Mężczyzna

Zasady dotyczące ubioru mężczyzn

Pytanie:

W Koranie jest jasno wspomniane jak powinny ubierać się kobiety w każdym kraju i w każdym otoczeniu bez względu na to czy jest to kraj muzułmański czy nie muzułmański. Chciałbym się dowiedzieć, jak mężczyźni powinni ubierać się w każdym kraju i w każdym otoczeniu bez względu czy jest to kraj muzułmański czy nie muzułmański?

Odpowiedź:                         

Chwała Allahowi

Poniżej znajdują się zasady dotyczące ubioru mężczyzn.

  1.  Podstawowa zasada dotycząca odzieży mówi że wszystko jest halal (dozwolone) poza tym co jest wspomniane w tekście jako haram (zabronione), jak jedwab dla mężczyzn, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: “Te dwie rzeczy (złoto i jedwab) są zabronione dla mężczyzn mojego ludu i dozwolone dla kobiet”.  Przekazane przez Ibn Maajah, 3640; zaklasyfikowane jako saheeh przez al-Albani w Saheeh Ibn Maajah. Podobnie jak zabronione jest noszenie skór zwierzęcych (tych zwierząt które zmarły śmiercią naturalną) chyba że skóra została wygarbowana. Jeśli chodzi o ubrania z wełny, włosa koziego i wielbłądziego, te materiały są czyste i dozwolone.
  2. Nie jest dozwolone noszenie ubrań z cienkiego materiału i prześwitujących które nie zakrywają awrah (od pasa do kolan)
  3. Jest zabronione naśladowanie mushrikeen (bałwochwalców) i kuffaar (niewiernych) w sposobie ubierania, a więc nie jest dozwolone noszenie ubrań charakterystycznych dla niewiernych. Zostało przekazane że Abd-Allaah ibn Amr ibn al-Aas powiedział: Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) zobaczył Ali noszącego ubrania barwione szafranem i powiedział: “To są ubrania niewiernych, nie noś ich.” Przekazane przez Muslim, 2077.
  4. Jest haram (zabronione) naśladowanie mężczyzn przez kobiety i naśladowanie kobiet przez mężczyzn w sposobie ubierania, ponieważ Prorok  (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) przeklął mężczyzn naśladujących kobiety i kobiety naśladujące mężczyzn. Przekazane przez Bukhaari, 5546
  5. Jest Sunną dla muzułmanów zacząć ubieranie się od prawych części ciała i powiedzenie Bismillaah (w imię Allaha) i zacząć rozbieranie od lewych części ciała. Zostało przekazane że Abu Hurayrah powiedział: Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: “Kiedy zaczynasz zakładać ubrania oraz kiedy wykonujesz wudu, rozpocznij od prawej strony.” Przekazane przez Abu Dawood, 4141, zaklasyfikowane jako saheeh (autentyczne) przez al-Albaani w Saheeh al-Jaami. 787
  6.  Jest Sunną dla osoby zakładającej nową odzież aby dziękować Allahowi i wykonać dua. Zostało przekazane, że Abu Sa`eed powiedział: Kiedy posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) zakładał nowa odzież, nazywał ją jej nazwą, bez wzgledu czy był to turban, koszula czy płaszcz a potem mówił: “Allaahumma laka al-hamd anta kasawtanihi as’aluka khayrahu wa khayri ma suni’a lah wa a’oodhu bika min sharrihi wa sharri ma suni’a lah (O Allahu, chwała Tobie. Ty mnie odziałeś w te ubrania. Proszę Cię o całe dobro płynące z tego i szukam w Tobie schronienia przed złem płynącym z tego.)” Przekazane przez al-Tirmidhi, 1767; Abu Dawood, 4020, zaklasyfikowane jako saheeh (autentyczne) przez al-Albaani w Saheeh al Jaami, 4664.
  7. Jest Sunną aby zwracać uwagę na czystość swoich ubrań, bez popadania w arogancję i przesadę. Zostało przekazane od Abd-Allaah ibn Mas`ood że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: “Nie dostąpi Raju ten w którego sercu jest zasiana arogancja.” Mężczyzna zapytał: ”A co jeśli mężczyzna lubi aby jego odzież i buty wyglądały ładnie?” Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) odpowiedział: “Allah jest piękny i kocha piękno; arogancja oznacza odrzucenie prawdy i patrzenie na ludzi z wyższością.” Przekazane przez Muslim, 91.
  8. Jest mustahabb (zalecane) noszenie białej odzieży. Zostało przekazane, że Ibn `Abbaas powiedział: Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: “Noście białą odzież jako że ona jest najlepsza wśród odzieży jaką nosicie i okrywajcie nią zmarłych.” Przekazane przez al-Tirmidhi, 994, hasan saheeh. To uczeni uznali za mustahabb (zalecane). Przekazane również przez Abu Dawood, 4061; Ibn Maajah, 1472
  9. Jest zabronione dla muzułmanina nosić odzież zwisającą poniżej jego kostek (jest to nazwane isbaal); granicą dla długości męskiej odzieży są kostki. Przekazane od Abu Hurayrah (niech Allah będzie z niego zadowolony), że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: “Jakakolwiek cześć garderoby wisząca poniżej kostek jest w Ogniu Piekelnym.” Przekazane przez al-Bukhaari, 5450. Zostało przekazane od Abu Dharr, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: “Są trzy rodzaje ludzi do których Allah nie przemówi w Dniu Sądu Ostatecznego, nie spojrzy na nich i ich nie pochwali, dla nich są przeznaczone bolesne męki.” Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powtórzył to trzykrotnie. Abu Dharr powiedział: “ Oby oni byli przeklęci i zgubieni; kim oni są, O Posłancu Allaha?” On odpowiedział: „Ci którzy noszą ubrania zwisające poniżej kostek, ci którzy przypominają innym o przysługach przez nich wykonanych i ci którzy oszukują w handlu.” Przekazane przez Muslim, 106.
  10.  Jest zabronione nosić ubrania z próżności i dla sławy. Oznacza to odzież która zwraca uwagę innych, wyróżnia się z tłumu, dzięki którym osoba staje się popularna i zauważana. Zostało przekazane, że Ibn `Umar powiedział: Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: „Kto nosi ubrania z próżności i dla popularności, Allah ubierze go w taką odzież w Dniu Sądu Ostatecznego.” inna wersja mówi „…potem zostanie postawiony w płomieniach.” i zgodnie z trzecią wersją, „i ubierze go w odzież upokorzenia.” Przekazane przez Abu Dawood, 4029; Ibn Maajah, 3606 i 3607 zaklasyfikowane jako hasan przez Shaykh al-Albaani w Saheeh al-Targheeb, 2089.

Allah wie najlepiej.


Źródło: https://islamqa.info/en/36891

Tłumaczenie: Siostra Monika

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *