Mężczyzna

Zakaz Qaza

Jakie jest orzeczenie jeśli obetnę włosy dookoła, ale usunę więcej z boków ponieważ na tych stronach włosy rosną szybciej, i nie wyglądają dobrze? Zazwyczaj obcinam włosy raz na miesiąc; na koniec miesiąca dokonuję tego samego strzyżenia.

 

Opublikowane: 2009-05-23

 

Chwała niech będzie Allah

Ten, który obcina włosy powinien mieć je wszystkie tej samej długości. Ten, który obcina włosy po bokach głowy bardziej niż na środku podchodzi pod „qaza”, co jest zabronione. Al-Bukhari (5921) i Muslim (2120) przekazane od Ibn ‚Umara, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zabronił qaza’. Naafi’ (jeden z narratorów hadisów) powiedział, wyjaśniając qaza’: Golenie części głowy chłopca i pozostawienie części.

Al-Nasaa’i (5048) i Abu Dawood (4195) przekazane od Ibn ‚Umara, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zobaczył chłopca, którego część głowy została ogolona a część pozostawiona. Powiedział im, aby tak nie robić i powiedział: „Ogolcie to wszystko lub pozostawcie wszystko.” Al-Albaani sklasyfikował jako sahih w Sahih al-Nasaa’i.

To obejmuje obcinanie niektórych włosów na krótko i zostawienie trochę.

Powiedziane zostało w Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (5/175):

Jakie jest orzeczenie w sprawie pozostawienia niektórych włosów dłużych niż reszta?

Odpowiedź: Abu Dawood przekazał od ‚Abd Allaah ibn ‚Umar (oby Allah był z niego zadowolony), że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństw Allaha z nim) zabronił qaza’ i powiedział: „Ogolcie wszystko lub zostawcie wszystko.”

powiedziane w Sharh al-Iqnaa’ : Qaza’ obejmuje golenie niektórych miejsc na bokach głowy lub golenie na środku i pozostawianie boków, jak większość Chrześcijan robi, czy golenie boków i pozostawienie środka, jak wielu głupców robi, czy golenie z przodu i pozostawianie z tyłu. Ahmad został zapytany o golenie tyłu głowy i powiedział: To jest działanie Magians, a ktokolwiek naśladuje ludzi jest jednym z nich. Tak więc wiadomo, że nie jest to dopuszczalne, aby pozostawiać pewne części włosów dłuższe niż inne.

‚Abd-Allaah ibn Ghadyaan, ‚Abd al-Razzaaq ‚Afeefi, Ibraaheem ibn Muhammad Aal al-Shaykh. Koniec cytatu.

Szhaykhk Ibn Jibreen (niech Allah go uchroni) został zapytany: Stało się powszechne wśród kobiet i mężczyzn obcinanie włosów w taki sposób, że jest obszar, który ma 10 lub 13 cm długości, wtedy golą włosy na bokach i z tyłu głowy całkowicie pozostawiając tylko włosy na wierzchołku głowy.

Jakie jest, że orzeczenie w tej sprawie i jakie są dowody? Czy to podchodzi pod qaza’ czy nie? Dlaczego?

On odpowiedział: Nie ma wątpliwości, że działanie to jest złe i jest ślepym naśladowaniem innych, i to podchodzi pod qaza’. Zostało przekazane, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zabronił qaza’; widział chłopca, który miał część głowy ogoloną i powiedział: „Zgolcie to wszystko lub pozostawcie to wszystko.” Co więcej, ten styl nie jest upiększaniem się zarówno dla mężczyzn i kobiet, raczej jest to zmiana stworzenia Allaha i psucie ludzkiego wyglądu, i jest to imitacją Zachodu w której nie ma korzyści, oprócz kosztów z tym związanych, ponieważ wymaga dużo wysiłku i wydania pieniędzy na coś co jest szkodliwe, jak jest to dobrze wiadomym. Radzimy mężczyznom nie adaptowanie tego zachodniego stylu i doradzamy kobietom, aby trzymały się tego, czego ich matki i babki się trzymały, pozwoliły aby ich włosy rosły i zaplatały je, ponieważ jest to piękniejsze. A Allah jest tym, u którego pomocy szukamy; pokój i błogosławieństwo Allah niech będą z Muhammadem i jego rodziną i Towarzyszami. Koniec cytatu z Fataawa Ibn al-Szejka Jibreen.

Shaykh Muhammad al-Mukhtaar al-Shanqeeti (niech Allahgo uchroni) powiedział: Ten, który obcina włosy na bokach głowy i pozostawia włosy zawiesiste na środku głowy jest tym objęty, ponieważ jest to naśladowanie niemoralnych ludzi. Niektórzy uczeni (oby Allah zlitował się nad nimi), mówią o tym. Wiemy, że niektórzy z naszych wcześniejszych Shaykhs byli bardzo surowi w odniesieniu do obcinania niektórych części włosów a innych nie, i uważali, że podchodzi to pod qaza’ i mówili: Albo zetnij wszystko albo ogol wszystko. Jest to podstawowa zasada za którą powinniśmy podążać, według uczonych. Sunną w odniesieniu do włosów jest golenie wszystkiego lub obcięcie wszystkiego, a nie obcinanie części z nich i pozostawianie niektórych z nich, bo jest to imitacją skorumpowanych ludzi. Koniec cytatu z Sharh Zaad al-Mustaqni „.

A Allah wie najlepiej.

Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.

Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.


Źródło: https://islamqa.info/en/110209

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *