Ważne daty

Jakie są zalety dnia Arafaah ?

Chwała niech będzie Allah.

To jest dzień, w którym religia została udoskonalona i łaska Allah została dopełniona.

W Al-Saheehayn odnotowano od ‚Umar ibn al-Khattaab (oby Allah był z niego zadowolony), że Żydowski mężczyzna powiedział do niego: „O Amiir al-Mu’mineen istnieje w twojej Księdzę aayah, który recytujesz; gdyby przyszli do nas Żydzi, przyjęlibyśmy ten dzień jako „Eid (święto).” ‚Umar powiedział: „Któryaayah” On powiedział: „Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was Islam jako religię. „[al-Maa’idah 5: 3 – interpretacja znaczenia]. Umar powiedział: „Wiemy, którego dnia, i w jakim miejscu zostało to objawione Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Stało się to wtedy,  gdy stał  na Arafaah w Piątek.

Jest to dzień Eid dla ludzi, którzy znajdują się w tym miejscu.

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Yawm ‚Arafaah(dzień Arafaah), Yawm al-Nahr (Dzień Ofiary) i Ayyaam al-Tashreeq (3 dninastępujace po Yawm An-Nahr )  są Eid (świętem) dla nas, ludzi Islamu. Są to dni  jedzenia i picia. ” Było to przekazane przez autorów al-Sunan.

Przekazane zostało, że Umar ibn al-Khattaab powiedział:  „To – czyli aayah„Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią  ” został objawiony w Piątek, Dzień Arafaah, z których oba – chwała Allahowi – są EID dla nas.”

Jest to dzień, w którym Allah złożył przysięgę.

Wszechmocny nie może przysięgać na wszystko, z wyjątkiem tego, co jest potężne/wspaniałe. Yawm Arafaah jest „dniem poświadczającym ” wymienionym w aayah (interpretacja znaczenia):

,,Na świadka i na to (Piątek) , czemu on daje świadectwo!  (Dzień Arafaah) (Koran85:3)

Przekazane zostało przez Abu Hurayrah (oby Allah był z niego zadowolony), że Prorok (pokój  i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Dzień obiecany to dzień  Dzień Zmartwychwstania, poświadczającym jest  Dzień Arafaah i dniem świadczącym jest  Piątek. ” Przekazane  przez al-Tirmidhi i zaklasyfikowane jako sahih al-Albaani.

Jest to „odd” [czyli nieparzyste, Witr], w którym Allah przysiągł w aayah (interpretacja znaczenia):

„Na parzyste i nieparzyste! ” (Koran 89: 3 ).

Ibn Abbas powiedział:  „Parzysty jest  Dzień al-Adhaa [tj. 10-ty Dhoo’l-Hijjah] i nieparzysty  jest Dzień Arafaah [czyli 9-ty Dhoo’l-Hijjah]. Jest to również poglądIkrimah i al-Dahhaak.

Post w tym dniu jest odkupieniem grzechów za dwa lata.

Przekazane zostało przez  Abu Qutaadah (oby Allah był z niego zadowolony), że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) został zapytany o post w Dniu „Arafaah.   Powiedział on: „To odkupienie grzechów z poprzedniego roku oraz z nadchodzącego roku.” Przekazane przez Muslim.

Post w tym dniu jest mustahabb (przyp. tł. – zalecany) dla tych, którzy nie odbywają pielgrzymki. W przypadku tych, którzy odbywają pielgrzymkę,  nie jest Sunną by pościć w Dniu Arafaah, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nie pościł tego dnia. Zostało przekazane, że zabronił pościć w tym dniu.

Jest to dzień, w którym Allah zawarł przymierze z potomstwa Adama.

Przekazane zostało, że Ibn Abbas (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:

„I oto wziął twój Pan z lędźwi synów Adama (w Namaan, Arafaah) – ich potomstwo, i nakazał im zaświadczyć wobec samych siebie: „Czy Ja nie jestem waszym Panem?” Oni powiedzieli: ” Tak! Zaświadczamy” –  abyście nie powiedzieli w Dniu Zmartwychwstania: „Nie dbaliśmy o to!”  Albo abyście nie powiedzieli: „Przecież nasi ojcowie przedtem byli bałwochwalcami, a my byliśmy ich potomstwem. Czy Ty więc wytracisz nas za to , co czynili ci, którzy poszli za fałszem?”  (Koran 7: 172-173).

Przekazane przez Ahmad i zaklasyfikowane jako Sahih al-Albaani. I nie ma większego dnia niż ten i nie ma większego przymierza niż to.

Jest to dzień przebaczenia grzechów, wolności od Ognia i dumy dla ludzi, którzy tam przebywają:

W Sahih Muslim zostało przekazane od Aa’ishah (oby Allah był z niej zadowolony), że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:”Niema innego dnia, w którym Allah uwalnia ludzi od Ognia, niż dzień na Arafat. Zbliża się do ludzi stojących na Arafat i objawia przed Jego Aniołami mówiąc: ‘Czego Ci ludzie szukają?’”

Przekazane zostało od Ibn ‚Umar, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Allah okazuje Swoją dumę Swoim  aniołom w czasie” Ishaa ” w Dniu Arafaah,  dotyczącą ludzi Arafaah. On mówi: „Spójrz na Moich niewolników, którzy przybyli zaniedbani  i zakurzeni.” Przekazane przez Ahmad i zaklasyfikowane jako Sahih al-Albaani.

A Allah wie najlepiej.

Źródło

Tłumaczenie: siostra Ania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *