Ablucja

Przecieranie skórzanych lub materiałowych skarpet

Poniżej przytoczymy dowody potwierdzające dopuszczalność przecierania skórzanych skarpet wilgotną dłonią podczas wudu, bez ich zdejmowania. Sunna zaświadcza, iż nie ma potrzeby zdejmowania skórzanych skarpet, czy to podczas podroży czy w domu.

Pomiędzy najsilniejszymi hadisami na ten temat, jest przekazany przez Bukhariego, od Jarir bin Abdullah: „Widziałem, jak Wysłannik Allaha udał się za potrzebą, a następnie wykonał wudu i przetarł skórzane skarpety”.

Przykłady potwierdzające przetarcie materiałowych lub nylonowych skarpet.

Była to praktyka wielu sahaba (towarzyszy Proroka). Abu Dawud powiedział: „Ali bin abi Talib, Abdullah bin Mas’ud Bara’bin ‘Azib, oraz Anas bin Malik zwykli byli przecierać swoje materiałowe skarpety; dotyczyło to również Umar bin Al-Khattab oraz Ibn’Abbas.

Ibn Al-Qayyim w swojej książce „Tahdeeb As-Sunan” powołując się na Ibn Al-Mundhir, pisał, iż Imam Ahmad jednoznacznie wypowiadał się w kwestii dozwolenia przecierania materiałowych skarpet. Opierał się na praktyce Towarzyszy oraz na prostej analogi (pomiędzy materiałowymi a skórzanymi skarpetami).

Inni uczeni, którzy uznawali to za dozwolone to Sufyan, At-Thawri, Abdullah bin Al-Mubarak, ‘Ata bin Rabah, Hasan Al-Basri, Sa’eed bin Al-Musayyab, oraz zgodnie z Abu Yusuf oraz Muhammad bin Hasan. W ich opinii przecieranie dozwolone jest kiedy skarpety są wystarczająco grube, tzn. nie widać spod nich skóry.

Abu Hanifah przeciwny był dozwoleniu przecierania materiałowych skarpet, jednak zmienił swoje zdanie trzy/cztery dni lub tygodnie przed śmiercią. Kiedy przecierał swoje grube skarpety będąc śmiertelnie chorym, mówił odwiedzającym go ludziom: „Robię to, czego sam zabraniałem”.

Mughirah bin Shu’bah przekazał: „Wysłannik Allaha wykonał wudu oraz przetarł swoje materiałowe skarpety i sandały” (Ahmad, Tirmidhi, dobry i autentyczny).

Warunki przyzwalające na przecieranie skarpet.

Aby podczas wudu można było przetrzeć skarpety, należy nałożyć je w stanie czynności rytualnej.

  1. Należy przetrzeć górę skarpetki; opieramy się tutaj na przekazie Alego, który powiedział:„Gdyby religia zależna była od naszej opinii, wydawałoby się bardziej celowe przetarcie skarpet od dołu, niż od góry. Zaprawdę, widziałem Wysłannika Allaha jak przecierał wierzchnią stronę swoich skarpet.” (Abu Dawud i Ad-Daraquini z autentycznym łańcuchem przekazu).
  2. Jak długo można przecierać skarpety bez ich zdejmowania? Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) rzekł: „Przez trzy dni i trzy noce dla podróżnego (ie. 72 godziny), przez jeden dzień i jedną noc (ie. 24 godziny) dla rezydenta.” (Muslim)
  3. Jak przecierać? Po wykonaniu wudu należy nałożyć skórzane bądź materiałowe skarpetki, następnie kiedy wykonujemy wudu, zamiast je zdejmować, przecieramy skarpetki ręką. Jeżeli musimy wykonać gusl, zdejmujemy skarpetki.
  4. Dopuszczalność przecierania skarpet anuluje:
  • Upływ dozwolonego terminu
  • Konieczność wykonania gusl-ul-dżanabah (kąpiel)
  • Zdjęcie jednej bądź obu skarpet.

Jeżeli dozwolony czas upłynie lub jeżeli zdejmiemy skarpetki będąc w stanie wudu, wystarczy umyć stopy, aby pozostać w stanie wudu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *