podsumowując:

 1. Zabicie niewinnego człowieka jest ogromnym grzechem u Boga.
 2. Samobójstwo w jakiejkolwiek formie jest odrzucone przez Boga i jest ciężkim grzechem.
 3. Quran nie obiecuje Raju tym, którzy popełnią samobójstwo, lecz ostrzega przed ciężką karą.

Czy istnieje w islamie cos takiego, jak Święta Wojna?

Jeśli przetłumaczymy określenie „holy war (święta wojna)” na arabski, dostaniemy: „harbun muqaddasatun”, lub dla „the holy war”, „al-harbu al-muqaddasatu”. Nigdzie w Quranie ani w autentycznych Hadisach nie znajdziemy znaczenia „świętej wojny”, nie jest to określenie islamskie, ale stworzone na potrzeby zachodnich mediów.

W islamie wojna nie jest święta, ale są sytuacje kiedy jest ona dozwolona, ale jedynie jako akt samoobrony, a nigdy agresji. Po arabsku słowo „wojna” to „qital” lub „harb” i można te słowa znależć w Quranie i Sunnie. Jeśli uniknięcie wojny jest możliwe powinno się powstrzymać od walki.

{Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście przerazić wroga Boga i wroga waszego, jak również innych, którzy są poza nimi, a których wy nie znacie. Bóg ich zna! A to, co wy rozdajecie na drodze Boga, to zostanie wam w pełni oddane i nie doznacie niesprawiedliwości. 61 A jeśli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu! Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący!} [8:60-61]

{Wolno walczyć tym, którzy doznali krzywdy – Zaprawdę, Bóg jest wszechwładny, by im udzielić pomocy! –(40) i tym, którzy zostali wypędzeni bezprawnie ze swoich domostw, jedynie za to, iż powiedzieli: „Pan nasz – to Bóg!” I jeśliby Bóg nie odepchnął ludzi, jednych przy pomocy drugich, to zostałyby zniszczone klasztory i kościoły, miejsca modlitwy i meczety, gdzie często wspomina się imię Boga. Bóg pomoże z pewnością tym, którzy Jemu pomagają. Zaprawdę, Bóg jest Mocny, Potężny!} [22:39-40]

Walka z ciemięzcą lub agresorem jest walką z uciskiem lub agresją, dlatego jest to walka o sprawiedliwość i dlatego jest to walka w sprawie Boga.

{Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców!} [2:190]

{Dlaczego nie walczycie na drodze Boga, jak również za słabych mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy mówią”Panie nasz! Wyprowadź nas z tego miasta, którego mieszkańcy są niesprawiedliwi?! I daj nam od Siebie opiekuna! I daj nam od Siebie pomocnika!”} [4:75]

Starać się i walczyć w sprawie Boga, nie oznacza jedynie wojny, ale przede wszystkim walkę z samym sobą, ze swoimi słabościami, aby stać się lepszym człowiekiem i aby lepiej praktykować to, co nam nakazał Allah i powstrzymywać się od tego, czego nam zabronił. To się nazywa większy jihad, natomiast wojna jest mniejszym jihadem.

Przykłady słowa zwalczać, przeciwstawiać się (jihad) w Quranie:

 1. Przeciwstawiać się presji otoczenia, które chce nas sprowadzić z islamu:

{Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich (jahidhum) z wielkim zapałem, przy jego (przy pomocy Koranu) pomocy.} [25:52]

 1. Pozostawać na prostej drodze:

{Kto usilnie walczy (jahada), walczy (yujahidu) dla siebie samego. Zaprawdę, Bóg jest Bogaty, nie potrzebuje światów!} [29:6]

Bóg testuje nas w tym życiu, kto jest najtrwalszym w wierze:

{Czy, sądzicie, że wejdziecie do Ogrodu, zanim jeszcze Bóg uzna tych spośród was, którzy się zmagali (jahadu) w walce i pozna tych, którzy są wytrwali?} [3:142]

 1. Starać się/walczyć o dobre uczynki:

{A tych, którzy walczyli w naszej sprawie, My z pewnością poprowadzimy na Nasze drogi. Zaprawdę, Bóg jest z czyniącymi dobro!} [29:69]

Do Proroka Muhammada (pokój z nim) przyszedł mężczyzna i zapytał się: „Czy powinienem dołączyć do jihadu (walki)? Prorok zapytał się:” Czy masz rodziców?” Mężczyzna odpowiedział: „Tak”. Prorok na to: „Więc walcz/staraj się służąc im.” [Al-Bukhari #5972]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „…the mujahid (ten, który wykonuje jihad) jest ten, który walczy sam ze sobą, aby być posłusznym Allah, a muhajir (emigrantem) jest ten, który porzucił złe uczynki i grzechy.” [Autentyczny – Sahih Ibn Hibban #4862]

Zasady wojny w islamie:

 1. Nie można zabijać cywilów (dzieci, kobiety, starszych, duchownych innych religii itp)
 2. Nie może być niszczona przyroda i infrastruktura, nie można zanieczyszczać wody itp
 3. Nieruchomości nie mogą być niszczone.
 4. Pod dowództwem khalifa, przywódcy.
 5. Nie można torturować więźniów wojennych, trzeba ich dobrze traktować.
 6. Wojna jest dozwolona: w samoobronie, kiedy inne państwo zaatakowało państwo islamskie, kiedy muzułmanie są uciskani
 7. Wojna powinna być tylko dla szlachetnych celów,a nie ziemskich korzyści:{Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne!} [4:74]
 8. Nie może być dla zdobycia terytorium.
 9. Musi przynieść coś dobrego, co Bóg zaakceptuje.
 10. Przed rozpoczęciem wojny trzeba wykorzystać wszystkie inne możliwe środki do uniknięcia wojny.
 11. Wrogowie mają być traktowani sprawiedliwie.
 12. Wojna musi się natychmiast skończyć, jeśli wrogowie poproszą o pokój.
 13. Zatrucie dóbr jest zabronione (w dzisiejszych czasach np. broń biologiczna czy chemiczna).

Prawa jakie islam nadał żołnierzom, z którymi muzułmanie są w trakcie wojny:

 • Nikt nie może zostać pochowany żywcem lub torturowany ogniem.
 • Ranny żołnierz, który nie jest w stanie walczyć, lub nie walczący, nie powinien być atakowany.
 • Więźniowie wojenni nie powinni być zabijani.
 • Jest zabronione zabić kogoś, kto jest związany lub w niewoli.
 • Tereny mieszkaniowe nie powinny być ograbiane, splądrowane i zniszczone, nie powinny muzułmanie dotykać własności kogokolwiek, z wyjątkiem tych, którzy walczą bezpośrednio przeciwko nim. Muzułmanie nie mogą niczego brać z publicznego mienia mieszkańców podbitego kraju, nie płacąc za to.
 • Zwłoki wroga nie mogą być hańbione lub okaleczane.
 • Zwłoki wroga, powinny zostać zwrócone.
 • Traktaty nie mogą być zrywane.
 • Muzułmanie mają zakaz rozpoczynania wojny bez wypowiedzenia wojny przeciwko wrogowi, chyba że przeciwnik już rozpoczął agresję wobec nich.

Bóg w Quranie mówi, że Prorok Muhammad (salla Allahu alejhi wa sallam) został wysłany jako miłosierdzie dla ludzi i dżinów:

{My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów!} [21:107]


źródło: islam.org muttaqun

Opracowanie: Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *