Ważne daty

10 powodów dla których powinniśmy traktować poważnie 10 pierwszych dni Dhul Hidżdża

 1. Są to dni wspomniane w Koranie

Allah mówi (interpretacja znaczenia):

Na jutrzenkę!  Na dziesięć nocy! Sura Al Fajr, 1-2

Zdaniem wielu uczonych sformułowanie „Na dziesięć nocy!” odnosi się do dziesięciu pierwszych dni Dhul Hidżdża.

 1. Dhul Hidżdża jest świętym miesiącem

Allah wspomina w Koranie 4 święte miesiące:

Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich – cztery święte. To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości w tych miesiącach… Sura At-Tauba, 36

Świętymi miesiącami są: Dhul Qa’dah, Dhul Hijjah, Muharram and Rajab.

 1. Są to najlepsze dni dla wypełniania dobrych uczynków 

  Zaiste, te dni są najbardziej doskonale u Allaha. Potwierdza to hadis autentyczny ze zbioru Bukhariego (2/382): Ibn Abbas przekazał, ze Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie ma innych dni, w których Allah bardziej kochałby dobre uczynki, niż te 10 dni.” Ibn Abbas zapytał: „Nawet dżihad na drodze Allaha?” Prorok odpowiedział: „Nawet dżihad na drodze Allaha, z wyjątkiem osób, które biorą w nim udział osobiście ze swoim majątkiem, a wracają z niczym.”

 2. Podczas tego miesiąca łączą się największe akty czci

Podczas miesiąca Dhul Hidżdża odbywa się pielgrzymka Hadżdż, będąca jednym z pięciu filarów Islamu. Muzułmanie z całego świata gromadzą się aby oddawać cześć Allahowi. Wykonywanych jest również mnóstwo innych dobrych uczynków, jak dobrowolny post czy jałmużna.
   
Hafidh Ibn Hajar (niech Allah ma nad nim litość) wspomina w Fath al-Bari:
„Najbardziej oczywistym powodem, dla którego 10 dni Dhul Hidżdża wyróżnia się doskonałością jest połączenie w tym okresie najwspanialszych aktów czci, takich jak salah (modlitwa), siyam (post), sadaqah (dobroczynność) i Hadżdż (pielgrzymka). Nie ma innego okresu, który łączyłby te wspaniałe uczynki.”

 1. Islam został udoskonalony w dniu Arafa

Allah mówi (interpretacja znaczenia):

Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. Surah Al Maidah, 3

Tym dniem, był dzień Arafa, który przypada na 9 Dhul Hidżdża.

 1. Post w dniu Arafa zmazuje grzechy

Abu Qatada przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Post w dniu Arafat (dziewiąty dzień Dhul Hidżdża) to odkupienie dwóch lat, roku poprzedniego i następnego.” [Muslim, Abu Dawud, ibn Madżah, Nasai]

 1. Post w ciągu jednego dnia równa się całorocznemu postowi

Abu Hurajra przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie ma dni droższych dla Allaha, w których wykonuje się akty czci (ibadat), niż pierwsze dziesięć dni Dhul Hidżdża. Post w tych dniach jest równy całorocznemu postowi, a akty czci odprawinie w jednej nocy w tym czasie równają się aktom czci odprawianym w Noc Przeznaczenia”. [Ibn Madżah, Tirmidhi]

8.Imię Allaha jest wyjątkowo wychwalane

Muzułmanie zostali poinstruowani, aby nasilać wychwalanie imienia Allaha w tym czasie.  Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: „Nie ma dni wspanialszych u Allaha i w których bardziej kocha On dobre uczynki, niż te 10 dni. Więc w tym czasie nasilcie tasbih (powtarzanie: SubhanAllah), tahmid (powtarzanie: Alhamdulillah), tahlil (powtarzanie: La ilaha illallah) i takbir (powtarzanie: Allahu Akbar).
[Saheeh: powiązany z at-Tabaraanee w al-Kabeer (3/110/1)]

 1. Udhhiyyah/Qurbani

Osoby, które mogą sobie na to pozwolić, powinny ofiarować zwierze ofiarne we właściwych dniach (10, 11 i 12 Dhul Hidżdża). O duchowym znaczeniu ofiary więcej tutaj.

 1. To miesiąc, w którym świętujemy Eid Al Adha

W Islamie wyróżniamy dwa święta – Eid Al Fitr (na zakończenie Ramadanu) oraz Eid Al Adha, który ma miejsce 10 Dhul Hidżdża.

Historyczne tło Eid Al-Adha jest takie, że Prorok Ibrahim (oby Allah był z niego zadowolony) miał sen, w którym składa w ofierze swojego młodego syna Ismaila (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Prorok Ibrahim, wielki wierzący w Allah, wziął swój sen dosłownie i chciał poświęcić swego syna. Jednak, zgodnie z tradycją, Allah Wszechmogący wysłał swoich aniołów i powiedział mu, aby poświęcił zwierzę zamiast swego syna. Podczas obchodów Eid al-Adha, Muzułmanie honorują i pamiętają próby Ibrahima (oby Allah był z niego zadowolony).

Niech Allah wspomoże nas w naszych staraniach podczas tych 10 dni, tak abyśmy byli w stanie wypełnić jak najwięcej dobrych uczynków, pamiętali o częstym wspominaniu imienia Najwyższego, a także abyśmy mieli siłę pościć, szczególnie w dniu Arafa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *