Post

Czyny dopuszczalne dla poszczącego

Nie ma wątpliwości dla wiernego, który rozumie choć trochę przesłanie Quran-u i Sunny, iż Allah pragnie ułatwić Swoją Drogę dla Jego wiernych. Allah dopuszcza pewne rzeczy osobom, które poszczą.

Post dzienny jest ważny dla osoby, która obudzi się w stanie dżunub (ciało po oddaniu nasienia przechodzi w stan dzunub, w którym nie wolno modlić się, należy wykonać wówczas ghusl, aby pozbyć się tego stanu)

A’isza i Umm Salamah relacjonuje: ” Czasami zdarzało sie tak, iż gdy nadchodziła pora modlitwy porannej fadżr Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) był w stanie dzunub po stosunku odbytym poprzedniej nocy. Brał wtedy kąpiel i rozpoczynał swój post dzienny. [ Buhari ]

Czyszczenie ust miswak-iem

Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) mówił: ” Gdyby nie obawy, iż to co zalecę mojej ummie (wspólnocie) utrudni im życie, nakazałbym im używać miswak ( szczotkować zęby) przy każdym wudu. ” [ Muslim ]

W tym hadisie Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) nie rozróżnił między osobą poszczącą i nieposzczącą, dlatego też zasada stosowania miswaka jest ogólna i stosuje się ją także do osoby poszczącej. Nie ma również żadnych ograniczeń co do pory użycia miswaka. Może to być przed, jak i po momencie zawal ( zenicie).

Uwaga: Nie wskazane jest używanie pasty do zębów z powodu jej silnego smaku.

Płukanie ust i nosa

Czasami zdarzało sie tak, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) płukał usta i nos podczas postu, jakkolwiek przestrzegał, aby osoba poszcząca z tym nie przesadzała. (sall allahu `alejhi wa sallam) Mówił: ” I porządnie płukaj nos z wyjątkiem pory postu. ” [ Abu Dawud i Tirmizi ]

Pocałunki i pieszczoty ( dla tego, który kontroluje swoje pożądanie )

A’isza mówiła: „Czasami zdarzało sie tak, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam), gdy pościł całował się ( ze swoją żoną ), jak również pieścił (ją). Jednocześnie był on najbardziej zdolny powstrzymywać swoje pożądanie. [ Buhari i Muslim ]

Amr Ibn al As relacjonuje: „Przebywaliśmy z Wysłannikiem (sall allahu `alejhi wa sallam), kiedy młody człowiek zbliżył się do niego i zapytał: O Wysłanniku Allaha, czy mogę pocałować (żonę). On (sall allahu `alejhi wa sallam) odpowiedział: ” Nie. ” Następnie przyszedł człowiek w starszym wieku i zapytał o to samo ? On (sall allahu `alejhi wa sallam) mówił: ” Tak. ” Wymieniliśmy spojrzenia. Wysłannik Allaha powiedział: „człowiek w satrszym wieku może siebie kontrolować. ” [ Ahmad ]

Testy krwi i szczepienia z wyjątkiem szczepień dla pożywienie (kroplówki)

Te rzeczy nie łamią postu dziennego. ( zobacz rozdział poświęcony rzeczom, które unieważniają post.)

Al Hijamah (pobieranie krwi z głowy albo z innej części ciała jako praktyka medyczna). Ten czyn powodował, iż post stawał się nieważny, jakkolwiek później przepis ten został odwołany. Ibn Abbas mówił: ” Prorok (sall allahu `alejhi wa sallam) robił hijamah podczas swego dziennego postu. ” [ Al Buhari ]

Próbowanie jedzenia tak, aby go nie przełknąć

Ibn Abbas mówił: ” Nie ma nic nieprawidłowego w próbowaniu octu lub jakiegokolwiek innego pożywienia podczas postu dziennego, pod warunkiem, iż nie przełknie się tej rzeczy. ” [ Ibn Abi Shaibah i Baihaqi ]

Polewanie głowy zimną wodą albo kąpiel rytualna ( ghusl )

Wysłannik Allaha miał w zwyczaju polewać swoją głowę wodą podczas swojego postu dziennego z powodu pragnienia albo ogromnego upału. [ Abu Dawud i Ahmad ]

Stosowanie kuhl albo kropli do oczu nawet jeżeli smak jakiejkolwiek z tych rzeczy poczuje się w gardle

Imam Al Buhari w swoim dziele „Sahih” pisał, iż: ” Anas, Al Hassan i Ibrahim nie widzieli niczego niewłaściwego, jeśli poszcząca osoba używała kuhl do oczu. „

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *